План-конспект уроку (розробка уроків)

Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова.

Урок №103

Тема. Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова.

Мета:

навчальна: удосконалювати практичні вміння й навички оперувати здобутими знаннями з теми «Будова слова», розбирати слова за будовою, правильно писати й обґрунтовувати слова з вивченими орфограмами;

розвивальна: розвивати мовленнєвокомунікативні вміння складати мікротексти про майбутню професію, підвищувати мовну й мовленнєву культуру пятикласників;

виховна: за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги один до одного, любові до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: музика, малювання, література.

Обладнання: картки для роботи в групах, музика

П. Чайковського «Пори року». «Пролісок».

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Слово — вітання

День добрий, друзі,

Ще один урок

До вас прийшов за розкладом сьогодні.

Отож озброймось книгою й пером,

Щоб упірнуть у мовну нам безодню.

Діти, чи готові ви працювати? Ну ж бо, покажіть мені свій настрій.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Малюнкове письмо

Слово вчителя. Діти, ви вже помітили, що з приходом весни молодіє, прикрашається наша земля. Я сподіваюсь, що наші художники дуже уважні, і всі зміни, які вони помітили з приходом весни, відобразили в малюнках. (Вивішують малюнки.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Сьогоднішній урок — це урок закріплення тих знань, умінь і навичок, які ми здобули під час вивчення теми «Розбір слова за будовою». На уроці ми будемо удосконалювати вміння розбирати слова за будовою, знаходити, визначати й утворювати слова за допомогою вказаних суфіксів, префіксів, пильнувати за грамотністю письма, бути уважними та ввічливими один до одного.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Інтерактивна вправа «Гронування»

1. Що таке будова слова? — В українській мові всі слова складаються із морфем, що мають важливе значення для побудови різних висловлювань будь-якої людини.

2. Назвіть значущі частини слова. (Корінь, суфікс, префікс, закінчення — значущі частини слова.)

3. Що таке суфікс? (Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня і слугує для творення слів із новим лексичним значенням.)

4. Дайте визначення префіксу. (Префікс — це значуща частина слова, яка знаходиться перед коренем і слугує для утворення нових слів.)

5. Що позначає корінь? (Корінь — це головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.)

6. Закінчення — це… (змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичні значення — рід, число, відмінок, особу, час тощо — і слугує для зв’язку слів у реченні).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Моделювання нових слів

Від зазначених слів за допомогою суфіксів і префіксів утворіть нові слова. Виділіть основу й закінчення.

Товариш, грати, горіти, брат, ткач, козак, синій, молодь, кравець, птах, боягуз, убогий, садівник, біг, усміх, пух.

Досліди слова

У слові книжка знайдіть суфікс, доберіть ще кілька слів із цим самим суфіксом, поясніть значення утворених слів.

У слові перебігти визначте префікс, доберіть ще кілька слів із цим самим префіксом, поясніть значення утворених слів.

Робота в групах

1-ша група

Випишіть із вірша слова з префіксами, назвіть їх.

Як ріка зламала кригу,

В берег вдарилась з розбігу

Без вітрила, без весла

Припливла в човні весна.

Місяць березень до неї

Йде в березовій алеї.

Каже:

Вибач, що не зміг

Килим з трав прослать до ніг.

Розтопив не всі сніги

Ще й залив низькі луги…

За недогляд не свари.

Квітку проліска бери.

2-га група

Випишіть слова з суфіксами. Поясніть, якого значення надають вони словам.

Ой, весна-красна, що нам принесла?

Ой, принесла тепло і добреє літечко,

Малим діточкам — побіганнячко,

Старим бабонькам — на співаннячко,

А господарям — на робіттячко.

Ой, весна, весна — днем красна,

Що ж ти нам, весно, принесла?

Принесла я вам літечко,

Ще й рожеву квіточку.

Хай вродиться житечко,

І всяка пашниця.

3-тя група

Виберіть слова із суфіксами, що надають слову зменшувально-пестливого значення. Складіть із ними мікротекст.

Гарненький. Солодкий. Мамочка. Татусь. Братик. Квіточка. Сонце.

4-та група

Використовуючи префікси при-, пре-, прі-, утворіть нові слова.

Бігти, гарний, рвати, красний, крутити, мудрий, погано, будувати, швидше, стбл, звати, красно.

Ауторелаксація

Слово вчителя. Діти, сядьте всі зручненько, розслабтесь, заплющте очі і уявіть, що вже прийшла справжня весна. А допоможе вам у цьому музика

П. Чайковського «Пори року», «Пролісок».

Які картини виникають у вашій уяві?

Диктант із завданням

Утворіть з допомогою суфіксів -ач-, -яч- прикметники. Яке правило об’єднує слова, що утворилися? Сформулюйте правило, доберіть аналогічні приклади: риба, солома, жирафа, дерево, олово, жаба.

Творчий диктант

Доберіть якомога більше слів, які б закінчувалися елементами: –тека, -логія, -фон.

Спробуйте визначити, що означають ці елементи.

Відповідь: …тека (від грец. сховище); …логія (від грец. слово), у складних словах відповідає поняттям «наука», «знання»; …фон (від грец. звук), у складних словах вказує на зв’язок з поняттям «звук».

VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Вправа «Асоціативний кущ»

Життя постійно ставить нас перед вибором. У дитинстві з багатьох іграшок вибираємо найулюбленішу, у школі віддаємо перевагу найцікавішим, на наш погляд, предметам… Обираємо товаришів, друзів. І в основі вибору кожного з нас свої критерії, своє уявлення про добро і зло, честь і безчестя, правду і кривду. У кожної людини є свобода вибору. Вибір існує щоденно, щохвилини. Різний за своєю серйозністю. Неоднаковий за своїми наслідками. Зробити крок чи не робити? Куди піти вчитися? Що робити? Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість — одна з умов відчуття життєвої повноцінності.

Обравши одну з професій, яка вам до вподоби, складіть мікротекст «Ким я хотів би стати і чому?», використовуючи ті знання, які ви здобули, вивчаючи особливості будови слів за допомогою суфіксів, префіксів, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності.

Презентація учнями робіт

Оцінювання.

Самооцінювання

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Мікрофон»

Яка роль значущих частин слова в мові?

Що виражає кожна зі значущих частин?

У якій частині слова знаходяться префікси і суфікси?

3 яких частин складається основа слова?

Як змінюються значення слів при зміні префікса? Покажіть на прикладі.

Коментар учителя. Діти, ви всі молодці, добре відповідали, творчо попрацювали. Я почула справжню, щиру українську мову. А це дуже важливо, щоб ви знали рідну мову і вміли нею користуватися в житті, бо це є шлях до формування вашої життєвої компетентності. Адже ваші вміння, які ви здобуваєте в школі, вдосконалюєте потім в університеті під час вибору своєї майбутньої професії.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Презентуйте свою майбутню професію на аркуші паперу у вигляді малюнка.

Знайдіть прислів’я про професії.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.