План-конспект уроку (розробка уроків)

Тренувальні вправи з орфографії.

Урок №116

Тема. Тренувальні вправи з орфографії.

Мета:

навчальна: повторити та узагальнити знання з орфографії, удосконалювати навички виділяти орфограми в словах; удосконалювати правописні навички школярів, формувати ключові компетентності: комунікативну, особистісну, творчу, пізнавальну;

розвивальна: розвивати спостережливість, увагу, творче і логічне мислення, пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови, уміння узагальнювати й систематизувати вивчений матеріал, здібності працювати у творчих групах;

виховна: виховувати любов і пошану до рідного слова, до природи та традицій нашого народу.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, фонетика, графіка, лексикологія, морфологія, розвиток зв’язного мовлення.

Міжпредметні зв’язки: література.

Обладнання: підручник, схема подорожі, предметні малюнки, кросворд.

Тип уроку: урок-подорож (урок повторення).

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів і запах слів:

Це квітка ніжна і чудова,

Кохання батьківських степів.

Т. Масенко

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слово вчителя. Розпочнемо ми сьогодні урок із поетичних рядків про українську мову.

Такі поетичні рядки уже вкотре нагадують нам, що, ми, українці, повинні любити свою мову, шанувати її і, звичайно ж, знати. Удосконалювати знання, набувати нових умінь ви можете на уроках української мови. До бажаних результатів у навчанні приведе лише кропітка, напружена праця. Тільки ваше бажання, наполегливість, сила волі дадуть хороші результати.

Сьогодні у нас підсумковий урок з орфографії. Ми його проведемо у формі подорожі країною «Орфографія», де на вас будуть чекати зустрічі з «героями» вивчених орфограм, з «мешканцями» ваших словників-довідників, будуть «зупинки-відпочинки».

А чи важливо знати напрямок свого маршруту? Так давайте переглянемо його. Тож вирушаймо в подорож! Наша перша станція — «Ерудит».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Станція «Ерудит»

Фронтальна робота. Метод «Мікрофон»

Що таке орфографія?

Що вивчає орфографія?

Які орфограми вивчали протягом року? Наведіть приклади.

Яку допомогу надає орфографічний словник?

Слово вчителя. Молодці, добре впоралися із завданням, і тому вирушаємо на наступну станцію «Вибіркова».

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Станція «Вибіркова»

Самостійна робота

Про яку орфограму говорять малюнки?

Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Доведіть можливість варіантів.

1. Аби руки (і, й) охота, буде зроблена робота. 2. Бджола мала, а (і, й) та працює. 3. (В, у)пертість (і, й) труд (в, у)се перетруть. 4. (В, у)се (в, у) роботі, як віл (у, в) ярмі. 5. (І, й) ночі не має, (у, в)се робить (і, й) робить. 6. Риба (у, в) воді, а людина (в, у) труді. 7. Хто не працює (в, у) будні, тому (і, й) вихідного нема. 8. Щастя (і, й) труд поруч живуть.

Слово вчителя. Подолавши перші перешкоди, ми одразу ж потрапили на наступну станцію, що зветься «Перекладач».

Станція «Перекладач»

Фронтальна робота

Перекладіть українською мовою слова і порівняйте їх написання в обох мовах.

Батальон, миллион, лётчик, майор, вечернему, ёрш, сегодня, ледниковый, лён, йод, четырёх, серьёзный, седьмой.

Рухаємось далі. Наступна станція — «Малюнкова».

Станція «Хто швидше»

Командна гра

Кожен ряд — окрема команда. Дошка розділена на 3 частини: 1-ша колонка — слова зі сполученням ьо; 2-га — зі сполученням йо; 3-тя — слова з апострофом. Діти по черзі вибігають до дошки і записують слова.

Слово вчителя. Ви добре виявили свою спритність, а зараз я хочу побачити ваше редакторське мистецтво на станції «Ти — редактор».

Станція «Ти — редактор»

Фронтальна робота

Прослухайте текст. Дайте відповіді на питання. Виправте помилки, допущені автором, та запишіть текст у зошити.

Своєрідним жиночим обирегом в Украіні завжди був віночок. І нині, як і в давнену з ранйого детинства кожна дівченка вчится виплітати з різного зілля віночьки. Віночьок служив не тільки окрасою голови дівчіни, він був «знахарем душі», бо в нйому є чаклунська сила, щьо і боль знімає, і волосся биреже.

До віночька впліталося богато різних квітів. Переважна більшість із них має лікувалні властивосьті. Всйого у українському вінку дванадцять квіток, і кожна з них є своєрідним лікарьом і обирегом (М. Крущук).

1. Жіночим оберегом віночок був:

А в Украіні;

Б в Росії;

В в Білорусії.

2. Дівчинка вчиться виплітати:

А з трав;

Б із зілля;

В з квітів.

3. Віночок служив не тільки окрасою голови дівчини, він був:

А знахарем голови;

Б знахарем тіла;

В знахарем душі.

4. Всього в українському вінку:

А двадцять квіток;

Б дванадцять квіток;

В десять квіток.

