План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру.

Урок №100

Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів із заміткою як жанром мовлення (характерними ознаками, структурою, мовними особливостями), підготувати учнів до самостійного написання замітки в газету інформаційного характеру, удосконалювати вміння редагувати висловлювання цього жанру;

розвивальна: удосконалювати мовленнєвокомунікативні вміння здійснювати стилістичний аналіз замітки (характеризувати її зміст, структуру, мовні особливості), сприймати й усно відтворювати зв’язне висловлювання; розвивати мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього світу.

Внутрішньопредметні звязки: лексикологія (засвоєння нових слів).

Міжпредметні звязки: література.

Обладнання: пам’ятки, роздавальні матеріали.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Розшифруйте слово, записане без букв на позначення голосних звуків, з’ясуйте тему і мету уроку:

З..м..тк..

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Із яких джерел ми можемо дізнаватися про події життя власної країни та міжнародного життя?

Які газети ви знаєте? Які з них читаєте?

Хто готує матеріал для газети?

Що відомо вам про оформлення газет (ілюстрації, рубрики, шрифти)?

Що, крім заміток, міститься в газеті?

Яке, на ваш погляд, значення газети в житті людини?

Як ви гадаєте, навіщо людині необхідне вміння писати замітку?

Газети й журнали, нарівні з радіо, телебаченням, мережею Інтернет, на сьогодні залишаються основними джерелами інформації для людини. Саме з них ми дізнаємося про події із життя суспільства, про новини в усіх галузях нашого життя.

IV. КОЛЕКТИВНА РОБОТА З ТЕКСТОМ-ЗРАЗКОМ (СПРИЙМАННЯ, СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ВІДТВОРЕННЯ)

Прочитайте текст. З’ясуйте, чи актуальна тема висвітлена автором у замітці. Визначте його тему й основну думку, тип мовлення. Виділіть мікротеми висловлювання (скласти план). Підготуйте усний переказ замітки.

ЧИМ Я МОЖУ ДОПОМОГТИ БРАТАМ СВОЇМ МЕНШИМ?

Нещодавно побачила світ Червона книга України, до якої занесено вже близько 100 видів тварин. Ці дані свідчать про те, що чисельність деяких із них у нашій країні постійно зменшується. Як позбутися цього? Як допомогти братам нашим меншим? Важливим заходом для збереження тварин є створення заповідників. В Україні існують численні заповідники, де охороняються не тільки рослини й тварини, але й ґрунти, повітря, води.

Але охорона тварин — справа не тільки заповідників. Це обов’язок кожного із нас. Так і я намагаюсь зробити свій внесок у цю добру справу: будую шпаківні, гніздовища, годівнички для птахів.

Нині людина сильна як ніколи. А сильний завжди повинен допомагати слабшому. Пам’ятайте, допомогти природі зобов’язаний кожний!

Бесіда

Яка проблема висвітлена в замітці?

Які факти покладено в основу замітки?

Чи міститься в ній заклик?

Яку роль відіграє заголовок?

3 якою метою автор використовує питальні речення?

Слова якого стилю (розмовного, офіційно-ділового, наукового) переважають у тексті? До якого стилю належить висловлювання?

V. ПОГЛИБЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ УЧНІВ ПРО ЗАМІТКУ ЯК ЖАНР МОВЛЕННЯ

Опрацювання теоретичного матеріалу

Замітка — коротке повідомлення про якусь подію, що може зацікавити читачів. Вона характеризується стислістю, влучністю мови, а також тим, що в ній завжди порушено проблему, нерідко міститься заклик, звертання до читача. Характерними ознаками замітки є достовірність інформації, чіткість, лаконічність, ясність, актуальність, тактовність викладу.

Замітка висвітлює якийсь новий важливий факт. Автор повідомляє, що відбулося, де, коли, з ким, чому, виділяючи при цьому основну думку.

Основу інформаційної замітки становлять факти зі шкільного життя — цікава екскурсія, конкурси, успіхи в навчанні, спортивні досягнення, зустрічі з цікавими людьми, робота гуртка, підготовка до відзначення знаменних дат тощо.

На основі теоретичного матеріалу доведіть, чи належить текст «Чим я можу допомогти братам своїм меншим?» до замітки. Свою думку обґрунтуйте.

Ознайомлення з пам’яткою «Як працювати над заміткою»

1. Доберіть цікаву тему, визначте основну думку.

2. Ретельно перевірте факти, про які збираєтеся писати.

3. Продумайте послідовність викладу думок, складіть план.

4. Доберіть заголовок, який виражав би тему або основну думку і міг би привернути увагу читачів.

5. Викладайте зміст у повній відповідності з планом, зміст кожної мікротеми виділяйте в окремий абзац.

6. Використовуйте мовні засоби, які нададуть вашій замітці виразності.

7. Перевірте написане, виправте недоліки, перепишіть начисто.

Виконання ситуативного завдання, побудованого на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації (робота в групах)

Уявіть, що ви — редактори шкільної газети, до якої надійшла замітка п’ятикласника. Уважно прочитайте її. Чи грамотно автор оформив своє повідомлення? Запишіть відредаговану замітку. Доберіть заголовок.

Наш клас це велика і дружня сім’я. Усіх нас об’єднало шкільне життя. Ми беремо участь у різних шкільних конкурсах, змаганнях разом відсвятковуємо свята, часто подорожуємо.

Найцікавішою була поїздка до Криму. Там ми відвідали ботанічний сад, де зібрано понад п’ятнадцять тисяч видів різноманітних рослин. Побували ми на Галявині казок, де виставлені скульптури персонажів народних казок. Незабутніми були підйом на гору Ай-Петрі та прогулянка по морю на катері.

Чаруюча краса і неповторність Криму, справили на нас велике враження.

VI. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАМІТКОЮ

Уявіть, що ви кореспондент-журналіст шкільної газети, якому доручено підготувати замітку. Напишіть невелике висловлювання з теми «Охорона тварин — обов’язок кожного», поклавши в основу достовірну інформацію й виділивши при цьому основну думку.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Закінчте речення:

На уроці я дізнався, що…

Треба навчитися складати замітку, тому що…»

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Напишіть зв’язне висловлювання на тему: «Мене зацікавила (не зацікавила) журналістика, бо … »

Користуючись словником, з’ясуйте лексичне значення слів журнал, газета, замітка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.