План-конспект уроку (розробка уроків)

Синтаксис і пунктуація. Складне речення.

Урок №109

Тема. Синтаксис і пунктуація. Складне речення.

Мета:

навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунктуації; удосконалювати пунктуаційні навички п’ятикласників, уміння робити синтаксичний розбір речень, правильно інтонувати їх залежно від мети висловлювання та ускладнювальних компонентів речення;

розвивальна: розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, память, увагу, естетичні почуття, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

виховна: виховувати патріотичні почуття, любов та бережливе ставлення до природи, почуття пошани до народних традицій.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал (картки-завдання).

Тип уроку: урок повторення.

Бог дав квіти людям, щоб вони дивились на них,

І їхня душа ставала такою ж красивою і квітучою.

П. Мовчан

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда-пояснення

Які речення називають складними?

Які розділові знаки ставлять між частинами складного речення?

Як пов’язані між собою частини речення в складному?

Як інтонуються складні речення?

Якими сполучниками можуть з’єднуватися частини складного речення?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

Прослухайте текст. Визначте його тему, стиль і тип мовлення. Чому український народ свято береже пам’ять про цю видатну людину? Складіть план до тексту. Знайдіть у тексті речення зі звертаннями, однорідними членами, складні речення.

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, І голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя, Тарасе, звільнена земля

Ці пристрасні рядки Василя Симоненка перегукуються із народним розумінням Шевченка — поета і людини. Адже для кожного українця Тарас Шевченко означає так багато, що створюється враження, ніби ми все про нього знаємо і він завжди з нами. Та це лише враження. Він невичерпний і нескінченний. Не тому, що він кращий від інших,— у ньому наша історія, реальність і найпотаємніші мрії. Україна — це Шевченко, Шевченко — це Україна.

Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині в сім’ї кріпаків. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було дев’ять років, коли він, Катря, Ярина, Марія, Микита і Йосип залишилися без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала трьох своїх дітей, і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми.

Тарасові дуже хотілося вчитися. Але шкільний дяк, до якого найнявся малий за можливість навчатися, виявився п’яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя — маляра, але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота: цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі.

Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на «кімнатного живописця».

У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики, і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів — «Кобзаря», який «вибухнув, мов джерело чистої холодної води, заяснів невідомою доти в українському письменстві виразністю, простотою і поетичною грацією вислову».

Поезія Шевченка не просто зачаровувала: вона будила прагнення до волі, національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для царського уряду, і його було заслано рядовим солдатом на довгих десять років із забороною писати й малювати.

Серед небагатьох прижиттєвих видань Тараса Шевченка особливе місце посідає остання його книжка — «Буквар південноруський», складена із кращих зразків фольклору та частково з власних творів. Ця книжка для учнів недільних шкіл була першою дитячою демократичною читанкою в Україні. 10 тисяч примірників книжки було видано власним коштом поета. Продавалися вони лише по 3 копійки, щоб їх могли купити й найбідніші селяни. «Буквар» став найкращим дарунком для дітей, яких поет щиро любив.

Шевченкові поезії «Маленькій Мар’яні», «Мені тринадцятий минало», «І золотої й дорогої…», «На Великдень на соломі», «Дівча любе, чорноброве!», «Тече вода з-під явора» та десятки інших стали улюбленими творами багатьох поколінь дітей.

Мріяв поет написати й інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті. Однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів.

Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року. Поховали його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року домовину поета перевезено в Україну й поховано, як він сам заповідав, на Чернечій горі над Дніпром біля Канева.

Віримо, немає в Україні такої людини, яка б не знала й не любила творів Шевченка.

Він був поетом волі в час неволі, Поетом доброти в засиллі зла. Була у нього незвичайна доля, Та доля Україною була (Д. Павличко)

Творче конструювання

Прочитайте текст. Що об’єднує його з попереднім? Чим відрізняються тексти? Відповідь обґрунтуйте. Поширте думку кожного речення за допомогою другорядних членів речення, однорідних членів, вставних слів, звертань. Знайдіть у тексті складні речення, поясніть розділові знаки.

Шевченко Тарас (1814-1861) — видатний поет та художник, чия літературна спадщина вважається основою української літератури й сучасної української мови

Був дворовим слугою поміщика П. Енгельгардта в маєтку Вільшані. Вступив до Академії мистецтв. Був членом Кирило-Мефодіївського братства, таємної політичної організації, заснованої з ініціативи Миколи Костомарова. Шевченка заарештували 5 квітня 1847. У квітні 1850 року його було заарештовано вдруге і невдовзі заслано на півострів Мангишлак. Під час хвороби та після третього арешту Шевченко взяв участь у підготовці першого числа журналу «Основа», яке вийшло ще за життя поета. З 47 років життя поет пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. Поховано Тараса Шевченка спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі, а через два місяці, згідно з заповітом, його останки перевезено в Україну і поховано на Чернечій горі біля Канева. Відтоді могила Шевченка стала священним місцем для українців у всьому світі. Літературна спадщина Шевченка становить велику збірку поетичних творів («Кобзар»), драму «Назар Стодоля» і два уривки з інших п’єс; 9 повістей, щоденник й автобіографію, написані російською мовою, записки історично-археологічного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів.

Мовний аналіз

Перепишіть. У кожному з речень підкресліть усі члени речення. Поясніть розділові знаки.

1. Все навкруг сміється: луки, гай, ріка (М. Познанська). 2. Тут є все: долина, гори, поле, хащі, переліски

(І. Калинець). 3. Діти влітку збирають гербарій: пелюстку ромашки й цвіт ведмежого вушка, зозулині черевички й сині лісові дзвіночки (Є. Гуцало). 4. Дикі гіллясті черешні, висока трава — усе в цім краю таке соковите (О. Гончар).

Творча лабораторія

Усно складіть текст-міркування про Тараса Шевченка, використовуючи різні синтаксичні конструкції.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Що вивчає синтаксис? Пунктуація?

У чому полягає відмінність між словосполученням і реченням?

Які є головні члени речення? Другорядні?

Чим відрізняється просте речення від складного?

Які члени речення називаються однорідними?

Що називається звертанням?

Які слова називаються вставними?

Які речення називаються вставними?

Які розділові знаки ставлять при звертаннях і вставних словах?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Виконайте вправу за підручником.

3 творів Т. Шевченка випишіть п’ять складних речень, поясніть розділові знаки в них.

Підготуйте повідомлення про маловідомі факти з життя Т. Шевченка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.