План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24. Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.

Урок №104-105

Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24. Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.

Мета:

навчальна: виявити рівень сформованості вмінь складати письмовий твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (розповідь на основі власного досвіду), жанру мовлення (оповідання про випадок із життя), стилю мовлення (художній), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотримувати вимог до мовлення, знаходити й виправляти недоліки й помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань;

розвивальна: розвивати мовленнєвокомунікативні вміння складати твори-оповідання про випадок із життя, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

виховна: виховувати почуття відповідальності, любові до природи.

Внутрішньопредметні звязки: лексика, культура мовлення й стилістика; текст.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: пам’ятки, опорні схеми, словники.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення, урок контрольного твору.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення емоційного настрою. Тренінг «Я — особистість!»

Закінчте речення: Я прагну… Я сподіваюсь…

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

«Дешифрувальник»

Переставте букви і складіть у слова та прочитайте тему уроку, ртів ан нов. іос сновлаго свідому в доху мужньо лісти

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Бесіда

Які ви знаєте типи текстів?

Чим розповідь відрізняється від опису та роздуму?

На яке питання відповідає твір-розповідь?

Які ознаки має текст-розповідь?

Робота зі схемою-опорою

Робота зі словником

Що таке розповідь?

Розповідь — це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі.

Початок дії → розвиток події → кінець події

Як ви розумієте поняття «досвід»?

Досвід (у, ч.) 1. Сукупність знань, уміння, які набуваються в житті, на практиці; мудрість, практика, школа, життя.

Робота в парах

Прочитайте початки учнівських творів. Доберіть заголовки.

З’ясуйте, що вони виражають — тему чи основну думку.

Продовжте їх так, щоб вийшло оповідання про випадок із життя.

Твір 1

Як тільки трохи стемніло, Сергійко побіг на вулицю на те місце, де вчора зустрів їжачка. Постояв трохи і вже хотів іти далі. Як раптом побачив, як через дорогу поспішав їжачок, а за ним котилися ще два маленькі колючі клубочки…

Твір 2

Рано-вранці Марійка пішла в ліс по суниці. Вона швидко назбирала повний кошичок ягід і побігла додому. Перестрибуючи через прохолодні від роси купини, дівчинка спіткнулася, впала і вколола коліно. Виявилося, що під купиною був їжак. Він запирхав, як мотоцикл. Марійка заплакала від болю, сіла на купину і почала платтячком витирати кров на нозі.

IV. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ТВОРУ

Робота зі схемою-опорою

Напишіть план до твору-розповіді на основі власного досвіду.

V. САМОСТІЙНЕ СКЛАДАННЯ ОПОВІДАНЬ

Робота з пам’яткою щодо складання твору

Прислухайтеся до порад!

1. Придумайте назву вашої розповіді.

2. Чітко визначте тему й основну думку висловлювання.

3. Назвіть місце й час події, про яку розповідаєте.

4. Не забувайте, що розповідь повинна мати вступ, основну частину і закінчення.

5. Зверніть увагу на дієслова, бо саме навколо дії розгортається зміст розповіді.

6. На які думки вас наштовхнула подія?

VI. НАПИСАННЯ РОБОТИ В ЧОРНОВОМУ ВАРІАНТІ

Орієнтовний обсяг твору — 0,5-1,0 сторінки.

Довідка (за необхідності): В оповіданні використати слова і словосполучення давно, недавно, незабаром, пухнастий, вирішити, лагідні оченята, кумедна хода, бешкетник.

VII. РЕДАГУВАННЯ РОБОТИ ЗА ПАМ’ЯТКОЮ Й ПЕРЕПИСУВАННЯ

Пам’ятка

1. Зміст твору повинен відповідати темі (про що пишете) та основній думці (що будете стверджувати).

2. Структуруйте твір відповідно до складеного плану.

3. Частини твору мають бути логічно пов’язані.

4. Стежте за порядком викладу думок.

5. Не пишіть зайвого, того, що не стосується теми.

6. Використовуйте все багатство української мови.

7. Мовні засоби, використані у творі, мають відповідати обраному стилю мовлення.

VIII. ПЕРЕВІРКА НАПИСАНОГО

IX. ПІДСУМОК УРОКУ

Зачитування окремих творів.

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Доберіть із художньої літератури оповідання про випадок із життя тварин, складіть його план.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.