План-конспект уроку (розробка уроків)

Синтаксис і пунктуація. Просте речення.

Повторення й узагальнення в кінці року

Урок №108

Тема. Синтаксис і пунктуація. Просте речення.

Мета:

навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація. Просте речення», удосконалити вміння й навички п’ятикласників щодо практичного використання знань із синтаксису і пунктуації; закріпити вміння вживати розділові знаки в реченнях з однорідними членами, звертанням, вставними словами, прямою мовою;

розвивальна: розвивати мовлення, логічне мислення, память, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

виховна: виховувати почуття товариськості.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення й стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок повторення (імітаційна гра — космічна подорож).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Кожен учень отримує «бортовий журнал», де фіксуватимуться учителем оцінки за кожне виконане завдання. Заповнення учнями «паспортних даних» (прізвище та ім’я, назва космічного корабля).

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

«Центрифуга». Повторення і перевірка теоретичних знань учнів

Кожен учень отримує спеціальну картку, з якою по черзі підходить до кожного з п’яти учнів-інструкторів, що сидять за окремими партами, розміщеними по колу. Показавши свій рівень знань питання і отримавши від «інструктора» доповнення, переходить до наступного і т. д. Отримавши відмітки в картці від усіх інструкторів (у формі оцінки), повертається на своє робоче місце.

Техогляд. Словниковий самодиктант

По пам’яті за хвилину запишіть 10 слів із теми уроку, які не можна перевірити за правилами. Наприклад, можна записати такі слова: всесвіт, кратери, сонячна система, зорепад, орбіта, астероїди, комети, метеорит, космодром, астронавт.

Бортовий журнал

Прізвище, ім’я капітана

Назва космічного корабля

«Центрифуга»

1. Словосполучення

2. Ознаки речення

3. Граматична основа

4. Види речень

5. Синтаксичний розбір речення

Техогляд

а) Вибір курсу польоту

б) SOS! Словосполучення у відкритому космосі!

Орієнтування по зорях

Дивна радіограма-попередження

РЗМ. Наказ капітана

Вимушене повернення

Підсумковий бал

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Вибір курсу польоту

Випишіть із запропонованого уривка вірша шість словосполучень, зробіть їх синтаксичний розбір.

Небесна мандрівка

У кабіні зорельота

поруч першого пілота

над Землею робим коло.

Скільки друзів є довкола!

Ґречно Місяць привітався,

Шлях Чумацький усміхався.

Ось жар-птицею комета

пролетіла, як ракета.

І Ведмедиця до хати

кличе нас погостювати.

Ми запрошення приймаєм,

неодмінно завітаєм,

щоб цікавинки малятам

про мандрівку розказати,

а для діточок маленьких

зірочок привезти жменьку.

Леся Вознюк

SOS! Словосполучення у відкритому космосі!

Випишіть із запропонованих сполучень слів ті, що становлять словосполучення: скупчення галактик, простір поза планетою Земля, зірки мерехтять, у космосі, подорож Всесвітом, зірки та туманності, чорні діри, «мешканці» Всесвіту, летять комети.

Перевірка NASA. Гра «Так» чи «Ні»?

(Якщо так — підніміть руку.)

Слово або група слів, що передають повідомлення, пораду, наказ, називається реченням. (Так)

Речення не має граматичної основи. (Ні)

Речення має головні і другорядні члени речення. (Так)

Синтаксис вивчає односкладні, двоскладні, трискладні речення. (Ні)

За метою висловлювання речення є розповідні, питальні, спонукальні. (Так)

Речення за емоційним забарвленням — це окличні й неокличні. (Так)

Просте речення може складатися з одного слова або сполучення слів, які поєдналися між собою за змістом та граматично. (Так)

Орієнтування по зорях

Творче завдання: скласти з указаних слів речення рядки вірша і підкреслити в них граматичну основу. Знайти й пояснити значення фразеологізму.

Пісенька про космічного гостя

Достигають яблука ранети.

