План-конспект уроку (розробка уроків)

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

Урок №77

Тема. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про вживання апострофа; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння;

розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння;

виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стимулювати зацікавленість народними промислами.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: іноземна мова, література, культура.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Назвіть губні приголосні. Чому вони так називаються?

Чи можуть вони бути м’якими? Аргументуйте відповідь (після них знак м’якшення не ставимо).

Якими губні приголосні стають у словах типу вікно, фігура, бігати, пісня, місяць. Зробіть фонетичний розбір останнього слова.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК Самостійна робота з підручником Словниковий диктант

Буряк, зоря, духмяний, священик, цвяховий, Лук’ян, мавпячий, зв’язківець, зв’ялений, обв’язатися, від’їздити, возз’єднання, роз’яснення, в’їзний, зав’язь, двох’ярусний, під’юджувати, дит’ясла, черв’як, п’янкий, торф’яний, м’ята, Об’ю.

Загітувати — з’ясувати, зекономити, з’єднати, безіменний — без’язикий, зорганізувати — з’їздити, дзвякнути — свято, пів’ящика — пів-Японії, стерв’ятник — Святослав.

Лінгвістичний аналіз

Прочитайте виразно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

Походження назв тварин як в українській, так і в англійській мовах пов’язане з багатьма чинниками. Деякі з них це звичайний переклад імені тварини, що вже існувало в якійсь із мов. Інші являють собою комбінацію слів, що описують тварину. З’ясуємо, як могла тварина отримати своє ім’я.

Гіпопотам — це грецька назва «річкового коня». «Гіпос» грецькою означає «кінь», а «потамос» — «річка». Ще одна тварина відома під назвою «носоріг». Схожа назва є в англійській мові і звучить вона як «ріносерос». Це латинське слово складається з двох грецьких, від яких походить: «рінос» значить ніс, а «серос» — ріг. «Ріносерос» — це тварина з рогом на носі, або носоріг.

Назва «леопард» походить від латинського «леопардус», що означає «плямистий лев». Слово «лев» походить від латинського «леон». Англійська назва верблюда — «кемел» — це похідне від арабського «гамел», що походить від латинського «камелос».

Англійська назва вовка «уолф» —це сучасна вимова англосаксонського «вулф» від «вульпес», що так само має латинські корені і означає «лис». Англійська назва лисиці «фокс» походить від ісландського «факс», тобто пухнаста «грива».

Англійська назва бика «вул» походить від англосаксонського слова «велкан», що означає «ричати». Назва «олень» — англійською «діір» — походить від англосаксонського «деор», тобто «дика тварина».

Назва однієї з порід собак — «пудель» (майже так само звучить англійською) походить від німецького слова «пудел», що означає «калюжа». Це ім’я собака отримав через свою любов до води. До речі, слово «собака» англійською звучить «дог», що увійшло в нашу мову як собача порода.

Отже, назви тварин можуть багато чого розказати про минуле.

Пояснювальний диктант-загадка

Запишіть у зошити загадку.

На дворі хатка, солом’яний дах,

Живе там маленький, сіренький птах.

Із сонечком рано встає пташеня,

Цвірінька, стрибає, шука черв’яка.

Хто відгадає, той буде молодчик.

Сіренька пташка — це, мабуть, … (горобчик).

Поясніть орфограму «апостроф», «знак м’якшення».

Знайдіть вставне слово.

Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їх ролі в реченні.

Поясніть розстановку розділових знаків.

Бесіда

Що ви помітили схожого в походженні назв тварин?

Знайдіть слова з апострофом, поясніть їхній правопис.

Прочитати скоромовки

У сіренької горлички туркотливе горлечко.

***

У чотирьох черепашок четверо черепашенят.

***

Усім подобається це куце цуценя.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра «Спіймай слово»

Інструкція: Учні плещуть у долоні, коли вчитель називає слово з апострофом.

Святослав, м’яч, Лук’ян, під’язичний, морквяний, буряк, хлоп’я, зоря, пам’ять, мавпячий, черв’як, духмяний, зм’якшити.

Дослідження-аналіз

Поясніть, чому в слові духмяний апостроф не ставимо, а в слові зм’якшити ставимо.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Я дізнався, що… . Я зрозумів, що… . Я запам’ятав, що… Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: опишіть пташок, які живуть поряд із нами, або свого домашнього улюбленця.

Вивчіть скоромовку

Хитру сороку спіймати морока, А на сорок сорок — сорок морок.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.