План-конспект уроку (розробка уроків)

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення.

Урок №84

Тема. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення.

Мета:

навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова;

розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні звязки: фразеологія, пунктуація, культура мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-аналіз

Перепишіть у зошит прислів’я. Поясніть значення слова, що вони відбивають.

1. Слово не стріла, а глибше ранить. 2. Вола в’яжуть мотузком, а людину — словом. 3. Усякому слову своє місце. 4. Слово — срібло, а мовчання — золото. 5. Слово не горобець — вилетить не спіймаєш. 6. Правдиве слово і меч здолає (Народна творчість).

Поясніть уживання розділових знаків.

Знайомство з тлумачним і перекладним словниками

З’ясуйте такі відомості про словник.

1. Хто є його укладачами.

2. Зверніть увагу на рік видання.

3. Скільки слів містить словник.

4. З яких частин він складається (передмова, список скорочень, український алфавіт, слова в алфавітному порядку).

5. Зміст передмови (склад словника, структура словника).

6. Яку інформацію надає словник.

Робота з тлумачним словником

Скільки лексичних значень мають слова сонце, зірка, тичина, бузок, людина, слово, горобець?

Доведіть, що це так, скориставшись тлумачним словником.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Культура мовлення

Відредагуйте словосполучення. Поясніть причину помилок.

3 наступаючим Новим роком

(3 прийдешнім новим роком)

Безцінний подарунок

(Неоціненний подарунок)

Біля другої години

(Близько другої години)

Вести себе ввічливо

(Поводитися ввічливо)

У даний час

(У цей час)

Вислати відкритку

(Надіслати листівку)

У любому випадку

(У кожному разі)

У кінці-кінців

(Врешті-решт)

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Що вивчає лексикологія?

Яку роль виконують слова в мові?

Чи всі слова мають лексичне значення?

Крім лексичного, яке ще є значення у слова?

На які групи поділяються слова за кількість лексичних значень?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випишіть із тлумачного словника п’ять однозначних і п’ять багатозначних слів.

Творча вправа: створіть асоціативний кущ до слова весна. Дослідіть, чи є серед слів однозначні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.