План-конспект уроку (розробка уроків)

Контрольна робота №6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання).

Урок №95

Тема. Контрольна робота №6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання).

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів із теми «Лексикологія», вміння школярів сприймати й розуміти аудіотекст, виконувати тестові завдання, працювати самостійно;

розвивальна: розвивати логічне мислення, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

виховна: виховувати увагу до слова; пильність, любов до рідної землі, її легенд.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення й стилістика, текст (риторичний аспект).

Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції), епітети, порівняння, синоніми, характерні для усної народної творчості (література).

Обладнання: роздавальні матеріали (тестові завдання).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої та відкритої форми з мовної теми та аудіювання. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

Критерії оцінювання тестових завдань із теми: завдання 1-8 оцінюють максимально в 1 бал кожне, завдання 9 оцінюють максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте рядок з реченням, у якому неправильно вжито слово неділя.

А У неділю рано зілля копала (Народна пісня);

Б Була неділя — тихий час дозвілля (М. Рильський);

В Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків (3 розмови);

Г У неділю Кайдаші пішли до Довбушів на оглядини

(І. Нечуй-Левицький).

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники — означення вжиті в переносному значенні:

А солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

3. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

4. Позначте пару слів, що є антонімами:

А велетень, гігант;

Б мужній, сміливий;

В велетень, силач;

Г велетень, карлик.

5. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Г радісний погляд — сумний настрій.

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А абрикос, балет, голос, доля;

Б азбука, бігти, говорити, дивуватися;

В голова, дружина, міст, пілот;

Г артист, кипіти, важкий, гарячий.

7. Позначте рядок, у якому синоніми мають стилістичне забарвлення:

А стародавній, давній, колишній, старовинний;

Б сміятися, реготати, хихикати, скалити зуби;

В великий, чималий, немалий, здоровенний;

Г грубий, нечемний, неввічливий, некультурний.

8. У реченні «Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке» (І. Нечуй-Левицький) виділені лексичні одиниці:

А омонімами;

Б синонімами;

В антонімами;

Г спільнокореневими.

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

9. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

1 Холодно, спекотно

2 лише, тільки

3 мати (іменник), мати (дієслово)

4 дамоклів меч, ахіллесова п’ята

=============================

А омоніми

Б антоніми

В синоніми

Г діалектизми

Д фразеологізми

II варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому слова в словосполученнях ужиті тільки в прямому значенні:

А Усміхнене сонце, ляпає язиком, гострий погляд;

Б рожевий шовк, водити за руку, краяти серце;

В усміхнені діти, холодне повітря, дзвонити по телефону;

Г квашена капуста, паперовий літачок, м’який характер.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

А Лагідний, дивний, сумирний;

Б безмежний, безкрайній, безконечний;

В дбайливий, старанний, жагучий;

Г цікавий, привабливий, привітний.

3. Укажіть рядок, у якому всі антонімічні пари дібрано

правильно:

А Сухий — мокрий, знайти — загубити, тямовитий — розумний;

Б гіркий — солодкий, балакучий — мовчазний, старанний — недбалий;

В боязливий — безстрашний, сумний — здоровий, замерзлий — розталий;

Г заснути — прокинутись, добро — підлість,

відкрити — закрити.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами слова старанний:

А Ретельний, дбайливий, сумлінний, пильний;

Б поважний, серйозний, солідний, статечний;

В лагідний, тихий, смирний, сумирний;

Г запопадливий, добросовісний, працьовитий, уважний.

5. Укажіть рядок, у якому прислів’я містить синонім та антонім:

А Хто ошпарився на молоці, той і на воду дме.

Б Добре роби — добре й буде!

В Багатому щастя, а вбогому трясця.

Г Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють.

6. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є омонімічними:

А Вода з ключа — журавлиний ключ — ключ від дверей;

Б співає завірюха — співає дівчина — співає сопілка;

В вити гніздо — вити на місяць — вити вовком;

Г накреслити коло — знаходиться коло хати — велике коло.

7. Укажіть рядок, у якому синонімічною є пара слів:

А спати — відпочивати;

Б летіти — йти;

В квіти — троянди;

Г самостійний — незалежний.

8. Омоніми — це слова, що:

А мають однакову форму, але різне значення;

Б близькі за значенням, але різні за формою;

В протилежні за значенням;

Г вживають мешканці певного регіону.

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

9. Доберіть до слів першої колонки антоніми з другої колонки.

1 мовчати; А прощатися;

2 виглянути; Б сховатися;

3 вітатися; В галасувати;

4 нападати Г заглянути.

