Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СПОСІБ ТВОРЕННЯ

СПОСІБ ТВОРЕННЯ – це шлях, прийом утворення нових слів. Це дія, якою твірна база перетворюється в похідне. Спосіб творення дає найзагальнішу відповідь на питання, як утворюються слова. Способи словотворення розрізняються за такими ознаками:

1) вид словотворчих засобів;
2) кількість словотворчих засобів;
3) характер елементів твірної бази;
4) кількість елементів у твірній базі.
Якщо слово утворюється за допомогою префіксів, кажуть, що це префіксальне словотворення (весна-провесна)’, якщо за допомогою суфіксів – суфіксальне (весна – веснянка). Якщо твірна база скла¬дається з двох повнозначних слів, виникають складні слова, а спосіб їх творення буде складання (лісостеп, краєвид) або лексико-синтак- сичний (вічнозелений, швидкорозчинний).
В сучасній українській мові розрізняють чотири основних способи творення слів: морфологічний, лексико-семантичний, лексико-синтак- сичний, морфолого-синтаксичний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.