Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ означають порядок при лічбі або місце предмета в ряду однорідних: третій, двадцять перший. Змінюють¬ся за родами, числами й відмінками, як прикметники. У складеному числівнику відмінюється лише останнє слово: сімсот сімдесят дев’ятого. Узгоджуються з означуваним словом у роді, числі й відмінку: сімнадцятий поверх. Більшість порядкових числівників утворились від основ кількісних числівників, переважно за допомо-гою закінчень: шостий, сімдесятий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.