План-конспект уроку (розробка уроків)

Лексикологія. Робота зі словниками.

Урок №112

Тема. Лексикологія. Робота зі словниками.

Мета:

навчальна: повторити, узагальнити та систематизувати навчальну інформацію учнів із теми «Лексикологія», розширити словниковий запас учнів, формувати вміння доречно вживати слова у своєму мовленні, удосконалювати навички працювати зі словником;

розвивальна: розвивати творчу індивідуальність, спостережливість, память, увагу, логічне мислення учнів, збагачувати словниковий запас, підвищувати мовну й мовленнєву культуру пятикласників;

виховна: за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу викликати інтерес до виучуваного матеріалу.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: підручник, картки, карта подорожі, тлумачний словник.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Слово-вітання

День добрий, друзі,

Ще один урок

До вас прийшов за розкладом сьогодні.

Отож озброймось книгою й пером,

Щоб упірнуть у мовну нам безодню.

Чи готові ви працювати? Покажіть смайликами свій настрій.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Гра «Відгадай ключове слово»

Заповніть клітинки кросворду та прочитайте перші літери.

1. Південна вічнозелена фруктова рослина чи її плід, кислий на смак.

2. Наука про мораль і поведінку людей.

3. Усна народна творчість, вид якої полюбляють маленькі діти.

4. Воно — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

5. Буква, з якої майже ніколи не починається слово.

6. Найбільша смугаста й солодка ягода.

7. Приміщення для стоянки та ремонту літаків.

Стратегія «Рюкзак»

Визначте, які знання і вміння знадобляться на уроці, зважаючи на тему.

III. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Міні-тест

Що таке лексика?

Що вам відомо про лексику нашої мови?

Що значить однозначне та багатозначне слово?

Що значить пряме та переносне значення слова?

Які є групи слів за значенням?

Робота над загадкою

Знайдіть слова-синоніми в загадці, випишіть їх і відгадайте загадку. Поясніть лексичне значення синонімів за словником.

З’їжджалися дочки у гості до діда:

Ось там Завірюха санчатами їде,

За нею Метелиця слідом мете,

Хурделиця Хугу з собою веде.

А тільки-но вітер у полі завіє,

Як стануть на межі Хуртеча й Завія.

Нарешті удвох з Заметіллю приїхала

Найменша — улюблена донечка — Віхола.

(Мороз)

Гра

До вказаних слів підберіть близькі за значеннями та підкресліть у них третю букву — прочитаєте їхню загальну назву. За потреби скористайтесь словником синонімів.

Доволі — досить. Випадок — пригода. Ровесник — одноліток. Кетяг — гроно. Офіс — контора. Напівсон — дрімота. Допомога — поміч.

Що називається синонімами? Яка їхня роль у мовленні?

«Поетична хвилинка» (стилістичний експеримент)

Прочитайте вірш, до підкреслених слів за словником доберіть синоніми:

Баба Віхола, сива Віхола

На метальній мітлі приїхала,

В двері стукала, селом вешталась.

Люди добрії, дайте решето!

Ой просію я біле борошно,

Бо в полях іще дуже порожньо.

Л. Костенко

Робота над текстом

Прочитайте текст. Чи є в тексті незнайомі слова? Визначте тему тексту і головну думку, тип та стиль мовлення. Чи є в тексті антоніми, синоніми? Як ви розумієте словосполучення «мала» і «велика» Батьківщина? За що ми любимо свою Вітчизну? Що б ви хотіли зробити, щоб наша Батьківщина стала кращою?

Народна мудрість заповідає: «Куди не поїдеш, куди не підеш, ріднішого краю ніде не знайдеш…»

Любов до рідного краю («малої» батьківщини) завжди переростає в любов до «великої» Батьківщини — України. Під Батьківщиною розуміють країну, державу, народ, який витворив її в процесі свого історичного розвитку, сукупність матеріальних та духовних умов життя людей, територію, соціально-економічну структуру, культуру, побут, мову, традиції тощо.

Батьківщина для кожного конкретного свідомого громадянина настільки близька, рідна, свята, що вона порівнюється з найсвітлішим образом — матір’ю. Як і рідна ненька, Батьківщина в людини одна. Її не вибирають, нею не спекулюють, тим більше не продають» (Із книги «Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення»).

Словникова робота (за тлумачним словником)

Свідомий, -а, -е: 1. Який має свідомість. 2. Пов’язаний із розвитком розуму, усвідомлений, розумний. 3. Який правильно розуміє й оцінює навколишню дійсність.

Самостійна робота

Знайдіть та випишіть із тексту:

Варіант 1: пару антонімів; Варіант 2: синонімічний ряд.

Аудіативна вправа

Прослухайте текст та поясніть, чому друзі не могли знайти на малюнку князевої дружини. З якою групою слів пов’язане в цьому тексті слово «дружина»? Як вони називаються?

«…Готували уроки історії втрьох. Збиралися найчастіше в Соньки, розкривали книжку з малюнками і довго їх розглядали. Особливо вразив нас малюнок, де був зображений князь Олег зі своєю дружиною. Так і було написано: «З дружиною», і ми спантеличені довго шукали поміж вусатих, озброєних мечами та списами дядьків, які сиділи на конях, оту князеву дружину.

Вона, видно, десь позаду, — урешті, вирішив Ванько. Сонька не була б Сонькою, коли б не заперечила.

І зовсім не позаду! Вона вдома залишилась: князеві борщ варить» (А. Дімаров).

