План-конспект уроку (розробка уроків)

Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів.

Урок №60

Тема. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів.

Мета:

навчальна: поглибити знання про способи визначення написання ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом;

розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, фонематичний слух;

виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення, свідоме ставлення до читання.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК ШКОЛЯРІВ

Бліцопитування

Як вимовляємо голосні звуки під наголосом?

Що змінюється, коли голосні стають ненаголошеними?

Чи всі голосні в ненаголошеній позиції можуть вимовлятися з наближенням до інших голосних?

Як таке наближення позначається на письмі?

Підготовча вправа (увесь клас)

Поділіть слова на склади і знайдіть «зайве» слово в кожному рядку.

1. Гуска, курка, півень, гусеня, качка, зяблик.

2. Ромашка, волошка, троянда, лілея, мак.

3. Коза, кінь, свиня, кицька, вівця.

4. Березень, квітень, травень, червень, липень.

Підкресліть у словах ненаголошені голосні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичний аналіз

Запишіть фонетичною транскрипцією слова.

Роблю, земля, зошит, тому, котик, береза, зозуля, середина, минати, цьому, півень, зима.

Перевірте за орфоепічним словником транскрипцію виділених слів.

Класифікація слів відповідно до правил написання

Запишіть слова, вставляючи пропущені букви у три колонки:

1) ті, у яких написання голосних перевіряється наголосом;

2) ті, у яких написання голосних відповідає іншим правилам;

3) словникові слова.

Л..сток, дер..во, оз..ро, х..жак, кр..вий, спер..ду, шел..ест, кр..м..зний, нал..вати, хлоп..ць, з..мувати, р..бро, л..міш, г..н..рал, в..тр.. валий, д..вак, м..стецтво, н..діля, тр..мати, с..рпанок, т..пер, пл… кати, п..р..мога, к..л..ми, в..т..ран, п..ріг, трав..нь.

Сформулюйте правила, за якими пишемо слова другої колонки.

3 виділеними словами складіть речення.

Спишіть текст, ставлячи на місці крапок пропущені літери е або и. Поясніть, за якими правилами ви це робили.

Прочитайте текст уголос, звертаючи особливу увагу на вимову ненаголошених голосних.

У чому полягає особливість вимови виділених слів?

Школа — це насамп..ред ч..тання: вдумл..ве, зос..редж..не, таке, що захоплює розум і с..рце, індивідуальне ч..тання, ч..тання як творчий процес, у якому уч..нь наповнює слово пристрастю свого серця — він або захоплюється красою, благородством, моральною вел..ччю, або ж п..р..живає почуття обурення, презирства, непр..м.. ренності. Тому вважаємо завданням в..ликої

ваги — відкрити перед учнями дивовижний світ книжок (За В. Сухомлинським).

Поясніть постановку тире в першому реченні.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

У якому розділі науки про мову вивчають правила написання слів із ненаголошеними голосними?

Яка наука виробляє правила вимови звуків?

Який словник дає довідки про вимову звуків?

Тестове завдання

Установіть відповідність між написанням слів та визначенням способу перевірки. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:

1

Вимпел.

А Можна змінити форму слова.

2

Голубка.

Б Можна дібрати спільнокореневе

слово

3

Пелена.

В У сполученнях –ере-, -еле-.

4

Зупинити.

Г Ненаголошений звук випадає.

5

Рівень.

Д Словникове слово.

Фізкультхвилинка

Чи є у віршику слова, що пишуться за повтореними сьогодні правилами?

Ми писали, ми трудились,

Наші руки вже стомились,

А щоб гарно написати,

Треба пальці розім’яти.

Руки кілька раз тряхнемо

І писати знов почнемо,

Відпочивши дружно враз,

Приступив до праці клас.

Скоромовки

Ой був собі коточок,

Украв собі клубочок

Та й сховався в куточок.

***

Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.

***

Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ Рефлексія

Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Чия відповідь вам сподобалась найбільше?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Вивчіть скоромовку: Кричав Архип, Архип охрип, Не треба Архипу кричати до хрипу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.