Рання осінь листя золотить.

Гарний хлопець з іншої планети,

може, завтра в гості залетить.

Діло звичне — міжпланетні мандри.

Усміхнеться, зніме свій шолом.

Скаже: — Там, в сузір’ї Саламандри,

твій коханий бив тобі чолом.

Я спитаю: — Су вас поети?

Як по-марсіанськи — макогін?

Знаєш, там туманність Андромеди,

Хай не йде так часто на обгін.

Він посидить, трохи відпочине,

цей мій дивний, нетутешній гість.

Планетарно синіми очима

про безмежний космос розповість.

Прийдуть люди з ним погомоніти,

хлібом-сіллю я їх пригощу.

Передам йому для Береніки

білі айстри в крапельках дощу.

Перевірю техніку в ракеті,

розкажу, як звуться журавлі.

Хай посіє в себе на планеті

жменьку слів із нашої землі.

Апарат космічний загуркоче,

пропливе смарагдовий кортеж…

Добре, я коли-небудь заскочу.

Ти в якій галактиці живеш?

Ліна Костенко

Дивна радіограма

Щоб прочитати закодовану радіограму-попередження, надіслану із землі, випишіть тільки односкладні речення.

РАДІОГРАМА

Ракета опинилась у відкритому космосі. Велика швидкість. Планети кружляють над землею. Тривожно в космосі. Стало яскраво. Сонце. Земля все далі від ракети. Яскраві спалахи в небі. Це промені гарячого сонця. Метеорит. Треба бути обережними!

Розвиток комунікативних умінь. Наказ капітана

Складіть і запишіть текст-інструкцію поведінки команди корабля під час небезпеки, використовуючи різні види речень за метою висловлювання.

Зразок

Наближається астероїд! Всі займіть свої місця! Де штурман?! Чи всі скафандри? Всім членам команди необхідно приготуватися до надзвичайної ситуації. Не панікуйте!

Вимушене повернення

Повертаються ті, хто пройде екстремальне опитування.

1. Словосполучення вживають для:

А вираження головної думки;

Б називання предметів, їхніх ознак, дій;

В створення граматичної основи речення.

2. Слова в словосполученнях пов’язані:

А за змістом;

Б за допомогою закінчення;

В за змістом і граматично.

3. Словосполучення складається:

А із головного та залежного слова;

Б із граматичної основи;

В з незалежних одне від одного слів.

4. Головне слово в словосполученні визначається за допомогою:

А закінчення;

Б питання;

В прийменника.

5. Будову словосполучень і речень вивчає:

А фонетика;

Б стилістика;

В синтаксис.

6. Речення є засобом вираження:

А закінченої думки;

Б головної думки;

В чужої думки.

7. Речення — будівельний матеріал для:

А вираження думки;

Б тексту;

В словосполучень.

8. Речення обов’язково має:

А головне та залежне слово;

Б підмет і присудок;

В граматичну основу.

9. Які із указаних сполучень слів не є синонімами до поняття «граматична основа речення»?

А Головне та залежне слово;

Б головні члени речення;

В підмет і присудок.

10. За наявністю головних та другорядних членів речення є:

А великими й малими;

Б поширеними і непоширеними;

В простими і складними.

11. За кількістю головних членів речення є:

А поширеними й непоширеними;

Б односкладними й багатоскладними;

В двоскладними й односкладними.

12. В односкладних реченнях граматична основа складається з:

А одного головного члена;

Б підмета;

В присудка.

Взаємоперевірка тесту за допомогою ключа, записаного на дошці: бва.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Слово вчителя. Вітаю всіх капітанів із поверненням на землю після досить складного польоту. Наскільки воно було успішним для кожного з вас, дізнаємось після перевірки бортових журналів.

А зараз, будь ласка, поділіться враженнями від подорожі. Які завдання були для вас дуже складними, чому?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Складіть розповідь на тему: «Відкритий космос», використовуючи однорідні члени речення, звертання, вставні слова, речення з прямою мовою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.