План-конспект уроку (розробка уроків)

Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення.

Урок №93

Тема. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення.

Мета:

навчальна: узагальнити й систематизувати знання пятикласників з теми «Лексикологія», удосконалювати навички мовного аналізу, вміння користуватися словником, самостійно працювати;

розвивальна: розвивати звязне мовлення, логічне мислення учнів, уяву, збагачувати словниковий запас, активізувати пізнавальну діяльність учнів;

виховна: виховувати повагу до рідної мови, пошану до слова, любов до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, фразеологія, текст, розвиток зв’язного мовлення.

Міжпредметні зв’язки: література, природознавство.

Обладнання: словники, тексти для роботи, кольорові картки.

Тип уроку: узагальнення і систематизації.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Організація груп (червоний, синій, жовтий). Учням роздають картки відповідного кольору. Учні сідають за столи, застелені червоною, синьою, жовтою скатертиною відповідно.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Я всміхаюсь сонечку —

Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь квіточці —

Хай вона росте!

Я всміхаюсь дощику —

Лийся, мов з відра!

Друзям усміхаюся —

Зичу всім добра!

Я теж бажаю всім добра, успішного навчання і приємного спілкування.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Як ви вже зрозуміли, на сьогоднішньому уроці ми працюватимемо в групах. Ми пригадаємо, що таке лексика, лексикологія, групи слів за значенням, що таке текст, типи та стилі текстів, їх особливості. Узагальнимо теоретичні знання на практиці. Група, яка найкраще працюватиме, отримає високі бали, тому стараймося проявити свої уміння та здібності сповна!

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ

Розминка «Вірю — не вірю»

1-ша група

Лексика це словниковий склад мови +

Усі терміни багатозначні слова –

У реченні «сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в прямому значенні

2-га група

Слова «вода, земля, подяка» стилістично забарвлені

Слова «велетень, титан, гігант» синоніми +

Сполучення «пекти раків, ловити гав, як курка лапою» — фразеологізми +

3-тя група

Слова «вдень вночі, гарячий холодний, зима літо» синоніми

Фразеологізми роблять мову яскравою, влучною, образною +

Кожне слово має лексичне і граматичне значення

V. РОБОТА НАД ВИСНОВКАМИ

Дидактична гра «Кошик запитань»

Що називається текстом?

3 яких частин складається текст?

Що відображає заголовок тексту?

Що таке тема тексту? Що таке мета тексту?

Які є тексти за стилем мовлення?

Назвіть ознаки кожного стилю, його лексичні особливості,

Які є типи текстів? Назвіть ознаки кожного типу.

Робота за схемами-опорами

VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Робота в групах. Аналіз текстів

1-ша група

Визначте тип тексту. Доведіть свою думку. З’ясуйте за словником лексичне значення слів мандрівник, вирій.

В осінні дні більшість птахів стає мандрівниками. Вони летять у теплі краї — у вирій. Летять вони без компаса, але ніколи не збиваються зі шляху. Ці перельоти тривають уже тисячі років.

До малюнка доберіть слова, вжиті в переносному значенні.

2-га група

Визначте тип тексту. Доведіть свою думку. З’ясуйте за словником лексичне значення слів чимчикувати, кубло.

Через пеньки-колоди чимчикує їжак. Тягне він у нору сухе листя. Стеле зимове ліжко. До весняного сонечка проспить у кублі, і снитимуться йому лісові їжачі сни.

До малюнка доберіть слова, вжиті в переносному значенні.

3-тя група

Визначте тип тексту. Доведіть свою думку. З’ясуйте за словником лексичне значення слів шишкар, щипці.

Чому пташку назвали шишкариком? Свою назву пташка отримала від слова шишка. У шишкарика дзьоб, як гострі щипці. Таким дзьобом дуже зручно лущити ялинові та соснові шишки.

До малюнка доберіть слова, вжиті в переносному значенні.

Хвилинка відпочинку

Відпочиньте та послухайте смішні історії із життя дітей.

Трирічна дівчинка, гуляючи в зоологічному саду, побачила паву та вигукнула:

Мамо, дивина! Подивися: курка розквітла!

Найскупіша тварина на світі,— зауважив Петрик,— це міль: вона їсть лише дірки.

Тато звертається до сина:

Дивися, Сашку, як курчатко вилуплюється з яєчка.

А як воно туди залізло?

Робота з текстом (аудіювання)

Послухайте текст. До якого типу, стилю мовлення належить прослуханий текст? Визначте його тему й основну думку. Яке лексичне значення слів зимівник, статки, клуня, оберемок, пістолі?

Знайдіть у тексті слова з переносним значенням, стилістично забарвлені слова, лексичні повтори і синоніми, з’ясуйте їхню роль у тексті.

Пригадайте походження слів козак, Запоріжжя.

У ЗИМІВНИКУ

На обрії був ліс, і туди хлопці спрямували коней. Якраз заходило сонце. Обоє оглядалися на всі боки, шукали, де б їм переночувати.

Знайшли невеличку, оточену ліщиною галявину. Позлазили з коней, нарубали шаблями гілок. Незабаром весело загорівся вогонь.

Хлопці й не почули, як до них підійшов старий чоловік. Він поклав на сніг рушницю, сів до вогню й почав гріти руки. Старий запросив хлопців до себе в зимівник. Вони зібрали свої статки, узяли коней за вуздечки й пішли за старим.

