План-конспект уроку (розробка уроків)

Будова слова й орфографія. Значущі частини слова.

Урок №117

Тема. Будова слова й орфографія. Значущі частини слова.

Мета:

навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу «Будова слова й орфографія»; удосконалювати вміння і навички п’ятикласників щодо практичного використання знань з розділу «Будова слова й орфографія»; закріпити відомості про значущі частини слова, удосконалити орфографічні навички, вміння добирати спільнокореневі слова, розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно використовувати їх у мовленні;

розвивальна: розвивати продуктивне мовлення, логічне мислення, творчі здібності щодо використання значущих частин слова у створенні нових слів та їхніх форм;

виховна: за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу звернути увагу дітей на красу й багатство природи рідного краю.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія і фразеологія, граматика, культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект): удосконалення.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: роздавальні матеріали.

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Прочитайте виразно вірш. Вивчіть його напам’ять. Які зорові образи виникають у вас під час читання поезії? Знайдіть слова з суфіксами пестливості. Яку роль вони відіграють у вірші? Намалюйте свій улюблений куточок природи.

Блакить мою душу обвіяла,

душа моя сонця наміряла,

душа причастилася кротості трав.

Добридень! — я світу сказав.

Струмок серед гаю, як стрічечка.

На квітці метелик, як свічечка.

Хвилюють, маюють, квітують поля,—

добридень тобі, Україно моя!

П. Тичина

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Які є значущі частини слова? Наведіть приклади,

Яка значуща частина слова виражає його граматичне значення?

Що таке основа слова? Яке значення вона виражає?

Як виділити в слові корінь?

Як відрізнити різні форми одного слова від спільнокореневих слів?

Що спільного і відмінного між префіксом і суфіксом?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

Прочитайте текст. На які свята український народ прославляє вербу? Як ви розумієте приказку «Будь здоров, як вода, а рости, як верба»? Продовжте цей текст, використовуючи слова з довідки. Випишіть слова з префіксами, виділіть їх, поясніть орфограми. Яку роль відіграє закінчення в тексті?

ВЕРБА

Ще тільки зійшов сніг, ледь пригріває сонце, а верба уже спішить привітати світ з весною, даруючи йому пухнасті жовті котики. Дерево, що зацвітало першим, віддавна шанувалося в Україні. Верба росла біля кожного двору. Для господарських потреб — на ночви, щоб дитину купати, для кошика чи тину. І так, для душі: зробити малому сопілку, свищик (Г. Бондаренко).

Довідка: Вербна неділя, прикрашена верба, вербова гілочка, символ України, освячена лоза, здоров’я, сила, засушена верба, красива і ніжна, невибаглива і корисна.

Вибіркова робота

Прочитайте речення. Запишіть їх, із дужок уставляючи слова, які відповідають контексту і стилю висловлювання. Аргументуйте свій вибір.

1. (Калина, калинонька, калинка) — кущ або (невеличке, невелике, малюсіньке, маненьке) (деревище, дерево) заввишки до трьох метрів (3 підручника). 2. У Вербну неділю ми з мамою освятили (гілочки, гілки, галуззя) верби у церкві, а потім удома (легко, легенько, легесенько) били родичів і бажали (здоров’я, здоров’ячка), довгих років життя (3 журналу).

3. (Барвінок, барвіночок, росте в лісах, на схилах горбів і стелить свої (стебельця, стебла) низько біля самої (землі, матінки-землі) (3 підручника).

Словниковий диктант

Запишіть під диктовку слова. Підкресліть орфограми. Розтлумачте підкреслені слова, а виділені розберіть за будовою.

Журі, змалку, голос, сьомий, проганяти, навперейми, ревінь, преосвященство, преамбула, пристаркуватий, прейскурант, претензія, принаймні, прекрасний, розсада, рослинний.

Навчальне редагування

Прочитайте речення. Знайдіть лексичні й орфографічні помилки, виправте їх і запишіть речення. Поясніть свій вибір.

1. Коли в лісі розквітнули весняні квіти проліски, лісник почав оберігати їх від «бізнесменів». 2. Дивовижний бузок дивує не тільки великими груздями білих та лілових квітів, а й запахом. 3. Навесні, коли наступила вже повна весна, з’являється жовтий козелець. 4. Ніжність лілії використовували грецькі та римські красуні, від цієї квітки ніжною ставала шкіра. 5. Любисток дуже давно придбав права громадськості на Україні.

Пошукова робота

Згадайте й запишіть фразеологічні звороти, до будови яких входять назви рослин-символів. Доберіть до них форми слова і спільнокореневі слова.

Довідка: дуба смаленого правити; дуля з маком; зацвісти маком; мов Кузьма з маку; мов маків цвіт; на макове зерно не тямити; обдерти як липку; плакуча верба; сісти маком; як за гріш маку.

Розподільний диктант

Прослухайте. Розподіліть слова у два стовпчики: а) з нульовим закінченням; б) з префіксами. Поясніть значення виділених слів. Складіть із ними речення.

Вересень, прогностик, осінній, свято, пролісок, вихід, листок, холод, зозуля, прекрасний, зробив, гладіолус, дикий, урожай, зв’язати, снопи.

Мовний аналіз

Зробіть фонетичний розбір слова свято.

Робота з текстом

Прочитайте виразно поезію Олександра Олеся. Які почуття викликає цей вірш? Випишіть виділені слова, визначте в них корінь, префікс, основу і закінчення.

Гроза пройшла… Зітхнули трави,

Квітки голівки підняли,

І сонце, тепле і ласкаве,

Спинило погляд на землі.

Літає радість, щастя світить,

Дзвенять пташки в садах рясних,

Сміються знову трави, квіти…

А сльози ще тремтять на них.

Олександр Олесь

Конструювання монологічного висловлювання

Уявіть ситуацію, що шестеро дітей (хлопчики і дівчатка) у весняному парку, де з’являється молоденьке листячко на деревах і кущах, займаються різними справами: розмовляють, співають, розглядають весняний парк тощо. Складіть невеличку розповідь про відпочинок школярів у весняному парку, використовуючи речення з однорідними членами.

У пригоді стануть словосполучення з довідки.

Довідка: чудова природа, прекрасний парк, молоденьке листячко, блакитне небо, відпочинок у парку, гарна погода, ласкаве сонечко, яскравий колір, веселий гомін дітвори, вершечки дерев.

Випишіть зі складеної розповіді слова з префіксами і суфіксами.

Моделювання нових слів

Від зазначених слів за допомогою суфіксів і префіксів утворіть нові слова. Виділіть основу й закінчення.

Товариш, грати, горіти, брат, ткач, козак, синій, молодь, кравець, птах, боягуз, убогий, садівник, біг, усміх, пух.

З’ясуйте лексичне значення виділених слів. У разі потреби скористайтеся тлумачним словником.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Розсудіть.

Діти одержали завдання, додаючи пропущені букви, записати слова: пр..красний, пр..краса, пр..святий, пр..свята.

Наталочка написала всі слова з префіксом пре-, Оленка — з при-, Марина — перше і третє — з пре-, а друге і четверте — з при-, Галя ж, навпаки, перше і третє з при-, а друге і четверте — з пре-.

Хто правильно виконав завдання?

«Снігова куля»

Складіть класом, по черзі доповнюючи один одного, зв’язне висловлювання «Я — українець (українка)», використовуючи тексти уроку. Яку основну думку буде мати ваш текст?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Складіть діалог із товаришем на тему «Значущі частини слова та їхня роль у висловлюваннях людей».

Підготуйте інформацію «Цікаве про значущі частини слова».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.