План-конспект уроку (розробка уроків)

Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання).

Урок №107

Тема. Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання).

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів із теми «Будова слова», вміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно;

розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

виховна: виховувати увагу до слова; пильність. Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення й стилістика.

Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Обладнання: роздавальні матеріали (тестові завдання).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої та відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

Критерії оцінювання тестових завдань з теми: завдання 1-8 оцінюються максимально в 1 бал кожне, завдання 9 оцінюється максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А Провулок, вибірково, легенький;

Б засніжений, налетіти, священний;

В весняний, похмуро, винахід;

Г прибережний, безмежний, обручка.

2. Префікс при- мають усі слова в рядку:

А пр..сісти, пр..звище, пр…подобний;

Б пр..землений, пр..йти, пр..рва;

В пр..красний, пр..мружити, пр..вітати;

Г пр..єднати, пр..лягти, пр..морський.

3. Спільнокореневими є всі слова в рядку:

А ніч, нічний, уночі;

Б сонце, сонця, на сонці;

В проводити, підводний, вода;

Г весна, навесні, весну.

4. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А Прекрасно, сіренький, знання;

Б приміський, підберезник, перекручений;

В веселенький, винахід, надмірний;

Г беззахисний, невинно, розмова.

5. Яка морфема (значуща частина слова) служить для утворення форм одного й того самого слова?

А Суфікс;

Б префікс;

В корінь;

Г закінчення.

6. У якому рядку всі слова утворені за допомогою двох префіксів?

А Неперевершений, непримиренний, недійсний;

Б попривозити, позакривати, неподільний;

В позашлюбний, подорожний, непохитний;

Г ненормований, вирішити, знебарвлений.

7. Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів, — це:

А префікс і суфікс;

Б префікс і корінь;

В суфікс і корінь;

Г суфікс і закінчення.

8. Префікс с- мають усі слова в рядку:

А ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

9. Визначте, у яких реченнях виділені слова мають префікси:

1 роз-

2 без-

3 зі-

4 з

===============

А А коли випадали погожі безхмарні дні, під сон цем на пагорбках з-під снігу проступали чорні лисини вологої землі (В. Нестайко).

Б А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся

гора вкрита розкішними килимами ярини (М. Коцюбинський).

В Давно зібрали яблука в колгоспному саду, давно зжовкла на пасовиську трава (О. Донченко).

Г І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонкова

(М. Коцюбинський).

Д Шаблю на друга зніс побратим (А. Малишко).

II варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А Сумно, прекрасно, розбитий;

Б беззубка, пролісок, перекручений;

В простенький, вимір, надзвичайний;

Г надбудова, невинно, розклад.

2. За допомогою якої морфеми (значущої частини слова) утворюємо нові форми слова?

А Кореня;

Б суфікса;

В префікса;

Г закінчення.

3. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: корінь, суфікс, закінчення?

А Радість, розклад, чорнозем;

Б осінній, старанно, зелененький;

В столик, квітковий, молодець;

Г березовий, підземний, м’якенько.

4. Спільнокореневими є всі слова в рядку:

А сонце, сонечком, на сонці;

Б водний, водити, вода;

В читати, читанка, прочитаний;

Г пролісок, проліском, (у) проліску.

5. Укажіть рядок, у всіх словах якого правильно виділені закінчення:

А Коров [а], йду [чи], [сад]ок;

Б дитин [а], люби [ти], сиротлив [ий];

В учениц [я], квасол [я], городин [а];

Г весел [о] сух [ий], поміча [ти].

6. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

7. Спільнокореневими є слова в рядку:

А пролісок, проліском, (у) проліску;

Б водний, водити, вода;

В читати, читанка, прочитаний;

Г стежинка, на стежинці, стежинкою.

8. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають префікси:

А Безсилий, премудрість, провесінь;

Б бережечок, рябенький, сизуватий;

В надвисокий, тихесенький, боєць;

Г обмеження, грушка, сестриця.

Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

9. Визначте, які префікси мають виділені в реченні слова.

1 пре-

2 при-

3 прі-

4 пере-

=========================

А Коли вранці дітки приходили в садочок, вони тихенько ставали біля відчиненого вікна і слухали, як співає соловейко (Б. Сухомлинський).

Б Життя прожити — не поле перейти (Прислів’я).

В Жінка запитала в нього прізвище, він суворо поглянув крізь скло великих окулярів (3 журналу).

Г Хай би мені серце з превеликої радості надвоє розірвалося, але знала б я, що була щаслива таким великим щастям, що більшого в житті й бути вже не може (Б. Лепкий).

Д Предметної розмови, на жаль, не вийшло.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

г

г

а

б

г

б

а

в

1-Г, 2-А, 3-В, 4-Д

Варіант 2

б

г

в

в

в

б

в

а

1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.