Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПОСТФІКС

ПОСТФІКС (від лат. роБІ — після, Ахив — прикріплений) — це афікс, приєднаний до кінця слова. Постфікси розташовуються після флексії або інфінітивного суфікса -ти. До постфіксів відносять -ся (-сь), -небудь, -но, -то, -те: дістати — дістатися, одягати — одягати¬ся, хто-небудь, ходімте, ходи-но, скажи-бо.
Виділенню постфіксів в окремий розряд морфів сприяє чітко вира¬жена пофлексійна позиція. За походженням це колишні частки, що зазнали процесу морфемізації.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.