План-конспект уроку (розробка уроків)

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.

Урок №73

Тема. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про правопис прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння;

розвивальна: розвивати мовленнєві навички, память, увагу;

виховна: виховувати ціннісне ставлення до батьківської любові, виховувати почуття відповідальності в сімї.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення позитивного настрою.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Що ви знаєте про уподібнення приголосних?

Як вимовляємо дзвінкий приголосний [з] у кінці слова? Перед шиплячими [ж], [ч], [ш]?

Перед глухими приголосними?

Підготовча вправа

Зробіть фонетичний розбір слів.

Верболіз, безкраїсть, зжовкнути, зщулишся.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зрозумій. Прочитай. Поясни

Відновіть прислів’я.

без

нема

для

людини

родини

щастя

(Без родини нема щастя для людини.)

Які слова спадають на думку, коли ви промовляєте слово родина?

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу підручника

Прочитайте правила правопису префіксів. Перекажіть їх.

Запам’ятайте! Префікс з- перед глухими к, п, т, ф, х

(КаФе ПТаХ) змінюється на с-.

Робота з текстами

Варіант 1

Прочитайте виразно вірш. Визначте його тему та основну думку.

БАТЬКАМ І ДІТЯМ

Тепло батьківське наче світ — безмежне.

Тож будь уважним, щирим, обережним,

Щоб своїм словом, думкою і ділом,

Робити все, аби вони раділи.

І з гордістю про дочку чи про сина

Сказали: «Гляньте, то моя дитина».

Тоді й на старість будуть розквітати

Величні мальви, біля батьківської хати.

Віктор Нагорний

Знайдіть слова з префіксами. Поясніть їхній правопис.

Чи бачили ви мальву? Опишіть цю квітку.

Чому автор згадав саме про цю квітку?

Варіант 2

Прочитайте виразно вірш.

Знайдіть слова з префіксами. Поясніть їхній правопис.

У РІДНОМУ КРАЇ

Одна Батьківщина, і двох не буває,

Місця, де родилися, завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

У рідному краї і серце співає,

Лелеки здалека нам весни несуть.

У рідному краї і небо безкрає,

Потоки, потоки, мов струни, течуть.

Тут мамина пісня лунає і нині,

Її підхопили поля і гаї.

Її вечорами по всій Україні

Співають в садах солов’ї.

І я припадаю до неї устами,

І серцем вбираю, мов спраглий води.

Без рідної мови, без пісні, без мами

Збідніє, збідніє земля назавжди.

М. Бакая

Бесіда

Яка основна думка вірша?

Що об’єднує ці два вірші?

Чи говориться в них про батьківську любов? Якими словами? Дайте їм характеристику,

Чому завжди, коли говорять про любов батьків, згадують Батьківщину і навпаки?

Варіант З

Прочитайте виразно текст.

Сім’я є частиною роду. Її ми ще називаємо родиною. Але вона пов’язана і з суспільством, державою, усім великим світом нашої планети. Так само, як наша Земля, вона є живим організмом: народжується, розвивається, змінюється. Позитивними чи негативними будуть ці зміни залежать від членів сім’ї. А від того, наскільки міцні й щасливі сім’ї, залежить благополуччя всього суспільства, і держави, і планети як Батьківщини людства. Тому кожен з нас має усвідомлювати свою відповідальність за створення добра і щастя на землі (3 журналу).

Бесіда

Що спільного і що відмінного в усіх трьох текстах? (Стиль, тип мовлення, віршований / прозовий)

Чому слово земля в одному реченні написано з великої літери, а в іншому — з малої?

Перебудуйте перше речення так, щоб необхідно було поставити тире між підметом і присудком.

Дослідження-аналіз

Із указаних варіантів виберіть правильний.

Скласти — зкласти, розібрати — розбрати, зберегти — сберегти, зім’яти — зм’яти, безтурботний — бестурботний, розхлюпати — розіхлюпати.

Дослідження-моделювання «Утвори нове слово»

Від запропонованих слів утворіть за допомогою префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без- нові слова. Поясніть їхній правопис.

Робота, класти, в’янути, захист, тліти, рвати, гнати, слати, йти, порада, ховати, лляти, платити, шити, фотографувати, ставити.

Скоромовки

Семен сказав синам «Скосіть сіно».

Сини скосили сіно.

Старий Семен сказав синам «Спасибі».

***

Ти, малий, скажи малому,

Хай малий малому скаже,

Хай малий теля привяже.

***

Чорний баран, рябе курча.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Самостійна робота з таблицею

Заповніть таблицю прикладами, які ви знайшли в текстах. Якщо немає слів-прикладів у тестах, доберіть їх самостійно.

роз- (розі-)

без

з- (-зі)

с-

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Що сподобалося на уроці?

Як ви оцінюєте свою роботу?

Чи можете сказати, що порівняно з початком уроку, ви знаєте і вмієте більше?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: напишіть коротку розповідь про свою родину.

Вивчіть скоромовку Черепашці з черепашенятами важко змагатися із жабенятами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.