План-конспект уроку (розробка уроків)

Тренувальні вправи з теми «Орфографія».

Урок №62

Тема. Тренувальні вправи з теми «Орфографія».

Мета:

навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність;

розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовленнєві вміння, навички зіставлення, порівняння;

виховна: виховувати ставлення до життя як цінності, повагу до життєвих категорій, толерантність, здатність працювати в команді.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: художня література, усна народна творчість, культура.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками (3 учні біля дошки)

Картка 1

Запишіть указані слова з усіма можливими переносами.

Навчати, якір, надзвичайний, Лук’ян, наскрізний, радію, восьмигранний, перекладач.

Картка 2

Вставте пропущені букви е, и, о, а, поясніть орфограми.

К..зак, д..р..гент, щ..б..тати, сл..в’яни, р..монт, тр..вати, ..таман, ш..вця, тр..ножити, кол..ктив.

Картка З

Зробіть фонетичний розбір слів:

Джміль, явір, сміється.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Колективна робота з текстом. Гра «Хто швидше!»

Інструкція до виконання вправи-гри. Клас ділиться на команди: чотири учні — команда. За чергою представник від кожної команди читає завдання. Усім командам відведено час на пошук правильної відповіді, її обговорення. Якщо команда готова відповідати, треба підняти руку. За правильні відповіді одержують бали. Перемагає та команда, яка отримає більше балів. За кількістю балів виставляють оцінку кожному члену команди.

Авторська назва тексту — «Ранкові промені».

Прочитайте виразно текст. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів сідало, келія. Виконайте завдання до тексту.

I. Виплило на небо червоне сонечко й почало розсилати свої золоті промені — будити землю.

II. Перший промінь полетів і попав на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, як дзвіночок, випурхнув із гніздечка, піднявся високо й заспівав свою срібну пісеньку:

Ах, як хороше у свіжому ранковому повітрі! Як хороше! Як привільно!

III. Другий промінь попав на зайчика, який причаївся за кущем. Пересмикнув вухами зайчик і весело застрибав по росяному лугу: побіг діставати соковитої травички собі на сніданок.

IV. Третій промінь попав у курник. Півень залопотав крилами і заспівав «Ку-ку-рі-ку!» Кури злетіли з сідал, закудкудакали, почали перегрібати сміття і шукати черв’яків.

V. Четвертий промінь попав у вулик. Виповзла бджілка із воскової келії, сіла на віконечко, розправила крила і — зум-зум-зум! — полетіла збирати медок із запашних квітів.

VI. П’ятий промінь попав у дитячу кімнатку на ліжечко до маленького ледаря: ріже йому прямо в очі, а він повернувся на другий бік, обняв подушку і знову проспав початок дня (За К. Ушинським).

Завдання до тексту

Дайте назву тексту. (1 бал)

Порівняйте запропоновану назву з авторським варіантом. Що відбито в назвах: тему чи основну думку? Доведіть. (1 бал)

У першому абзаці знайдіть слова з орфограмою «Написання голосних у коренях, що перевіряються наголосом». Запишіть їх у зошит. (1 бал)

У четвертому абзаці знайдіть слова з орфограмою «Написання голосних у коренях, що не перевіряються наголосом». Запишіть їх у зошит. (1 бал)

3 третього і шостого абзаців випишіть слова, у яких ненаголошений [О] у вимові наближається до [у]. Запишіть їх транскрипцію (1 бал).

Що об’єднує виділені в тексті слова? (1 бал)

Запишіть слова із третього абзацу, у яких одна буква передає два звуки, фонетичною транскрипцією. (1 бал)

Слова з першого абзацу поділіть на склади для перенесення. (1 бал)

Визначте відповідність між рядками, позначеними цифрами, і рядками, позначеними буквами (кожна правильна відповідь — 1 бал).

В усіх словах:

1 Приголосні дзвінкі.

2 Приголосні глухі.

3 Є м’який приголосний.

4 Приголосні тверді

============

А Шукати, очі, початок

Б Випливло, травички, п’ятий

В Золоті, росяному, зайчик

Г Жайворонок, заспівав, вухами

Д Землю, ледаря, знову

1

2

3

4

Скільки в тексті окличних речень?

Скільки в тексті речень з однорідними членами?

Як автор назвав хлопчика? Чому?

Підготовка до складання повідомлення.

Колективна робота з картками

Прочитайте виразно текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.

Учені підрахували, що 30% свого життя людина витрачає на сон, близько 9 % на їжу, решту — на працю й дозвілля. На що витрачати ці майже 60 %, залежить від самої людини. Саме цим і буде оцінюватися її життя.

Якщо ми хочемо розвинути свої здібності, необхідно навчитися використовувати час, тобто планувати різні види діяльності (навчання, праця, самоосвіта, відпочинок і спорт, спілкування з рідними і друзями, розваги і дозвілля), а також розумно розподіляти для них час. Варто зауважити, що згаяного часу повернути не можна, за ним можна тільки шкодувати.

Отже, як сказав К. Річардсон: «Бережіть час — це тканина, з якої виткане життя».

Самостійна робота

Відновіть прислів’я, поєднавши їх частини, що знаходяться в різних колонках, за змістовою єдністю.

Запишіть прислів’я в зошит.

Поряд із кожним напишіть коментар (слова, речення), що передають загальний зміст прислів’я, тлумачать його.

З’ясуйте, чи пов’язаний їхній зміст із поняттям «час». Зробіть висновок.

Хто рано підводиться,

половина справи

Без діла

велике безділля

Маленька праця краща за

а пізні сльози ллють

На дерево дивись, як родить,

а лінь марнує

Не карайся рано вставати,

слабіє сила

Добрий початок —

за тим і діло водиться

Ранні пташки росу п’ють,

а карайся довго спати

Праця чоловіка годує,

на чоловіка, як робить

Очікуваний результат

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться

Вчасно, встигати, успіх

Добрий початок — половина справи

Вчасно почати, добро, результат

Без діла слабіє сила

Марнотратство. Ледарі з часом усе втрачають

Маленька праця краща за велике безділля

Витрачати час на працю — добре, на безділля — погано

На дерево дивись, як родить, на чоловіка, як робить

3 часом розумієш, якою є людина: хорошою (роботяща) або поганою (лінива)

Не карайся рано вставати, а карайся довго спати

Вчасно, встигати, совість. Витрачати час на лінощі соромно

Праця чоловіка годує, а лінь марнує

Час, добробут, впевненість. 3 часом працьовита людина стає кращою

Ранні пташки росу п’ють, а пізні сльози ллють

Рано, праця, радість

Висновок: Люди по-різному витрачають свій час, тому одна людина може зробити в житті багато доброго і корисного, а інша — майже нічого.

Вільне письмо (асоціація за висловлюваннями відомих людей)

Які слова виникають за асоціацією з висловлюванням української поетеси Ліни Костенко: «Час працює на тих, хто працює на нього»?

(Відповіді учнів записують на дошці і в зошитах.)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Що допомагає правильно вимовляти звуки або писати слова?

Що робити в ситуації, коли виникає сумнів у правильності вимови або написання?

Які словники ви знаєте?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Чого ми навчилися з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»?

Чия відповідь на уроці сподобалася найбільше?

Чи задоволений ти своєю роботою на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: напишіть міні-твір «Передумова будь-якого успіху — уміння використовувати час», використовуючи опорні слова з останньої вправи. Підкресліть у ньому орфограми.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.