План-конспект уроку (розробка уроків)

Незмінні й змінні слова.

Урок №98

Тема. Незмінні й змінні слова.

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про основу слова й закінчення змінних слів, про форми слова і спільнокореневі слова; домогтися засвоєння ними мовного матеріалу про змінні і незмінні слова; формувати навички визначати основу слова та закінчення змінних слів, розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

розвивальна: розвивати мислення, увагу, спостережливість, память, підвищувати культуру мовлення;

виховна: виховувати любов до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексика, граматика, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: підручник, опорні схеми, малюнки дерев, квітів, листочків, яблук, картки з назвами мовознавчих розділів, роздавальні матеріали, картки оцінювання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтерактивний прийом «Подарунок»

Слово вчителя. Які почуття у вас виникають, коли ви отримуєте подарунок? (Приємні, радісні, вдячність)

Я хочу подарувати вам урок — теплий, ясний, радісний…

Я хочу, щоб з таким настроєм ви здобули нові знання!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Слово вчителя. Пригадайте мовознавчі розділи, які ви вже вивчили протягом навчального року (Учні називають розділи: лексикологія, фонетика, синтаксис.). Які розділи ви ще не вивчили?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Відгадайте загадку.

Влітку одежу я одягаю, а на зиму її всю скидаю. (Дерево)

Наш урок також відкриває для вас багато цікавої інформації, пов’язаної з деревом.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Колективна робота з текстом

Прочитайте текст, з’ясуйте його тему, основну думку, тип і стиль мовлення. Які мовні засоби на це вказують?

З’ясуйте лексичне значення виділених слів, їхню будову. Чи є ці слова змінними і чому?

ЛЮДИНА І ДЕРЕВО

З долоні на долоню перекидала людина маленьку насінинку, ніби угріваючи її своїми руками, та й ненароком упустила. Кинуте зернятко не гаяло часу, а одразу проросло — із землі пробився ніжний паросток.

Почав він рости… Насінинка ніби розчинилася в тому паростку — віддала йому всі свої сили… А відтак, як зернятко назавжди запам’ятало тепло великих добрих людських долонь, дерево, виростало кремезним і могутнім. І коли ці долоні торкалися дорослого вже дерева, його шорсткого стовбура, воно вдячно тріпотіло і тяглося своїми гілками назустріч людині, неначе руками. Воно схиляло над людиною, що посадила його, своє зелене шатро, давало їй прихисток під час дощу і спекотного дня. Потоваришували людина і дерево. Та так, що звідтоді завжди поряд. Де селилася людина, там виростали дерева. А де росли дерева, там зупинявся подорожній. Так було і так буде (І. Островіська).

Розкажіть про ваше улюблене дерево.

Дослідження-аналіз (робота біля дошки)

Утворіть можливі форми слова «дерево». Яка частина цього слова буде змінюватися?

Н. в. дерево; Р. в. дерева; Д. в. дереву; 3. в. дерево; О. в. деревом; М. в. на дереві; К. в. дерево.

Робота в парах

Складіть і розіграйте діалог у парах, розказуючи, як змінюється дерево весною, влітку, восени, взимку. (Оцінювання кількох пар.)

Спостереження з елементами зіставлення

Скажіть, що змінюється на дереві упродовж року? (Листочки, квіти, плоди) Отже, ми помітили, що в дерева є змінні частини. Решта залишається незмінним. Що саме? (Корінь, стовбур, гілля) Якщо слово змінюється, то змінна частина називається закінченням, а все слово без закінчення називається основою. Коли на дереві немає листочків, що ми говоримо? (Дерево голе.) А якщо в слові закінчення не виражається звуком і не позначається буквою — то яке це закінчення? (Нульове)

Робота з теоретичним матеріалом підручника

Що називається закінченням?

Що виражає закінчення?

Що таке основа слова?

Що виражає основа слова?

Про що ми не сказали? (Є змінні й незмінні слова. Незмінні слова мають одну форму і не мають закінчення. Це, як правило, слова іншомовного походження і прислівники: вчора, завжди, метро, таксі, пюре тощо.)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Дослідження-трансформація

Спишіть, змінюючи форму слів у дужках. Визначте спільнокореневі слова і форми одного слова, позначте їх графічно.

Перший (весняний) місяць називають в (Україна) березнем. У цей час прокидаються берези, даруючи (люди) цілющий березовий сік. Вважають, що (назви) місяця пішла від (давній) промислу. Ранньої (весна) вирубували (ліс), переважно (березовий), щоб на звільнених (ділянки) посіяти зернові.

Дослідження-експеримент

Запишіть спільнокореневі слова до слів вода і водій. Чи можна слова вода і водій уважати спільнокореневими? Обґрунтуйте відповідь.

Міні-диктант

Запишіть текст під диктовку, визначте у словах закінчення. Зробіть висновок.

Часто в березні зима ще могла нагадати про себе. Нерідко теплу погоду змінювали заморозки, пролітав сніг. Тому й кажуть, що в березня крутий характер: він і усміхнеться, і заплаче. Але все це — тимчасове явище. Хай там що, а березень, як мовить відоме прислів’я, березовим віником зиму вимітає (З кн. «Український рік у прикметах і прикметниках»).

Графічний коментований диктант (із самоперевіркою)

Визначте закінчення й основу в словах: білого, трава, дзвінок, пишуть, червоний, весна.

Розподільне письмо

Запишіть слова у дві колонки: у першу — спільнокореневі слова, у другу — форми слова:

Вітер, вітерець, вітрюга, вітру вітряний, вітром, вітрище.

Творче конструювання

Побудуйте висловлювання, використовуючи слова з попереднього завдання. Яка функція таких слів у тексті?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Опитування-узагальнення

Що називається закінченням? Які слова не мають закінчення?

Що називається основою?

Чим відрізняються спільнокореневі слова від форм слова?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

За словником доберіть 20 незмінних слів. Обґрунтуйте свій вибір.

Складіть опорний конспект за параграфом підручника.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.