А ось стали перед високою огорожею. Старий відчинив ворота і подорожні пішли за ним. Недалеко від воріт стояла хатина, біля неї — клуня. До неї завели коней, яким старий приніс оберемок сіна. Старий відчинив хатчину і запросив туди гостей. Він засвітив грубу воскову свічу.

Хата була зовсім простора. Піч, лежанка, лава, стіл, полиця — усе з простих дощок. Над столом — образ Богородиці, довкола нього повішана в порядку зброя: шаблі, пістолі, дві турецькі рушниці. Видно, що старий колись козакував.

Хазяїн розвів у печі вогонь та став подорожніх приймати, чим хата багата. Поклав велику паляницю, приніс із погреба глечик меду. У хаті стало гаряче. Старий козак розказав, як ходив на турка, як побував у тяжкій неволі, як удалося втекти. Хлопці розпитували дорогу до Січі. Адже йшли вони на Запоріжжя.

Тестування

1. Коли хлопці вирішили шукати нічліг?

А Коли зайшло сонце;

Б коли на небі появилася перша зоря;

В коли землю огорнула глибока ніч;

Г коли зійшов місяць.

2. Де вирішили переночувати подорожні?

А На березі річки;

Б на оточеній ліщиною галявині;

В біля лісового джерела;

Г під старим розлогим дубом.

3. Куди запросив старий хлопців?

А У халупу;

Б у курінь;

В у фортецю;

Г у зимівник.

4. Які споруди знаходилися в зимівнику?

А Курінь;

Б клуня;

В хата;

Г хата і клуня.

5. Що знаходилося в хаті?

А Піч, лава, стіл, лежанка, полиця, мисник;

Б піч, лава, стіл, лежанка, полиця;

В мисник, піч, лава, стіл;

Г лежанка, лава, стіл, піч.

6. Що висіло над столом?

А Образи;

Б портрет Б. Хмельницького;

В образ Богородиці;

Г картини.

7. Що освітлювало хатину?

А Каганець;

Б воскова свічка;

В лампадка;

Г лампа.

8. Яка зброя висіла на стіні?

А Шаблі, пістолі, дві рушниці;

Б шабля, пістолі;

В пістолі і рушниці;

Г шабля, пістолі, лук і стріли.

9. Що свідчило про те, що господар був козаком?

А Грамоти;

Б нагороди;

В зброя;

Г зброя і нагороди.

10. Чим пригощав гостей господар?

А Хлібом і салом;

Б хлібом;

В медом;

Г хлібом і медом.

11. Про що розповів старий своїм гостям?

А Як ходив на турка;

Б як ходив на турка, як побував і втік із неволі;

В як побував і втік з неволі;

Г як побував у неволі.

12. Куди прямували хлопці?

А На Січ;

Б до Кафи;

В до Туреччини;

Г до Чорного моря.

Перекажіть запропонований у тексті опис приміщення, поширивши його описом предметів, що знаходилися в хаті.

На основі прослуханого тексту поясніть, що таке гостинність. Чи вважаєте ви себе гостинною людиною?

Лінгвістична фізкультхвилинка

Потрібні три м’ячі червоного, синього та жовтого кольору. На кожному надпис — «синонім», «антонім» або «омонім». Ці м’ячі вручають кожній групі. М’ячі переходять із групи в групу, учень, який спіймав м’яч, повинен назвати відповідні до запису на м’ячі слова: синонімічну пару, або антонімічну пару, або слово-омонім.

Робота в групах. Дослідження-трансформація

1-ша група

Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Напишіть оповідання з протилежним змістом на тему «Весна в розпалі», використовуючи слова-антоніми. З’ясуйте роль антонімів у мовленні. Сформулюйте питання до тексту.

ПІЗНЯ ОСІНЬ

Ось і пізня осінь. Дні стали короткі. Холодний осінній вітер несе по дорогах жовте листя. Опустіли гнізда птахів. Поховались комахи. Небо вкрилось хмарами. Часто йдуть дощі. З городів давно зібрали капусту, картоплю, помідори. Незабаром настане зима. Випаде сніг. Ударять морози. Замерзнуть річки.

2-га група

Прочитайте текст. З’ясуйте його тему й основну думку. Замініть підкреслені слова протилежними за значенням. Зробіть висновки.

РАНОК

Чудовий теплий ранок. Повіває теплий вітерець. Тихо шумлять дерева. Випливає з-за обрію сліпуче сонце. Співають, щебечуть пташки. Зелено кругом. Легко дихати свіжим повітрям.

3-тя група

Напишіть оповідання з протилежним змістом на тему «Пізня осінь», використовуючи слова-антоніми та доповнюючи текст новими реченнями.

РАННЯ ВЕСНА

Наступила рання весна. Тепло гріє яскраве сонечко. З’явились квіти, зелена трава. Птахи прилетіли з далеких країв. Розпочалися польові роботи. Дружно працюють усі.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Мікрофон

Учні по черзі передають один одному уявний мікрофон, відповідають на попереднє питання і ставлять наступне. Перше питання ставить учитель: Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Виконайте вправу за підручником.

Вивчіть напам’ять 3-4 прислів’я або крилатих висловів про слово.

Доберіть декілька текстів різних стилів, визначте в них стилістично забарвлені слова, з’ясуйте їхню роль у тексті.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.