Твір-п’ятихвилинка «Видатні українці»

Яких видатних князів знаєте? Чим вони відзначилися в історії України? Розкажіть про одного з них (Наприклад, у загальнонаціональному рейтингу видатних українців перше місце посів Ярослав Мудрий — великий князь Київський...)

Редагування тексту. Дидактична гра «Розумне перо»

Відредагуйте текст, запишіть його правильно. З’ясуйте тип помилки. Яка основна думка тексту? Яка роль синонімів у мовленні?

«Ми щасливі, що народилися на такій чудовій, мальовничій землі. Земля ця — наша славна Україна. На цій землі жили прадіди, діди, на цій землі живуть наші батьки. Це наша рідна земля, адже тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Адже кожен шанує і любить свою рідну землю».

Гра «П’ятий зайвий»

У кожній групі знайдіть зайве слово, поясніть свій вибір.

1. Блакитний, бузковий, барвінковий, голубий, лазуровий. 2. Хотіння, бажання, терпіння, жадання, жага. 3. Смуток, журба, скорбота, плач, печаль. 4. Одягати, прикрашати, квітчати, оздоблювати, уквітчувати.

Тест-класифікація «Хто швидше?» Робота в групах

Перша група записує слова — синоніми, а друга — спільнокореневі й позначає в них корінь.

Ліс, гай, байрак, бір, пуща, діброва; полум’яний, багряний, пурпуровий, кумачевий; дідусь, дідуньо, дідок, дідище, дідочок; говорить, промовляє, шепоче, цокотить, теревенить; хата, хатинка, хатка, хатонька, хатина; ліс, лісочок, перелісок, пролісок, праліс, лісок, лісник, лісовик.

Гра «Знайди пару»

Як називаються утворені пари? Прочитайте третю букву в тих словах, що ви дібрали. З якою метою ми використовуємо їх у мовленні? Де найчастіше вживаються антоніми? (Загадки, прислів’я.)

Трудолюбивий — правда. Кривда — лінивий. Ясний — літо. Корисний — здоровий. Хворий — ненавидіти. Зима — шкідливий. Любити — теплий.

Групова робота

Виконайте завдання на картках у групі і прочитайте написане вголос (не читаючи інструкцій). Учні інших груп повинні здогадатися, які інструкції виконували, проаналізувати, чи правильно дібрані мовні засоби залежно від ситуації.

1-ша група

Уявіть, що ви археолог 2250 року. Уся інформація на вашій планеті закладена в комп’ютери. Тому, звичайно, ви вперше побачили словник. Зробіть опис вашої сенсаційної знахідки.

2-га група

Уявіть, що ви журналіст. Поміркуйте над такою проблемою: чи потрібні нашим сучасникам словники? Які нові словники ви б запропонували? Не забувайте, що вам потрібно висвітлити проблемне питання, спираючись на різні точки зору.

3-тя група

Ви — письменник. Вас запросили на зустріч із школярами. Як би ви розповіли про словник? Подумайте над образами, які можна використати (пригадайте твори з літератури).

4-та група

Уявіть свою розмову з мамою. Ви хочете переконати її, що вам конче необхідний словник. Дайте зразок відповідної бесіди (пам’ятайте, що для розмови характерні неповні речення, побутова лексика).

«Народ скаже — як зав’яже»

Пригадайте та запишіть прислів’я за вказаними словами, підібравши до них антоніми за словником:

1. Посієш — пожнеш (що посієш, те й пожнеш).

2. Учення — невчення (учення — світ, невчення — тьма). 3. Праця — лінь (праця чоловіка годує, а лінь марнує).

4. Починає — кінчає (ластівка день починає, а соловей його кінчає).

Загадка

Відгадайте загадку. Чи однакове поняття мають слова «журавель» у першому прикладі та «кран» у другому? Поясніть їхнє значення. Як називаються ці слова?

Друг мій воду набирає,

Я ж у вирій відлітаю.

(Журавель)

Тезко мій збудує дім,

Я дам воду в домі тім.

(Кран)

«Знайдіть омоніми»

Гей, стрільці, хапайте луки,

Та й біжіть бігом на луки!

Комарня там вельми сита —

Настріляйте зо три сита.

Я візьму легенький прут,

Пожену гусят на Прут.

Хоч купатиму не в милі,

Стануть чисті всі та милі.

Скажіть, цю іграшечку з вати

Коровою чи вовком звати?

Ну й охочий брат мій Ігор

До усяких жвавих ігор.

Де яка у світі гра є,

Залюбки у неї грає.

Робота у групах

Запишіть омоніми в такій послідовності:

1-ша група — слова чи словосполучення, що однаково звучать, але мають різне значення та написання.

2-га група — різні за значенням слова, що мають однакове написання, але різняться вимовою.

3-тя група — різні слова, що збігаються за звучаннями тільки в окремих граматичних формах.

Любо, любо; слід кувати, слідкувати; води, води; гори, гори; добою, до бою; мука, мука; замок, замок; потри, по три; роман, Роман; наніс, на ніс; дорога, дорога; гірка, гірка; лебідка, лебідка.

Ситуативна гра

Побудуйте діалог з однокласником про значення словників у житті людини.

IV. РЕФЛЕКСІЯ

Висловіть свої враження від уроку, продовживши речення:

Найбільші труднощі я відчув …

На наступних уроках мені хотілося б

Я зрозумів, що

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Виконайте вправу за підручником.

Випишіть із тлумачного словника 10 слів із тлумаченням.

Підготуйтеся до презентації словника (на вибір).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.