Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПЕРЕХІДНІСТЬ-НЕПЕРЕХІДНІСТЬ

ПЕРЕХІДНІСТЬ-НЕПЕРЕХІДНІСТЬ. За значенням та валентнісними ознаками дієслова поділяютьтсяна перехідні і неперехідні.
Перехідні дієслова позначають дію, що безпосередньо спрямована на предмет (прямий об’єкт), виражений іменником (або його еквівалентом) у формі:
1) знахідного відмінка без прийменника: готувати обід, зустрічати друзів’,
2) родового відмінка при дієслові з заперечною часткою не: не здолали перешкоди, не прочитав статті;
3) родового відмінка при дієслові, що позначає дію, яка перехо-дить не на весь предмет, а лише на його частину:
купив меду, приніс води.
Неперехідні дієслова означають дію, яка на інший предмет не переходить:
“Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють” (Т. Шевченко).
Незворотні дієслова можуть бути як перехідними, так і непере-хідними. Значення перехідності таких дієслів визначається синтак-сично. Усі зворотні дієслова є неперехідними, формальний показ-ник – постфікс -ся.
Перехідні дієслова можуть набувати значення неперехідності:
Учні нашого класу добре читають.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.