План-конспект уроку (розробка уроків)

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками

Мова і Мовлення
Урок 1
Тема. Уявлення про мову як засіб людського спілкування.
Ознайомлення з мовними і немовними знаками
Мета: дати учням уявлення про мову як найважливіший засіб
спілкування між людь- ми, розкрити деякі способи передачі
інформації знаками; учити розрізняти найпростіші мовні і
немовні знаки; закріплювати каліграфічні навички письма;
ознайомити дітей з процесом розвитку мови, її знаковою
природою; збагачувати словниковий запас; розвивати усне
мовлення; виховувати любов до рідної мови, бажання
більше дізна- тися про неї.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Добрий день, мої любі діти!
я щаслива вас зустріти.
Хай вам радісно сонечко світить!
Й будемо вчитися… В добрий час!
II. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.
подорож до країни мови
— Вирушаємо у мандрівку країною Мови!
Вивчайте мову українську —
Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,
Прекрасну, милу і чудову,
як материнську пісню колискову.
А. Каніщенко
1 Розвиток усного мовлення учнів
— А тепер поміркуємо разом: для чого людям потрібна мова?
Робота в парі
— Запитайте в сусіда по парті, де він провів літні канікули.
— розкажіть, що цікавого відбулося під час вашого відпо-
чинку.
— Отже, за допомогою чого ви передавали свої думки і вра-
ження від проведеного відпочинку?
2 Слово вчителя
— Правильно, за допомогою мови. Адже мова — одне з чудес,
за допомогою якого люди передають найтонші відтінки думок і по-
чуттів. Вона віддзеркалює душу народу, його історію. Український
народ має милозвучну, солов’їну, рідну українську мову. Вона
має статут державної і є обов’язковою для вивчення. Адже кожна
людина, яка проживає в Україні, повинна вміти розмовляти і
добре знати державну мову. Але чи завжди існувала мова? Ні,
не завжди.
3 Ознайомлення з мовою знаків
Цікаво знати!
У дуже давні часи, коли люди жили у печерах, мови не було.
Але людям потрібно було добувати їжу, домовлятися про полю-
вання, будівництво житла. Гуртом працювати набагато легше. Але
для цього треба розуміти одне одного.
Спочатку люди навчилися говорити. які ж слова з’явилися
першими? Спочатку це були вигуки: ой, ух, ех, ай, ей.
Можливо, саме з них згодом з’явилися слова: жах, біль, сміх.
Першими були звуконаслідувальні слова: дзень-дзень, гав-гав,
няв-няв, ко-ко-ко. Уміння володіти звуками свого голосу та
запам’ятовувати зна- чення цих звуків назавжди відокремило
людину від тварин. емо- ційні вигуки, що виражали
застереження, привітання, прохання, такі як сучасні давай,
спасибі, прошу, були вже словами, які по- значали не предмет, а
дію.
Це було дуже важливо, бо саме тоді мова стала для людей
справжнім засобом спілкування. Але вимовлене слово швидко
зникає. людям потрібно було придумувати, як зберегти слова і по-
тім передати їх іншим людям. Так з’явилося писемне мовлення.
Мова і письмо з’явилися не водночас. Звукова мова виникла,
можливо, 2 млн років тому, письму ж не більше 6–7 тис. років.
Гра «Мікрофон»
— Для чого людям потрібна мова? (Щоб розуміти один одного.)
— А для чого необхідно розуміти одне одного? (Щоб легше пра-
цювати.)
— який вид мовлення з’явився першим? (Усне мовлення.)
Історична подорож
— Пізніше люди навчилися і писати, але писали вони не бук-
вами, а знаками і малюнками.
Учитель демонструє зразки наскельних малюнків.
— Але розібрати письмо у малюнках через кілька сотень років
буває дуже нелегко. Поступово з фігурок малюнкового письма виро-
бились букви — літери. Згодом люди винайшли перші абетки, доду-
малися писати на глиняних табличках, які потім сушили й випалю-
вали на вогні. Але такі книги були незручні і важкі. Пізніше писали
на пергаменті — козячій шкірі. Такий матеріал був дуже дорогим.
