План-конспект уроку (розробка уроків)

Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів.

Урок №70

Тема. Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів.

Мета:

навчальна: пояснити закономірності чергування голосних після шиплячих і задньоязикових звуків у коренях слів; формувати загально- пізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфографічні й орфоепічні вміння;

розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

виховна: виховувати уважне ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні звязки: лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Орфоепічна хвилинка (слова записані на дошці)

Вимовте хором слова, правильно їх наголошуючи. Перепишіть слова в зошит, поставивши правильний наголос.

Напій, столяр, цінник, відобразити, нести, прийдеш, прийде, прийду, котрий, сільськогосподарський, циган, ірис (рослина).

Робота з картками (2 учні)

Картка 1

До слів з [о] доберіть їхні форми або спільнокореневі слова з [а].

Допомога, перемогти, ломити, вискочити, захопити, котитися.

Картка 2

До слів з [е] доберіть їхні форми або спільнокореневі слова з [і]. Берегти, брехати, чесати, шептати, плести.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

Проаналізуйте таблицю. Розкажіть про закономірності чергування [о][е] після [ж], [ч], [ш] та [й].

Чергування [о] — [е] після шиплячих та [й]

Умови чергування

Приклади

Пишемо о

Після ж, ч, ш та й перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у, та и (яке походить від давнього [и]). Але: зберігає е, якщо приголосний [ч] у наступному складі в давні часи був м’яким

бджола, будиночок, вечори, жонатий, чоловік, чомусь, чорний, шостий, щока. Але: ложечка (у давній мові [ложечка], як тепер у російський ложечка), баєчка, лієчка — лієчок і под.

Пишемо е

Після ж, ч, ш та й перед м’якими приголосними, а також перед складами з е та и (яке походить від давнього [і])

Вечеря, вишень, джерело, женити, ніженька, пшениця, учень, четвертий, щеміти.

У прислівниках типу вороже, гаряче. Але: творчо, законодавчо, хижо

Умови чергування

Приклади

Після ж, ч, ш та й перед м’яким приголосним:

в іменниках жіночого роду III відміни в суфіксі -ост (і)

безкрайості, свіжості (як у вічності, радості)

у Д. в. і М. в. однини деяких іменників

бджолі, пшоні (відповідно до бджола, пшоно)

у закінченнях Р. в. та 0. в. відмінків прикметників, займенників і числівників жіночого роду

безкрайої, гарячої, першої, нашої (відповідно до безкрайого, нашого, другої, де о закономірне)

у похідних утвореннях

вечоріти, чорніти (бо вечора, чорний)

Винятки з правил: жерло, печера, червоний, черга, чепурний, черствий, щедрий, Черкаси.

Пояснення алгоритму

Спостереження над мовним матеріалом

Поясніть написання [е][о] після букв, що позначають шиплячі приголосні та [й]. З’ясуйте, у яких словах чергування не відповідає правилам.

Черешня, вечорниці, червоніти, краєчок, Чернівці, збудження, чесність, черепиця, чемпіон, чемодан, щеміти, жовтий, довжелезний, пшоно, качечка.

Коментоване письмо

Запишіть слова, пояснюючи правопис голосного.

Скільки, кипіло, кільце, гірник, кішка, щітка, кінець.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-аналіз

Випишіть із приказок слова, у яких відбувається чергування приголосних і голосних звуків.

1. Смачне, хоч на собак вилий. 2. Сопе, як ковальський міх. 3. Співає, як муха в глечику. 4. Стоїть, як на ножах.

5. Помічник, як коневі заєць. 6. Підганяй коня вівсом, а не батогом. 7. Хвиля одна одну наганяє.

Прокоментуйте значення приказок. З однією складіть речення. Перевір себе

Перепишіть, уставляючи пропущені букви и та і.

1. Можна все на св..ті в..б..рати сину, в..брати не можна т..льки Батьківщину (В. Симоненко). 2. Г..рські верш..ни потопали в хмарах (В. Кучер). 3. Любить він такі ночі без веч..рні, і цю тишу, і якусь таємнич..сть, гармонію у всій пр..роді. 4. Снігова вода ще пахла гострою св..ж..стю, як перші проліски (О. Гончар). 5. Під зорями тр..вожними щоночі я чую погляд предків на собі (Д. Павличко).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Перед складом з якими голосними ми пишемо е після шиплячих та й?

Перед складом з якими голосними ми пишемо и після шиплячих та й?

Чому в слові книжечка — книжечок ми пишемо букву е?

Поясніть правопис слова щиголь.

Фізкультхвилинка

Столяри-молодці,

Тешуть столики й стільці.

Пилочками чики-чики,

Молотками туки-туки.

Чик-тук-туки, чик-тук-туки,

В нас до праці здібні руки.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Продовжте речення.

Я дізнався, що… . Я зрозумів, що… . Я запам’ятав, що… .

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: вигадайте казкову історію, щоб пояснити, чому звуки почали чергуватися.

Вивчіть скоромовку Туман в траві стеріг отару, Не дасть отару на поталу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.