Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ – узагальнене мовне значення, що при-таманне ряду слів, словоформ, синтаксичних конструкцій і яке регу-лярно виражається у мові. У сфері морфології це загальні значення слів як частин мови. У сфері синтаксису це значення предикативності, а також різні відношення компонентів словосполучень і речень як абстрактних граматичних зразків. У морфології граматичне значення характеризується регулярним формальним вираженням (закінчення -ою (рукою, ногою) – граматичне значення орудного відмінка імен¬ників першої відміни). “Несамостійність” граматичного значення вияв¬ляється ще й у тому, що його зміст не може бути виражений сам по собі, незалежно від лексичного значення, яке воно супроводжує.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.