Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА

ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА. Обсяг поняття “зворотне дієслово” та спів-відносного з ним поняття “зворотна форма дієслова” тлумачиться не¬однаково, що пов’язане з різним розумінням категорії стану. Поширеним є погляд, згідно з яким зворотні дієслова – це всі дієслова з пост¬фіксом (часткою) -ся незалежно від походження та значення стану.
За вираженням різних відношень дії до її суб’єкта та об’єкта виді-ляються такі типи зворотних дієслів:
1) власне-зворотні – виражають дію, спрямовану на діяча: умиватися, голитися, взуватися’,
2) взаємно-зворотні – позначають дію, виконувану двома чи кілько¬ма особами, кожна з яких є одночасно суб’єктом і об’єктом: зустрічатися, змагатися, цілуватися;
3) загально-зворотні – найчастіше позначають внутрішній стан лю¬дини: турбуватися, журитися, сердитися;
4) непрямо-зворотні – позначають дію, здійснювану у власних інте¬ресах, об’єкт дії виступає у функції непрямого додатка або й зовсім відсутній: збиратися, листуватися, запастися,
5) активно-безоб’єктні – позначають дію як характеристику суб’єкта: собака кусається, шипшина колеться;
6) пасивно-якісні – позначають дію, якої може зазнавати суб’єкт через свої особливі властивості:
скло б’ється, тканина мнеться.
Дієслова зазначених семантичних груп утворюються від незворот- них перехідних дієслів.
У деяких дієсловах, утворених від неперехідних, постфікс -ся утворює безособове значення: дихається, живеться, спиться.

Є дієслова, які без постфікса -ся не вживаються: сміятися, намагатися, пишатися, сподіватися, вагатися, сумніватися, старатися.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.