Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ВИДОВА ПАРА

ВИДОВА ПАРА-це словоформи, що характеризуються спільністю лексичного значення, відрізняються одна від одної граматичним зна-ченням виду і зв’язані між собою похідністю: одна словоформа ста-новить собою твірну базу, а друга – похідна від неї: писати-підписа-ти, підписати – підписувати, підписувати-попідписувати.
В українській мові є дієслова, що мають форми тільки одного виду -недоконаного (поважати, переслідувати, залежати) або докона-ного (схаменутися, знепритомніти, зурочити)’, є дієслова, в яких значення доконаного і недоконаного виду збігаються в одній формі (наслідувати, телеграфувати).
Дієслова доконаного виду мають тільки форми минулого і просто¬го майбутнього чагу (прочитав, прочитаю); дієслова недоконаного виду мають форми минулого, теперішнього, складного і складеного майбутнього (читав, читаю, читатиму, буду читати).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.