Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОПРОЩЕННЯ

ОПРОЩЕННЯ – морфологічний процес, в результаті якого похідна основа, тобто подільна на окремі значущі частини, перетворюється в
41

непохідну, нечленувальну. У процесі опрощення розрізняють два ступені: повне і неповне (часткове). При повному опрощенні ви¬никають нові непохідні основи; розкласти такі основи на морфи мож¬на лише за допомогою етимологічного аналізу (печаль, печать – від пекти; пшениця – від пашня, тобто оранка\ гарячий, гірчиця – від горіти). При неповному опрощенні нові непохідні основи все ж зберігають сліди своєї колишньої похідності, що спричиняє змішу¬вання морфемного і словотвірного аналізу (народ, природа, умова, порядок, півники (квіти), коник (трав’яний), дар).
Завдяки опрощенню мова поповнюється новими кореневими сло¬вами, розширює свої словотворчі ресурси.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.