План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок розвитку комунікативних умінь №18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин.

Уроки №88-89

Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин.

Мета:

навчальна: виявити та оцінити рівень сформован ості в учнів умінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису тварин;

розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас;

виховна: виховувати любов до живої природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. РОБОТА З ТЕКСТОМ. СПРИЙНЯТТЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЗМІСТУ

Перше прослуховування тексту

Прослухайте уважно текст, намагаючись усвідомити й запам’ятати його зміст.

КОШЕНЯ

Були брат і сестра — Вася і Катя; у них була кішка. Весною кішка пропала. Діти шукали її всюди, але не могли знайти. Якось вони гралися біля комори і почули — над головою хтось нявка тоненьким голосом. Вася заліз драбиною під стріху комори, а Катя стояла внизу і все запитувала: «Знайшов? Знайшов?»

Але Вася не відповідав їй. Нарешті Вася закричав: «Знайшов! Наша кішка… і в неї кошенята; які гарнесенькі, іди сюди швидше!»

Катя побігла додому, добула молока і принесла кішці. Кошенят було п’ятеро. Коли вони виросли трішки й почали вилазити з кутка, у якому вивелися, діти вибрали собі одне кошеня, сіре з білими лапками, і понесли додому. Мати пороздавала решту кошенят, а це лишила дітям. Вони годували його, бавилися з ним і клали з собою спати.

Одного разу діти пішли гратись на дорогу і взяли з собою кошеня.

Вітер ворушив солому на дорозі, кошеня бавилося з соломою, і діти тішилися з нього. Потім вони знайшли щавель біля дороги і пішли рвати.

Раптом вони почули, що хтось кричить: «Назад! Назад!»,— і побачили, що мчить верхи мисливець, а поперед нього дві собаки — побачили кошеня і хочуть схопити його. А кошеня, замість того, щоб бігти, присіло до землі, згорбило спинку і дивиться на собак. Катя злякалась і побігла геть. Вася щодуху кинувся до кошеняти і водночас із собаками підбіг до нього, впав животом на беззахисне кошеня і закрив від собак.

Мисливець підскакав і відігнав собак. А Вася приніс додому кошеня і вже не брав його з собою в поле. І довго не міг вирішити, як ставитися до вчинку Каті. Адже страшно буває всім (За Л. Толстим).

Методичний коментар. Методика проведення контрольного переказу в 5 класі дозволяє організацію лексичної та орфографічної роботи. Проводять контрольний переказ на здвоєних уроках мови (на першому учні працюють із чернетками, на другому — у зошитах для контрольних робіт).

Лексична робота

Чи все зрозуміло в змісті тексту? Які слова були незрозумілими?

Поясніть лексичне значення слова комора.

Як називають дітей у тексті? Доберіть синоніми.

Орфографічна робота

Запишіть слова, поясніть орфограми.

Весною, не могли, тоненьким, кішці, трішки, ворушив, мисливець, щодуху, беззахисне.

З’ясування пунктограм

Запишіть речення, поясніть розділові знаки.

Нарешті Вася закричав: «Знайшов! Наша кішка… і в неї кошенята; які гарнесенькі, іди сюди швидше!»

Складання плану переказу

Дайте відповіді на запитання,

Чому Вася поліз під стріху?

Скільки кошенят знайшов Вася?

Чим Катя нагодувала кішку з кошенятами?

Яке кошеня діти собі вибрали?

Чим кошеня бавилося на дорозі?

Чому діти його полишили?

Скільки собак бігло до кошеняти?

Що зробила Катя?

Як Вася врятував кошеня?

Складіть план переказу.

Друге прослуховування тексту

IV. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Підготовка чорнового варіанту переказу.

Третє прослуховування тексту.

Редагування написаного.

Переписування.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Творче завдання: підготуйте усну розповідь про національні традиції, які ви спостерігаєте у своїй родині.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.