План-конспект уроку (розробка уроків)

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Урок №119

Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Мета:

навчальна: повторити, поглибити засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія», удосконалювати орфоепічні та орфографічні уміння й навички пятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці;

розвивальна: розвивати усне і писемне мовлення, фонематичний слух, увагу, слухову та зорову память, логічне мислення, творчі здібності; збагачувати словниковий запас;

виховна: за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, позитивних рис характеру.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія і фразеологія, текст.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: опорні схеми, словники.

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Люблю я свій розум,

Увагу та пам’ять.

Працює мій мозок.

І вчусь я старанно.

Сприймаю все нове

І мислю логічно.

Учителя слово

Здійсню практично.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Розшифруйте запис і прочитайте тему уроку: еф окати, фіграка, піеяфоор, фоорфіграя.

Пригадайте, що вам відомо про це. Сформулюйте завдання уроку: «Сьогодні на уроці ми…»

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

Що таке алфавіт?

Скільки літер в алфавіті?

За допомогою чого утворюються звуки?

Які є звуки?

Скільки всього голосних звуків? Назвіть їх.

Скільки приголосних? Назвіть їх.

Якими можуть бути приголосні звуки?

Назвіть дзвінкі, глухі звуки,

Які є склади?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-зіставлення

У якому рядку міститься однакова кількість букв і звуків? Доведіть.

Юність, щедрість, екзамен, тінь.

П’ять, запорізький, обличчя, просьба.

Заєць, джміль, вокзал, дев’ять.

Орфографічний практикум

Виправте орфографічні помилки в указаних словах.

Памятка, медвяний, вїзд, мишяк.

Духмяний, мільйон, рядно, пестливий.

Рясний, моряк, проїздний, цвях.

Священик, дитясла, обласний, підйом.

Дослідження-переклад

Перекладіть українською мовою. З двома словами (на вибір) складіть речення.

Платье, третье, досьє, чутье, поверье, соленье.

Дослідження-аналіз

Зробіть фонетичний розбір запропонованих слів. Чим цікаві такі слова?

Землею, сміється.

Мовні жарти

Дайте відповіді на мовні жартівливі питання,

Що стоїть посеред школи?

Чого нема в дельфіна, але є в кита, акули, краба?

Чого нема в яблуні, але є у вишні, черешні, груші?

Чим закінчується літо і починається осінь?

Що стоїть посеред городу? А посеред лісу?

Чого немає в дині, але є в кавуні, гарбузі?

Чим відрізняється шиття від життя? А лиман від лимона?

Робота в парах

Назви міст запишіть в алфавітному порядку. Чи доводилося вам відвідувати ці міста? Що вам відомо про міста України? Побудуйте діалог про це.

Одеса, Черкаси, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Донецьк, Полтава, Житомир, Львів, Суми, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Київ.

Дослідження-аналіз

Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову і написання. У кожному рядку знайдіть найдовше і найкоротше слово. З’ясуйте лексичне значення підкреслених слів, складіть із ними речення. Зі словами першого рядка побудуйте зв’язне висловлювання.

Весна, веселий, левада, лиман, вуличка; голуб, зозуля, собі, тобі, кожух, подушка; сказати, спекти, сховати, з хати, з середини, зшити; легкий, вогкий, збагнути, дьогтю, кігті; призьба, вокзал, просьба, молотьба, отже.

Дослідження-зіставлення

Прочитайте речення. Що їх об’єднує? Знайдіть у кожному слова, у яких кількість букв і звуків неоднакова. Свою відповідь обґрунтуйте.

1. Наша особистість — це сад, а наша воля — його садівник (В. Шекспір). 2. У кожної людини три характери: той, який йому приписують; той, який він сам собі приписує; і, нарешті, той, який є насправді (В. Гюго).

3. Краса людини — в красі характеру. 4. Весна гарна квітами, людина характером. 5. Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю. 6. Мужність — не в силі руки і не в мистецтві володіння мечем, мужність — у тому, щоб володіти собою й бути справедливим (Сааді). 7. Кожен — коваль своєї долі (Аппій).

Творче конструювання

Відгадайте загадки за звуками, складіть і запишіть вислів Ф. Достоєвського з трьох слів, поясніть, як ви його розумієте.

1. Приголосний, глухий. Моя пара [х]. 2. Приголосний, твердий, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рак. 3. Голосний, ненаголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 4. Приголосний, глухий. Моя пара [з].

5. Голосний, наголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 6. Приголосний, твердий, дзвінкий. Моя пара [ф]. 7. Приголосний, м’який, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рясно. 8. Голосний, ненаголошений, зараз позначаю один звук. В алфавіті позначають останньою літерою. 9. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д]. 10. Голосний, наголошений. Але навіть у ненаголошених складах вимовляюсь чітко. В алфавіті мене поставили після літери т. 11. Голосний, ненаголошений, позначаю два звуки. В алфавіті є восьмою літерою. 12. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 13. Приголосний, пом’якшений, дзвінкий. Моя пара [ф]. 14. Голосний, наголошений. Завжди позначаю один звук і пом’якшую приголосний.

15. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д].

(Відповідь: «Краса врятує світ»)

Робота над зв’язним висловлюванням

Побудуйте висловлювання «Які риси характеру я хочу в собі виховати?», використовуючи матеріал попередніх двох завдань.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Що ми повторили на уроці?

Що нового ви дізнались?

Поставте по одному доречному питанню на цю тему.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконайте вправу за підручником.

Зробіть фонетичний розбір слів мудрість, натхнення, щирість.

Знайдіть і випишіть 5-6 прислів’їв про мудрість. Дайте тлумачення цього слова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.