Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОСНОВА ФОРМОТВОРЕННЯ

ОСНОВА ФОРМОТВОРЕННЯ — це частина слова без формотвор¬чих засобів (хвилинна — хвилин-очк-а. кид-а-ти — ки-ну-ти, міцн-ий —міин—іш—ий).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.