Д захищати

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Аудіювання тексту

НАРОДЖЕННЯ СЛАВУТИ

Мальовнича стежина веде до села з однієї хати. Її господаря — одинака діда Микулу — тут вважають мало не рідним братом Дніпра. Кажуть, дні і ночі може прясти старий розповідь про таємниче народження джерела, що дає Дніпрові початок. Слухаючи діда, ніхто не годен збагнути, де той вододіл, що відмежує бувальщину від легенди, казку від правди.

…Жорстоке плем’я весів викрало князівну степів Дану, струнку полянку з очима кольору весняного неба. Довго умовляв її стати йому за дружину вождь весів Ятага, та марно. Вільна, як степовий вітер, світла і чиста, наче роса на калині, Дана кохала мужнього князя Хорива і від нього чекала сина. Життям своїм поклялася князівна ще не народженій крихітці: «Славуто, дитя моє! Нехай загинемо удвох втікаючи, але не можу, щоб народився ти рабом на чужій землі, не знавши батьківщини і роду свого…»

Дев’ять днів і дев’ять ночей утікала болотами Дана, доки відчула за спиною хиже дихання. Дикий регіт розлігся над болотом. Бо втішався Ятага, намотуючи довгі дівочі коси на волосату лапу. Зойкнула Дана і упала обличчям у драгву. Захиталося болото, немов проломилися його глибини, і поглинуло в себе дівчину.

Скрикнув Ятага і вкляк — замість дівочої коси в його лаписьках пручалася молода береза. А з-під коріння забила дзвінка і нестримна вода, зануртувала водоспадом, засміялася кольорами веселки. То прагнув неба, волі і простору не знищений і лагідний син непокірної Дани! Позеленів од люті Ятага і впав у болото миршавим мохом.

Схилилося до живої води березове гілля. А Славута, з кожною хвилиною набираючи дедалі дужчої сили, обціловував затверділе коріння мамине, прощався. А потім полинув через ліси у широкий світ, несучи в собі красу матері…

Кажуть, коли ревуча хвиля принесла в степи звістку про смерть Дани, закам’яніло від горя серце мужнього воїна Хорива, а з ним і його братів Кия і Щека. Й усі вони стали горами… І втопили сльози свої в Дніпро вірні подруги Дани — Десна і Либідь. Особливо сумувала остання, поки й захиріла зовсім через тисячу літ…

Так розповідає дід Микула про народження Славути. Чи сам він вигадав цю поетичну казку? Чи нашепотіло її чисте і прозоре джерельце? Чи проспівали сині хвилі могутньої ріки? І що тут вигадка, а що правда? Сам оповідач цього не скаже, бо й сам він зрісся із життям Дніпра, його вічною правдою і благословенною легендою (За О. Дмитренком).

Тестування

1. Рідним братом Дніпра вважають:

А Хорива;

Б Микулу;

В Кия;

Г Щека.

2. Князівна степів була з очима кольору:

А весняного неба;

Б небесної блакитні;

В блакитного барвінку;

Г волошок у полі.

3. Дана була світла і чиста, наче:

А джерельна вода;

Б дівоча сльоза;

В материнська любов;

Г роса на калині.

4. Князівна поклялася своєму ненародженому сину, що він ніколи не буде:

А сином Штаги;

Б рабом на чужій землі;

В зрадником батьківщини;

Г людиною без роду-племені.

5. Зойкнула Дана й упала обличчям у:

А болото;

Б драгву;

В озеро;

Г річку.

6. Славута, попрощавшись з матір’ю, полинув у широкий світ, несучи в собі:

А мамину ласку;

Б вічність кохання;

В красу матері;

Г світлу пам’ять

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання Завдання закритої форми
з вибором однієї

правильної відповіді

на встановлення відповідності
Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

в

б

г

б

г

б

в

1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д

Варіант 2

в

б

б

а

г

а

г

а

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Оцінювання контрольного аудіювання

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

Правильні відповіді

б

а

г

б

б

в

Кількість балів

2

2

2

2

2

2

Підсумкова бесіда за аудіотекстом

Хто й чому викрав князівну степів Дану?

Визначте тему й основну думку тексту,

Визначте стиль тексту, назвіть його ознаки

Словесне малювання

Уявіть, що художник написав портрет Дани. Розкажіть, що ви побачили.

Рефлексія

Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знайдіть і прочитайте твори митців слова, у яких оспівана могутня українська ріка Дніпро. Підготуйтесь до презентації їх у класі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.