План-конспект уроку (розробка уроків)

Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Урок №99

Тема. Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Мета:

навчальна: повторити й поглибити знання учнів про префікси як значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їхнього виділення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити префікси пре-, при-, прі-, визначати їхню роль у словах, удосконалювати навички правопису;

розвивальна: розвивати творчі вміння використання цих префіксів для створення нових слів; розвивати мислення, увагу, спостережливість, память, культуру усного і писемного мовлення;

виховна: за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до професії вчителя, а також співчуття і уважність до будьякої людини, яка потрапляє в біду.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексика, граматика, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: опорні схеми, сюжетні малюнки.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення емоційного настрою.

Тренінг «Я-особистість!»

Закінчте речення:

Я прагну…

Я сподіваюсь…

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Спостереження за мовним матеріалом

Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Поясніть свій вибір. Чому автор дав таку назву тексту? Назвіть мовні засоби зв’язку речень у тексті.

НОВА ВЧИТЕЛЬКА

Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок. Але й досі, входячи в клас після літніх канікул, учителька почуває легке хвилювання. Адже кожного разу вона входить у коло нових учнів, як у нову свою сім’ю.

Після Юркового запитання Олександра Василівна зрозуміла, що з кожною хвилиною вона здружується з класом. Безслідно зникло хвилювання, вона легко знаходила потрібні слова. Міцніла в школярів довіра до неї, прірви між ними не було, і на серці ставало легко й ясно. І раптом згадалось, як ходила вона вчора над морем, примруживши очі. Звечоріло, і лілова смужка далеких просторів повільно забарвлювалась пречудовим світлом заходу (За О. Донченком).

Випишіть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть їхній правопис.

3 префіксами пре-, при-, прі- записати по 2-3 нових слова.

Кубування

Дайте відповіді на питання, записані на сторонах куба: • Якого значення надає словам префікс пре- ?

Наведіть приклади слів з цим префіксом,

Якого значення надає словам префікс при-?

Наведіть приклади слів з цим префіксом,

Назвіть слова, які пишемо з префіксом прі-.

Для чого необхідні знання про написання префіксів?

Коментар учителя. Префікс — це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (цвіт — зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти).

Префікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником дуже). У префіксі пре- пишемо букву е: претихий, пречудово. Префікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближення або неповноти дії чи ознаки. У префіксі при- пишемо букву и: прибудувати, приставляти, прикладати.

Ненаголошений голосний [е] у префіксах пре-, як і в коренях слів, вимовляємо наближено до [и].

Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [е]. Щоб не помилитися в написанні префіксів пре- і при-, треба розрізняти їх за значенням.

Префікс прі- пишемо у словах прізвище, прізвисько, прірва.

Робота з опорною таблицею

Доповніть таблицю власними прикладами.

ПРЕ-

ПРИ-

ПРІ-

Вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити словом дуже) Найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближения або неповноти дії чи ознаки Пишемо в словах прізвище, прізвисько, прірва
Претихий, прерозумний Прибудувати, приставляти

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Моделювання нових слів

Утворіть від зазначених слів за допомогою префікса ПРЕ- нові слова. Якого значення надає словам префікс?

Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.

Дослідження-реконструювання (міні-тест)

Замініть словосполучення словами з префіксами ПРЕ-, ПРИ-.

1. Дуже глибокий:

А преглибокий;

Б приглибокий.

2. Злегка закритий:

А прикритий;

Б прекритий.

3. Не зовсім заглушений:

А преглушений;

Б приглушений.

4. Дуже злий:

А презлий;

Б призлий.

5. Злегка прикритий пилом:

А препилений;

Б припилений.

6. Не зовсім закриті очі:

А прекриті;

Б прикриті.

Розподільний диктант

До кожного зі слів поставте відповіді: а — слова, що означають приєднання; б — слова, що означають наближення чи неповноту дії; в — слова, що вказують на збільшену ознаку

Прибережний, привезений, предобрий, прихід, прекрасний, приземлення, пришити, презирство, прибитий, прихилитися, прескромний.

Ігрове завдання «Хто більше» (групова робота)

До малюнка доберіть якнайбільше слів із префіксами пре-, при-, прі-, поясніть їх правопис. Вживаючи дібрані слова, побудуйте зв’язне висловлювання.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Написання яких префіксів ми сьогодні повторили?

Якого значення словам надають префікси пре-, при-,

прі-?

Наведіть приклади слів із префіксами пре-, при-, прі-.

Яке завдання вам сподобалося найбільше?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Виконайте вправу за підручником.

Зі словника випишіть слова, які починаються на прі-, визначте в них корінь, зробіть висновок.

Складіть тестові завдання на правопис префіксів пре-, при-, прі-.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.