Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СЛОВОТВІРНИЙ ТИП

СЛОВОТВІРНИЙ ТИП протиставляється словотвірному гнізду: гніздо – сукупність слів із спільним коренем і різними афіксами; сло¬вотвірний тип – сукупність слів із спільним афіксом, але різними коре¬нями.
Поняття словотвірного типу в 1.1. Ковалика визначається так: “Узагальнене словотвірне поняття, яке включає такі основні еле¬менти: єдність словотвірного значення, єдність твірної основи, єдність афіксальних частин”.
Приклади: вишняк, березняк, дубняк;
селянство, студентство, робітництво; їдальня, читальня, роздягальня.
Ряд словотвірних типів, що характеризуються одним і тим же ви¬дом форманта (префікс, суфікс, постфікс тощо), об’єднуються в один спосіб творення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.