План-конспект уроку (розробка уроків)

Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови.

Урок №101

Тема. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови.

Мета:

навчальна: удосконалювати практичні вміння і навички оперувати здобутими знаннями; визначати спільнокореневі слова, будову вивчених частин мови;

розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, мовленнєвокомунікативні вміння складати мінітвори «Моя маленька батьківщина», підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги один до одного, любові до рідної Батьківщини.

Внутрішньопредметні зв’язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: картки для розподілу слів на групи.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аутотренінг

Я — учень

Я — особистість творча Я думаю, замислююсь Я хочу знати

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слово вчителя. Сьогодні ми з вами познайомимось з особливостями будови слів вивчених частин мови. Але спершу перевіримо ваші теоретичні знання з теми «Будова слова».

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра «Чи правда, що…» (Світлофор)

Визначте правильні формулювання. Якщо є неправильні, виправте їх.

Основа слова це частина слова із закінченням. (Без закінчення)

Суфікс значуща частина слова, що стоїть після кореня.

За допомогою кореня утворюються нові слова.

Закінчення незмінювана частина слова, що служить для зв’язку слів у реченні. (Змінювана)

Префікс частина слова, що стоїть після кореня. (Перед коренем). За допомогою кореня утворюються нові слова.

Дослідження-конструювання

Складіть речення зі слів, змінюючи, де треба, закінчення. Визначте частини мови.

Побачили, в, діти, поле, комбайни.

Дослідження-відновлення

Спишіть. Уставте пропущені закінчення. Одне зі слів розберіть за будовою.

Гойдаються на стеблі тендітн.. колоски, бавляться із тепл.. вітром, золот.. зерном наливаються. Поряд гречка пахуч.. біл.. цвітом бджілок манить.

Творче конструювання

Утворіть слова із запропонованих частин. Запишіть утворені слова. Позначте в них частини основи.

Префікс

Корінь

Суфікси

За-

-спів-

-ак

До-

-хід-

-н-

Пере-

-біг

На-

-рукав-

-ик

Розподільний диктант

Визначте, до якої з груп належать слова (слова записані на дошці).

А — «корінь+закінчення»,

Б — «корінь+суфікс+закінчення»,

В — «префікс+корінь+суфікс+закінчення».

1. Холодний. 2. Красота. 3. Приказка. 4. Приносити.

5. Гарненький. 6. Щирість. 7. Зерно. 8. Визнаний.

9. Здоровісінький. 10. Беззоряний. 11. Плетиво. 12. Пагорб. 13. Синочок.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Будь уважним»

З’єднайте лініями.

Праця, робота, труд — це … спільнокореневі

слова

Праця, працівник, працьовиті — це … синоніми

Праця, праці, працю — це … форми слова

Коментоване письмо

Знайдіть у реченнях спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

1. Прилетів голуб до голубки. 2. Червоніють яблучка на яблуні. 3. Школярі поспішають у школу. 4. Лісник дбає про ліс. 5. Залетів шпак у шпаківню.

Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,

Вліво, вправо подивіться.

Нахиліться, розігніться,

Нахиліться, розігніться.

Руки вгору піднімайте

Піднімайте, опускайте,

Піднімайте, опускайте

Дуже добре, всі сідайте.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Творче письмо

У кожного з нас є своя маленька батьківщина: наше село, вулиця, де ви підростаєте, і дім, де ви народилися. Я пропоную вам написати твір-мініатюру на тему «Моя маленька батьківщина», використовуючи спільнокореневі слова до слів батьківщина, дім, село, родина, люди і т. д.

Самостійна творча робота учнів. Перевірка творчих робіт.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Я дізнався …

Зрозумів

Навчився

Найбільші труднощі я відчув

Я не вмів, а тепер умію

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд або загадки на тему «Будова слова».

Складіть діалог на тему: «Що головніше: оцінка чи знання?»

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.