Станція «Відпочинок»

Фізкультхвилинка

Станція «Діалогічна»

Робота в парах

Розіграйте діалог «Для чого в мові є апостроф?»

Станція «Скарбничка мудрих думок»

Індивідуальна робота

Допишіть прислів’я. Підкресліть у них орфограми, обґрунтуйте правилами. Поясніть їхнє значення.

Варіант 1

1. Дівочі … (сльози) — то весняний дощ. 2. Не кажи — не вмію, а кажи … (навчусь).

Варіант 2

1. Добре ім’я краще … (багатства). 2. Кінь на чотирьох ногах і то … (спотикається).

Станція «Шифрувальник»

Фронтальна робота (усно)

У яких групах приголосних відбувається спрощення?

Тиждень — тижня (ЖДН) — (ЖН); проїзд — проїзний (ЗДН) — (ЗН); честь — чесний (СТН) — (СН); щастя — щасливий (СТЛ) — (СЛ); ремесло — ремісник (СЛН) — (СН); сонце (ЛНЦ) — (НЦ); скло (СТКЛ) — (СКЛ); сердечний — серце (РДЦ) — (РЦ); горно — гончар (РНЧ) — (НЧ); місто — міський (СТСК) — (СК); брязкати — брязнути (ЗКН) — (ЗН); плюскати — плюснути (СКН) — (СН).

Станція «Розподільна»

Самостійна робота. Розподільний диктант

Розподіліть слова у дві колонки: 1) слова, у яких відбувається чергування голосних; 2) чергування приголосних. З однією парою складіть речення. Назвіть частини мови, якими виражені члени речення. Поставте до них запитання.

Пекти — випікати; крига — крижина; котити — катати; берег — узбережжя; нести — носити; клонити — кланятись; свекруха — свекрушин; мести — замітати; вечоріє — вечір; брести — бродити; гонити — ганяти; деру — задирати; воля — вільний; жінка — жінчин; нога — нозі; рух — у русі.

Станція «Чи розумієш ти?»

Робота в групах

Як ви гадаєте, що ми робитимемо на цій станції?

Поясніть написання префіксів. Запишіть фразеологізми і розтлумачте їхній зміст.

1-ша група

Пр. .кусити язика.

Впадати в ро..пач.

Сидіти, ..клавши руки.

..виватися в’юном.

2-га група

Наші дороги розходяться.

Серце не прихиляється.

Серц ..тискається.

П..р..ливати з пустого в порожнє.

3-тя група

Ніде голову пр..хилити.

Ро..пустити язика.

Бучу .. колотити.

Сльозами горя не..долати.

Станція «Відгадай кросворд»

1. Велика тварина з гілчастими рогами й коротким хвостом. (Олень) 2. Художній образ, утілений актором на сцені, у кінофільмі. (Роль) 3. Фотознімок. (Фотографія)

4. Те, чим обгортають що-небудь. (Обгортка) 5. Захищене від вітру, хвиль, течій місце біля морського берега, зручне для стоянки суден. (Гавань) 6. Сумка зі шкіри або іншого матеріалу, яку носять школярі за допомогою заплічних ременів на спині. (Ранець) 7. Клейові фарби, що легко розчиняються у воді. (Акварель) 8. Синонім до слова знаходиться. (Міститься) 9. Майстерня для виготовлення чого-небудь. (Ательє)

Станція «Поетична»

Прослухайте вірш. Про яке чергування звуків йдеться? Наведіть власні приклади чергування.

ЯК ЧЕРГУЮТЬСЯ ГОЛОСНІ

В переливах слів ми раді

Відтінити тут одне;

Там де і в закритім складі,

У викритім — о та е.

У закритім складі кінь,

У відкритому — коня.

Поміркуй над цим, прикинь —

Не поїдем навмання.

У закритім складі гість,

У відкритім — гостя жди.

У закритім складі шість.

У відкритому — шести.

На кінець тут приклад дам:

Лебідь — лебедя; обід — обода,

Невід — невода, чобіт — чобота…

А є й виняток: хобот — хобота.

А й ще сучасніший: робот — робота.

Д. Білоус

Станція «Розумник»

Фронтальна робота

Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Позначте орфограми. Поясніть вибір написання.

Допом..гати, розпл..тати, відм..рати, підб..рати, вит..кати, вим.. гати, вх..пити, ск..чити, зач..пати, вим..сти, застр..лити, відб..ріть, підп..рати.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Наступна наша станція — «Підсумкова».

Станція «Підсумкова»

Ось ми і на околиці країни Орфографії. Звичайно, не всіх мешканців ми відвідали, бо багатьох ви ще зовсім не знаєте. Нові орфограми будете вивчати в наступних класах. Сьогодні ви добре попрацювали. Завдяки своїй наполегливості, старанності, ви засвоїли багато орфограм, а отже, підвищили рівень грамотності. Перегляньте наш маршрут і ще раз пригадайте, на якій станції і з якими орфограмами ми працювали.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Станція «Попрацюємо вдома»

Виконайте вправу за підручником.

Підготуйте розповідь у науковому стилі з теми: «Орфографія. Орфографічні правила».

Придумайте власну вправу на одне з орфографічних правил.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.