Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СЛОВОТВІРНИЙ ПУЧОК

СЛОВОТВІРНИЙ ПУЧОК – це ряд однокореневих похідних слів, зв’язаних між собою паралельним словотвором:
<
білити – сільський
село
біліти селяни

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.