План-конспект уроку (розробка уроків)

Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання.

Урок №102

Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання.

Мета:

навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова і форми слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова, формувати ключові компетентності: комунікативну, творчу, пізнавальну;

розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, пізнавальну активність учнів, образне уявлення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

виховна: виховувати любов до рідної природи, її краси, любов до рідної мови, її краси і милозвучності.

Внутрішньопредметні зв’язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: картки зі словами.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка (виразне читання хором)

Ніжна мова — ти ніжний цвіт,

Ти п’яниш нас, як рута-м’ята.

Тож на цілий на білий світ

Ти духмяністю розіллята.

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів, правопис слів:

Це квітка ніжна і чудова

Коханих батьківських степів.

Д. Білоус

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

Назвіть значущі частини слова.

Які слова називаються змінними, а які незмінними?

Що таке спільнокореневі слова?

Що таке закінчення?

Дайте визначення суфіксу і префіксу.

Практична робота

Намалюйте, як на письмі позначають частини слова, корінь — префікс — суфікс — закінчення

Робота в парах

Виділіть суфікси в наведених словах, поясніть їхній вплив на значення слів.

Матусенька, мамочка, матінка, матусечка, матуся, матіночка.

Татусь, татко, татуньо, татунь.

Дівчина, дівчинка, дівчатко, дівчатонько, дівчинонька.

Доберіть до пропонованих слів споріднені слова і розберіть їх за будовою.

Сад, квітка, мова, казка, ліс.

Запишіть схеми слів.

Зразок: напишу —

Пришкільний, подорожник, пам’ятний, лісок, молодець, тихо, листки, садівник, радісно, підземний, переписує, розмовляє.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з текстом

Яка основна думка тексту? Чи подобається хлопчику його майбутня професія? Доведіть словами з тексту. Розберіть за будовою виділені слова в тексті.

МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ — ІНЖЕНЕР

На світі існує багато цікавих професій, що потребують розумового навантаження. І я обираю одну з таких. Я хочу стати в майбутньому інженером.

Заводи, фабрики, залізниця, майстерні, невеликі приватні фірми гостро потребують людей інженерних професій. Адже там, де є техніка, потрібні інженери, щоб працювати з нею. Інженери-конструктори, інженери-технологи, інженери-механіки та інші. А техніка зараз усюди, в усіх сферах життя!

Без інженерів не будуються нові мости та житлові будинки. Без них на наших заводах не можна випустити бодай холодильника чи пилососа. А що казати про випуск автомашин, автокранів, екскаваторів тощо. Інженери потрібні в металургійній промисловості, де плавлять новий метал. Вирощувати хліб також не вийде без людей цієї професії, хіба що вручну. В полі працюють трактори, комбайни, сівалки. А процес створення цих машин забезпечують знов-таки інженери.

Нехай професія інженера сьогодні не дуже модна, але це навіть добре. Тим більше цінуються кваліфіковані спеціалісти. Гарний інженер стежить за новинками техніки, читає спеціальну літературу, знає іноземні мови.

Я вірю, що разом зі своїми колегами-інженерами буду в майбутньому вести промисловість країни й українську економіку до прогресу та успіху!

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Хто швидше?»

Розберіть слова за будовою:

Одягатися, зимують, біленький, поні, кенгуру, пюре, писати, чекати.

Доберіть споріднені слова до запропонованих нижче:

Зима… (прикметник). Весна… (іменник). Дитина… (прикметник). Радість… (дієслово). Україна… (прикметник).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Мікрофон»

Яка роль морфем у мові?

На які види поділяються морфеми?

У якій частині слова знаходяться префікси і суфікси?

Що виражає кожна зі значущих частин?

3 яких частин складається основа слова?

Чим відрізняються форми слова від спільнокореневих слів?

Психологічний портрет настрою

Чи відчуваєте ви насолоду від приходу весни?

Як ви почуваєтеся зараз?

Покажіть мені свій настрій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Напишіть твір-мініатюру «Моя майбутня професія», де б використовували слова з вивченої теми.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.