План-конспект уроку (розробка уроків)

Спільнокореневі слова й форми слова.

Урок №97

Тема. Спільнокореневі слова й форми слова.

Мета:

навчальна: навчити розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають різні значення; удосконалювати знання учнів про спільнокореневі слова, про основу слова, про закінчення змінних слів, про префікс і закінчення як значущі частини слова;

розвивальна: розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати;

виховна: виховувати любов і пошану до рідної мови, природи рідного краю.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексика, граматика, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: підручник, опорні схеми, таблиця «Розрізняй».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення емоційного настрою

Посміхніться самі до себе, до мене, подаруйте посмішку один одному. Бачу, що у вас усе гаразд. Сподіваюся на такий настрій протягом уроку. Тим паче, що посмішка — це головна умова успіху, коли йдеш у гості або зустрічаєш гостей. Отже, ви готові розпочати роботу?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Пригадай

Відгадайте загадки.

Нас слова міняють часто, і, звичайно, це — на щастя, бо якби ми не мінялись, то слова б не поєднались.

Ми віддавна і віками

чесно дружимо з майстрами,

які вміють нас так вжити,

щоб нові слова створити.

3 яких частинок може складатися слово?

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота в зошиті

Вправа 1

Запишіть текст, підкресліть орфограми. Знайдіть спільнокореневі слова, виділіть корінь, з’ясуйте його значення в тексті. Поясніть лексичне значення виділеного слова за його будовою. Закінчте текст міркуванням про охорону природи.

Коло нашого села дубовий ліс. У цьому лісі багато старих дубів і малих дубочків. От і лісничий іде лісовою просікою. Лісник старанно стереже дубняк.

Вправа 2

Поясніть прислів’я «Дерево міцне корінням, а

людина — знанням».

Загадка

Я у кожній деревинці,

Квітці, кущику, травинці.

В класі на уроці мови

Ти побачиш мене в слові.

(Корінь)

Поясніть значення слова корінь.

Словниковий калейдоскоп (робота в групах)

Із групи слів, записаних на дошці, виберіть:

1-ша група — слова з коренем «спів»;

2-га група — слова з коренем «вод»;

3-тя група — слова з коренем «муз»;

Співати, підводний, музика, водичка, спів, вода, музикант, наспівувати, музей, співак, спав, музичний, водив, співачка, водяний.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда за опорою

Спільнокореневі слова — це слова зі спільним коренем, але з різними лексичними значеннями. Можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови.

Форми слова — це зміни слова за відмінками, числами, родами чи особами (стіл-стола, прийшов-прийшла, смієшся-сміються, парта-парти-партами).

Як відрізняються форми одного і того самого слова від спільнокореневих слів?

(Відповіді учнів.)

Гра «Четвертий зайвий» (робота в групах)

З кожної колонки випишіть «зайве» слово, доберіть до нього споріднені слова. Поясніть свій вибір.

син

сова

літак

синочок

совеня

літо

синій

совок

літати

синівський

совиний

приліт

Робота за таблицею «Розрізняй»

Будинок

Спільнокореневі слова

Форми слова

будувати

будівельник

будівничий

збудований

будинком будинку у будинку

Доберіть до слів спільнокореневі. Позначте корінь.

Сад, школа, хмара, вода, клас.

Запам’ятай! Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення,— це різні корені. Наприклад, слова міст і місто — не споріднені, бо в них корені різні за значенням.

3 групи слів виберіть спільнокореневі. Позначте корінь, обґрунтуйте відповідь. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

Бережок, бережливість, бережливий, бережно.

Дорога, придорожній, дорожній, доріжка, дорогий.

Сова, совок, совеня, совиний.

Сирість, сирий, сирник, відсиріти.

Запам’ятай! Є спільнокореневі слова і форми слова.

Слова книжка і книжкою не є спільнокореневими. Це форма одного й того самого слова!

Розділіть слова на три колонки. Запишіть.

Синоніми

Спільнокореневі

Форми слова

Школяр, учень, шкільний, хлопчик, школяра, школа, школярі.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Групова робота

Прочитайте вірш, визначте його стиль мовлення. Які мовні засоби на це вказують? Знайдіть у тексті спільнокореневі слова і форми одного слова. Відповідь обґрунтуйте. Позначте в словах суфікси пестливості, з’ясуйте їхню роль у тексті.

Текст для 1-ї групи

Вишиваю вишиваночку

Я для братика Іваночка.

Вишиваночка у вишеньках

Ягідками ніжно вишита.

Варвара Гринько

Текст для 2-ї групи

Листопад. Падолист.

Тихий сад. Вітру свист.

Ходить садом листопад,

Підміта чистенько сад.

М. Сингїівський

Вибірково-розподільна робота

Запишіть в один стовпчик спільнокореневі слова, а в другий — форми слова, позначте в них основу і закінчення.

Черговий, поза чергою, на черзі, дотримуватися черги, позачерговий, чергувати, кімната чергового, чергування, черговий лікар.

Конструювання нових слів «Хто більше»

Використовуючи корені –рад, -лук, -лис, -кур, -рік, утворіть різні за лексичним значенням слова. Поясність лексичне значення утворених слів.

Наприклад: pap, — радість, радіти, радо.

Кодований диктант

Запишіть номери слів, у яких корінь стоїть на початку слова.

1. Сад

2. Зацвітає

3. Квіти

4. Посадити

5. Квітник

6. Писати

7. Напис

8. Садовий

9. Побачити

10. Росток

Відповідь: 1, 3, 5, 6, 8, 10.

Робота з текстом

Прочитайте речення. Чи можна їх назвати текстом? Чому? Знайдіть спільнокореневі слова, визначте в них корінь, з’ясуйте їхню роль у тексті.

Не зву тебе журавель,

Щоб я не журився,

А зву тебе веселиком,

Щоб я веселився!

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда

Чи завжди співзвучні слова є спільнокореневими? Наведіть приклади.

Яка різниця між спільнокореневими словами та формами слова?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Доберіть із художньої літератури текст, що містить спільнокореневі слова і форми слова. Свою думку обґрунтуйте.

Складіть 2-3 тестових завдання з теми уроку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.