План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі.

Урок №91

Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі.

Мета:

навчальна: навчити учнів послідовно і планомірно викладати зміст засвоєного лінгвістичного матеріалу;

розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння систематизувати засвоєні відомості; аналітичні вміння, пам’ять;

виховна: виховання культури праці.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: література.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота біля дошки (2 учні)

Запишіть план своїх відповідей із теми «Групи слів за значенням».

Бесіда (увесь клас)

Яка сфера використання наукового стилю?

Якою є мета створення текстів наукового стилю?

Які ознаки наукового стилю?

Які вимоги ставлять до плану? (Визначити часткові питання, що входять до теми, і послідовність їхнього висвітлення; кожен пункт чітко сформулювати; не відхилятися від теми, уникати всього зайвого, що виходить за її межі; передбачити вступну і завершальну частину відповіді.)

Аналіз планів учнів

З’ясуйте, чи відповідають визначеним вимогам записані на дошці плани.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запис теми уроку на дошці.

IV. ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Слово вчителя

Виконання будь-якої роботи, у тому числі підготовка відповіді, вимагає попереднього планування. У необхідності складання плану ми переконалися, готуючись до переказів і творів. Щоб відповідь була вдалою, необхідно знати фактичний матеріал, теоретичні відомості. Наступною умовою є логічність побудови відповіді. Треба намагатися викладати матеріал від простого до складного, давати необхідні пояснення.

V. КОЛЕКТИВНЕ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ВІДПОВІДІ

НА ПИТАННЯ «ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА»

Орієнтовний план

1. Лексичне значення слова.

2. Наявність у слова кількох значень.

3. Тлумачні словники як необхідна умова з’ясування багатозначності слова.

4. Пряме й переносне значення багатозначних слів.

VI. ПІДГОТОВКА УСНОЇ ВІДПОВІДІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ, ІНСТРУКТАЖ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

Творче завдання: підготуйте відповідь з іншого предмета, запишіть у зошит план і відповідь.

ДОДАТОК

Пам’ятка «Складання відповіді в науковому стилі»

1. Ознайомтесь з параграфом підручника.

2. Прочитайте повільно другий раз, виділяючи головне в кожному абзаці.

3. Якщо для певної відповіді треба схеми, малюнки, таблиці, накресліть їх на аркуші паперу.

4. Подумайте, після яких слів ви будете демонструвати схеми, малюнки, таблиці.

5. Підготуйте текст повідомлення.

6. Перекажіть усно відповідь у науковому стилі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.