Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ

ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ — називають ознаку не прямо, а че¬рез її зв’язки, відношення з різними предметами, ознаками та дія¬ми. Характер відношень, що виражається відносним прикметником, різний, це може бути ознака за матеріалом (кам’яний), призначен¬ням (дитяча кімната), властивістю (щоденні заняття) тощо.
За походженням відносні прикметники поділяються на:
1 ) відіменникові (ніч — нічний, хімія — хімічний)’,
2) віддієслівні (читати — читальний, добувати — добувний);
3) відприслівникові (учора-учорашній, щодня — щоденний);
4) похідні, утворені від прийменниково-іменникових конструкцій (між вузами- міжвузівський, під землею — підземний);
5) похідні, утворені віддієслівно-іменникових словосполучень (переганяти нафту- нафтоперегінний, міряти воду-водо¬мірний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.