План-конспект уроку (розробка уроків)

Основні випадки чергування у — в, і — й.

Урок №71

Тема. Основні випадки чергування у — в, і — й.

Мета:

навчальна: пояснити закономірності чергування звуків як одну з умов милозвучності української мови; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із зазначеною орфограмою в текстах; удосконалювати орфографічні й орфоепічні вміння;

розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до аналітичного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

виховна: виховувати відповідальність за збереження культурних надбань українського народу, його духовної спадщини.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Як ви розумієте поняття пісня?

Чи любите ви співати? Які пісні?

Який настрій створює вам пісня?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Створення асоціативного куща. Робота в групах

Доберіть слова до поняття пісня.

1-ша група — іменники; 2-га група — прикметники;

3-тя група — дієслова.

Складіть із цими словами речення з прийменником

у (в).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з підручником

Ознайомтесь із правилами чергування звуків [у] — [в], [і] — [й]. Перекажіть їх. Поясніть, яку роль виконують ці чергування в мовленні.

Розподільний диктант

Запишіть слова, розподіливши їх у дві колонки: 1) слова, у яких чергування у з в можливе; 2) де його немає.

Уранці, взимку, влада, указка, управа, вплив, враження, уява, Урал, Уфа, увечері, урожай, увага, уже, урок, внесок, умова, удача, уступ.

Пояснювальний диктант

Запишіть речення, пояснивши закономірності чергування звуків [у] — [в], [і] — [й].

Обабіч чорною стіною виструнчились сосни й шепочуться між собою. Холодний вітер знаходить тебе, у який би бік ти не повернувся… Відлунюється в принишклому лісі дзвін колісних шин. Ходором ходить з боку на бік віз, і здається, що зорі на небі не стоять на одному місці (За Ю. Збанацьким).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Хто більше?»

Випишіть із тексту слова, у яких відбуваються чергування звуків. Поясніть їх.

Лінгвістичний аналіз

Перепишіть текст, розкриваючи дужки і вставляючи букви.

І НАПУТТЯ, Й ОБЕРЕГИ

Кол..скова… Це слово (у, в) кожного з нас викликає найрізноманітніші асоціації, хвилю т..пла (і, й) ніжності. Але не кожен знає, як б..гато щ..рих, мелодійних пісень цього жанру фольклору створив народ. Вони зародилися (у, в) сиву давнину, коли людина вірила (у, в) здатність побажання, вираженого (у, в) слові, (у, в)пливати на реальність. Саме тому (у, в) колискових так багато добрих зичень маляті.

Дитину заколисують сон (і, й) дрімота. Голуби та незмінний мешканець селянської хати — кіт (у, в)сіляко дбають про немовля. А пісні, (у, в) яких кіт виявляє певний характер, здатність і до хороших, і до негарних (у, в)чинків, спрямовані до перших пробл..сків свідомості малюка. Колискові були цікавими (і, й) повчальними (і, й) для дітей старшеньких.

Є серед колисанок глибоко ліричні твори. (У, В) них (і й) закликання здорового сну, (і, й) об..реги від хвороб, недобрих (у, в)чинків. Дитина (у, в) звуках материнської пісні чула її любов (і, й) турботу. Колискова ніби огортала маля, створюючи справді неповторний світ дитинства, стаючи початком розуміння цього світу.

Колискових пісень безліч, але мало їх знають сьогодні. Тому важливо зберегти цю красу, щоб дарувати її кожній дитині, як запоруку щасливої долі (3 журналу).

Прочитайте виразно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

Що відбито в назві: тему чи ідею тексту?

Чи знаєте ви колискові пісні?

Складіть план тексту.

Поясніть значення слова фольклор.

Обґрунтуйте орфограми, які ви вибрали.

Чи на всі правила чергування звуків [у] — [в], [і] — [й] у тексті є приклади?

Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Визначте рядок, у якому на місцях пропусків у всіх випадках потрібно вставити у.

1… вагоні,.. Рівному, вітер.., полі, пташка.. океані. 2. риба., озері,.. Ялті, порошинка.., оці,.. Одесі. 3. зображення., телевізорі, номер.. готелі, пальма.. оазисі. 4. ..вага, ..дарник, ..ласний, ..вертюра, ..збережжя ,..права, ..ладар.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцініть свою роботу на уроці,

Чи задоволені ви результатом?

Що вам сьогодні запам’яталося?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: попросіть маму або бабусю заспівати вам колискову. Запишіть її у зошит.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.