через тривалий час люди розпочали писати на папірусі. Це болотяна
рослина, яка піддавалася сушінню. Але ми з вами маємо папір, на
якому пишемо, а почали його виготовляти у XIII ст. в європі.
Небезпідставним є твердження, що ми живемо у світі знаків.
Дзвінок будильника вранці — сигнал того, що час прокидатися.
червоне світло світлофора — знак заборони переходити вулицю, зе-
лений — знак дозволу. По дорозі в школу ви зустрічаєте товариша,
кивком голови вітаєтеся з ним чи тиснете йому руку — це знак по-
ваги, прихильного ставлення до нього. У їдальні ви розплачуєтеся
грошовими знаками. А якщо додати до цього різні вивіски на гро-
мадських чи торговельних закладах, стрілки, що вказують на рух
чи місцезнаходження чогось, різні схеми і графіки, з якими кож-
ного дня доводиться стикатися, то все це засвідчує велику роль різ-
них знакових систем у нашому повсякденному житті.
Гра «Хто більше?»
— Потрібно прочитати математичні приклади різними спосо-
бами. Проведемо гру між хлопчиками і дівчатами. Хто більше на-
зве, той і виграв.
5 + 3 (сума чисел п’яти і трьох дорівнює восьми; перший дода-
нок — п’ять, другий — три, сума — вісім; до п’яти додати три
буде вісім; п’ять збільшити на 3 дорівнює вісім; п’ять плюс три
дорівнює вісім.)
6 – 2 (різниця чисел шести і двох дорівнює чотирьом; зменшу-
ване — шість, від’ємник — два, різниця — чотири; від шести від-
няти два буде чотири; шість мінус два дорівнює чотирьом.)
Фізкультхвилинка
III. Осмислення, узагальнення та систематизація знань
— яке це диво — людська мова! Без мови неможливе життя
людини.
— З чого складається мова? З букв, слів, словосполучень, ре-
чень, тексту.
Каліграфічна хвилинка
— Назвіть літери, виставлені на набірному полотні.
е р в е с е н ь
Учитель записує літери на дошці, пояснюючи правопис кожного еле-
мента тої чи іншої букви, а діти записують їх у зошиті.
— яке слово можна утворити з цих літер?
Вересень
— Запишіть його в зошит і виконайте звуко-буквений аналіз
цього слова.
Словникова робота
— Назва першого осіннього місяця пов’язана з вересом — рос-
линою, поширеною на Поліссі. Саме у вересні соснові бори,
торф’яники та піщані пагорби вкриваються рожево-бузковим суц-
віттям вересу.
— Утворіть словосполучення зі словом вересень.
погожий
вересень
теплий
урожайний
дощовий
Робота в групі
— Вставте пропущені букви. Запишіть прислів’я, поясніть їх
зміст.
1-ша група. В_р_с_нь — рум’янець року.
2-га група. як в_р_сніє, то й дощик сіє.
3-тя група. Верещить в_р_с_нь, що вже осінь.
Письмо з пам’яті
— речення пов’язуються між собою в текст.
Щедрий місяць вересень
У віночку з вересу,
Все добро, що в нього є,
Щиро людям роздає.
н. Забіла
— Отже, люди спілкуються за допомогою слів, речень. Сло-
весна мова — найбагатша, тому вона є найважливішим засобом
людського спілкування.
IV. підсумок уроку. рефлексія
— Про що дізналися на сьогоднішньому уроці? (про значення
мови у житті людини.)
— яке мовлення — усне чи писемне — з’явилося раніше?
(Усне мовлення.)
— Що спонукало людей до створення мови? (Щоб
розуміти одне одного.)
— якими знаками ми користуємося, щоб записувати слова?
(Буквами)
— А для чого нам потрібна мова?
Щоб розумними й мудрими стати,
Треба рідну мову знати!
— Оцініть свою роботу на уроці. якщо ви були активними —
намалюйте сонечко, якщо вам було важко — хмарку.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.