План-конспект уроку (розробка уроків)

Правила вживання знака м’якшення.

Урок №75

Тема. Правила вживання знака м’якшення.

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про вживання знака мякшення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння;

розвивальна: розвивати мовленнєві навички, память, увагу, розвивати аналітичні вміння;

виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стимулювати зацікавленість народними промислами.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання (вибірково)

Попереджувальний диктант

1. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать. 2. Вдар словом так, щоб аж задзвеніло міддю

(П. Тичина). 3. Любіть книгу — джерело знань (Максим Горький). 4. Близько дихала холодною вогкістю річка, хоч її не видно було в пітьмі (М. Коцюбинський).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Лінгвістичний аналіз

Прочитайте виразно текст. Дайте йому назву.

Визначте стиль і тип мовлення тексту.

Бджільництво належить до найдавніших занять українців. Про поширеність його свідчать збережені донині давні назви сіл і річок: Мединівка, Бортники, Уборть.

На території Київської Русі бджільництво як промисел прослідковується з X ст. нашої ери. Мед та віск завжди широко використовувалися як продукти харчування, а також служили оброком при зборі данини.

«Працьовитий, як бджола»,— говорять про людину, яка любить і вміє працювати. І то недарма, бо саме чи не найперші на планеті (за 56 мільйонів років до появи первісної людини) уміли жити сім’ями (роями), будували собі житло з воску.

Людина завжди шанувала медоносних бджіл, але не завжди вміла доглядати їх. Натрапивши на гніздо, вона руйнувала його і забирала весь мед, не лишаючи господарям на харч, і бджоли гинули від холоду і голоду. Згодом люди збагнули, що можна селити бджолині сім’ї по кілька в одному місці. Для цього рубали дерево, випилювали частину стовбура з дуплом, і прив’язували ці природні вулики (їх називали борті, колоди, дуплянки) високо на деревах. Пізніше людина «опустила» гнізда на землю. У лісі вирубували ділянку, ставили вулики на пні, а ділянку обкладали з усіх боків зрубаними деревами. Ці саморобні галявини звалися посіками, тобто місциною, де порубано (посічено). Від посіки і пішло слово «пасіка». Там, де лісів не було, бджіл тримали в сапетах — вуликах із соломи, обмазаних зовні та зсередини глиною (3 журналу).

Знайдіть у тексті слова зі знаком пом’якшення. Випишіть їх у таблицю відповідно до правил написання. Доберіть приклади до правил, на які немає слів у тексті.

Поясніть правопис виділених слів.

Що ви знаєте про корисні властивості меду?

З’ясуйте лексичне значення слова оброк.

Знак пом’якшення

Ставимо

Приклади

Після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н, дз (Де Ти З’їСи Ці ЛиНи)
1) у кінці слова
2) перед наступним твердим приголосним:

Але! Після л перед буквами, що позначають м’які приголосні

3) перед о
4) після р перед о у словах трьох, чотирьох, Горький
5) перед -ся
6) у сполученнях -льц-, -льк-, ньц-, -ньч-, -сьч-, утворених від -льк-, -ньк-, -ськ-
7) перед я, ю, є, що позначають два звуки, та ї, йо в словах іншомовного походження

Дослідження-аналіз. Словниковий диктант

Запишіть слова. Поясніть написання або відсутність знака пом’якшення в словах.

Мідь, гість, сталь, дядько, сьогодні, трьох, ткацький, військо, вузький, запорізький, різкий, боязкий, ковзкий, баский, плоский, пальці, маленька, тонюсінький, робить, робиться.

Різати — різьба — різьбити, Умань — Уманщина, прослизнути — слизький, близенько — близько — близнята, людина — людський, низина — низький, вузенький — вузький — вузькість, ненька — неньці — неньчин.

Харків, Горький, секретар, дуб, степ, кров, верф, ніж, ніч, дощ, кінчик, менший, спілці, селянство, юнацтво, палац.

З’ясуйте за тлумачним словником слово баский.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра «Спіймай слово»

Інструкція: учні плещуть у долоні, коли вчитель називає слово зі знаком м’якшення.

Маленький, найменший, козацький, вітерець, вінця, бджілці, різьбяр, няньчити, спальня, Наталчин, сьогодні, тьмяний, радість, сміх, камінчик, робиться.

Виконання тестового завдання

Визначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропусків пишемо знак м’якшення.

1) Т..охкати, брен..кіт, корист..ю, спал..ня, промін..чик.

2) Різ..бяр, с..міх, тонєн..кий, багац..ко, на сосонц..і.

3) Льонокомбінат, пасивніс..ть, по-француз..кому, с..тільки.

4) їдал..ня, д..оготь, кіл..це, стан..те, підноситеся, людскіс..ть.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Чи можете ви з упевненістю сказати, що ніколи не припуститесь помилок у написанні слів з орфограмою «Знак м’якшення»?

Що нового ви дізналися на уроці?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: напишіть повідомлення в науковому стилі про корисні властивості меду.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.