План-конспект уроку (розробка уроків)

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично).

Урок №85

Тема. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично).

Мета:

навчальна: пояснити особливості слова як мовної одиниці; навчити розрізняти однозначні й багатозначні слова;

розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови; до своїх батьків.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, культура мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Чим відрізняються однозначні слова від багатозначних? Наведіть приклади,

Що нам допомагає з’ясувати лексичне значення слова?

Згадайте, які типи помилок ми розглядали на попередніх уроках.

Якими є причини виникнення лексичних помилок?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-порівняння

Прочитайте речення. Поясніть виділені слова з погляду прямого і переносного значення.

1. Діти сплять і спить озеро, спить ліс і очерет (Леся Украінка). 2. Розплелися коси і розплелись, розсипались, розпались, наче коси, вересневі дні (Д. Павличко).

Спостереження над мовним матеріалом

Знайдіть слова, ужиті в переносному значенні. Поясніть їхнє значення в реченні.

1. Людям язика не зав’яжеш. 2. Тиха вода береженьки зносить. 3. Всю ніч не спали, біль сукали. 4. Хто сіяв зло, той пожинав скорботу. 5. Гіркий світ, а треба жить. 6. З щастя та горя скувалася доля. 7. Якою мірою міряєш, такою й тобі одміряють (Народна творчість).

Як ви розумієте прочитані прислів’я?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільна робота (самостійно)

З’ясуйте значення прикметників теплий, рідкий у наведених словосполученнях. Скажіть, де вони вжиті в прямому, а де в переносному значенні. Запишіть словосполучення відповідно в дві колонки.

Тепла праска, тепле проміння, теплий одяг, тепле вітання, тепла зустріч, теплий день, тепле слово, теплий колір, теплі думки.

Рідкі сході, рідка сметана, рідкий випадок, рідкі зустрічі, рідкий ліс, рідке волосся, рідкий дощ, рідкий борщ, рідка суміш, рідкий збіг обставин.

Знайдіть орфограми, вивчені раніше, поясніть їх уживання.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Дослідження-аналіз

Прочитайте речення. Визначте, чи є в ньому слова з переносним значенням.

Бути хорошою людиною, приносити щастя батькові і матері, не допускати, щоб старість їхня була горем,— нехай це стане бажанням усього вашого життя

(В. Сухомлинський).

Культура мовлення

Спишіть, виправляючи лексичні помилки. Як ви гадаєте, у чому причина цих помилок?

1. Я виходжу на слідуючій зупинці. 2. У нагоді пізнаєш друга. 3. Туристична подорож тривала дві неділі. 4. Усі учні нашого класу приймали участь у змаганнях.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу з підручника.

Творче завдання: доберіть із художньої літератури п’ять прикладів уживання слова в переносному значенні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.