Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ позначають кількість предметів або аб-страктно-математичну кількість. Поділяються на власне кількісні, збірні, дробові та неозначено-кількісні.

Власне кількісні числівники позначають кількість у цілих одини-цях індивідуально розрізнювальних предметів: вісім, сорок один, сто тридцять шість.
Сполучаються з іменниками-назвами предметів, що підлягають рахунку. Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі й відмінку: один учень. З числівниками два-чотири іменники вжива-ються у формі називного відмінка множини: два столи, три учні, чотири поверхи, сорок три автомашини. З числівниками від п’яти і далі іменники вживаються у формі родового відмінка мно¬жини: п’ять будинків, вісімнадцять країн.
Збірні числівники позначають кількість як неподільну, нечленова- ну сукупність предметів. В українській мові до збірних числівників належать: включно два-двадцятеро, тридцятеро, обидва, обидві, обоє. Від окремих збірних числівників утворюються похідні з експре¬сивно-оціночним значенням: двійко, трійко, четвірко, п’ятірко.
Сполучаються з іменниками pluralia Tantum (двоє воріт, троє саней), з іменниками чоловічого роду – назвами істот (четверо друзів, семеро учнів), з іменниками середнього роду (шестеро телят, п’ятеро вікон), з іменниками, що мають відтінок збірності (п’ятеро овець, двоє гусей). Із збірними числівниками іменники вживаються у формі родового відмінка множини.
Дробові числівники позначають певну, точно фіксовану кількість частин, виділених у складі цілого: дві третіх, три і чотири п’ятих, пів, півтора, півтори, півтораста.
Сполучаються з назвами одиниць виміру та збірними іменниками переважно у формі родового відмінка однини: одна восьма гектара, чотири і п’ять дев’ятих метра, півтора аркуша, але півтораста кілометрів.
Неозначено-кількісні числівники позначають загальну, точно не визначену кількість: мало (немало), чимало, багато (небагато), кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят, стонадцять.
Сполучаються:
1 ) з іменниками у формі родового відмінка множини на позначен¬ня обчислювальних предметів і понять (багато людей, чи¬мало відгуків);
2) з іменниками у формі родового відмінка однини на позначення необчислювальних предметів і понять (багато клопоту, мало цукру).
Майже всі кількісні числівники змінюються за відмінками. Більшість не має категорій роду і числа.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.