План-конспект уроку (розробка уроків)

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура спілкування

Урок 3
Тема. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура
спілкування

Мета: пояснити учням, як використовується усне і
писемне мовлення; вдосконалювати вміння дотримуватися
правил усного і писемного мовлення, правил мовного
спілку- вання; поширювати словниковий запас учнів;
розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до мови.
Хід уроку
I. Організаційний момент
РІДНА МОВА
як то гарно, любі діти,
У вікно вам виглядати!
В ньому все: тополі, квіти,
Сонце й поле біля хати,
На оте вікно ранкове,
Що голівки ваші гріє,
Схожа наша рідна мова —
Цілий світ вона відкриє!
I семестр. Мова і мовлення 29
Бережіть її, малята,
Бо вона — віконце миле,
Що колись до нього мати
Піднесла вас, посадила…
В. Терен
II. актуалізація опорних знань
— Назвіть мови, споріднені з українською мовою.
Гра «Братики-сестрички»
— За допомогою словника знайдіть споріднені слова: хлоп-
чики — до слова іван, дівчата — до слова олена.
Іван, иван, ян Олена, елена, Алёна
III. повідомлення теми уроку
— Найважливішим засобом спілкування між людьми є мова.
Здійснюється воно за допомогою мовлення. Сьогодні ми погово-
римо про усне і писемне мовлення, про культуру спілкування.
IV. сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1 Робота над загадками
— Осінь у гості до нас завітала, в кошику гостинці принесла.
Відгадайте їх назви!
• Була дитиною — не знала пелюшок, а старою стала — сто
пелю- шок мала. (Капуста)
• І печуть мене, і варять мене, і їдять, і хвалять, бо я добра. (Кар-
топля)
• Білі зуби маю, та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю.
(Ку- курудза)
• Над хворостом уверх хвостом, а зірви — солі просить. (огірок)
2 Гра «Знайди зайве слово»
На дошці — малюнки овочів та звукові схеми.
— Знайдіть зайвий малюнок, назва якого не відповідає звуко-
складовій моделі.
Огірок
картопля
кукурудза
помідор
— яким мовленням ви користувалися, виконуючи завдання?
(Усним)
3 Розповідь учителя
— Свої думки люди найчастіше передають одне одному в усній
формі, тобто за допомогою усного мовлення. Усне мовлення має
бути зрозумілим для всіх, хто його слухає. чим більше ти знаєш,
тим багатше твоє мовлення, бо у твоєму запасі багато слів, за допо-
могою яких можеш легко висловити свою думку. чітко вимовляй
слова, дотримуйся правильної інтонації. Не вживай грубі слова —
це некультурно. Не кажи слів, значення яких ти не розумієш.
4 Каліграфічна хвилинка
Че во он рон
5 Словникова робота
— розплутайте криптограму.
ч О
р Й
и е
В Н
(Червоний)
— Цей колір дуже полюбляє осінь.
Вибіркове списування
— Серед поданих слів виберіть і запишіть тільки слова, близькі
за значенням до слова червоний.
Багряний, золотий, вогняний, зелений, пурпуровий, білий, ру-
біновий.
— Одним із цих слів доповніть подане речення.
Восени листя на деревах стало…
Робота з прикметами
— Запишіть, вставте пропущену букву.
якщо місяць ч_рвоний, буде вітер.
Сонце перед заходом ч_рвоне — на вітер.
Взаємоперевірка робіт.
Поділ слів для переносу
Учитель, червоний, чайка, батько, калина, явір, олівець, гість.
— яким мовленням ви користувались, виконуючи завдання?
(писемним)
I семестр. Мова і мовлення 31
Розповідь учителя
— Усе написане або надруковане — це писемне мовлення. Во-
лодіти писемним мовленням означає правильно, каліграфічно і без
помилок оформляти свої або чиїсь думки на письмі.
Фізкультхвилинка
6 Слухання тексту «Чому?» В. Сухомлинського
— Усне і писемне мовлення складається з речень. речення
пов’язуються між собою у текст.
чОМУ?
Три тижні не був у школі Сергійко: хворів. Скучав за товари-
шами і за вчителькою. радісний, збуджений, прийшов хлопчик до
школи. Ось і його парта, ось і товариші. Думалось йому: в очах то-
варишів побачить радість і привітність. Та їхні очі були спокійні
і незворушні.
— А ти виконав сьогодні завдання? — тільки й спитав сусід по
парті.
— Виконав, — сказав Сергійко й заплакав.
— чому заплакав Сергійко?
7 Робота в парі. Робота з деформованим
текстом
В. сухомлинський
— Зі слів кожного рядка складіть репліки, щоб вийшов діалог.
1) Тебе, зустріти, радий.
2) Бачити, я, радий, теж, тебе.
3) Довго, ти, хворів. Здоров’я, як, твоє?
4) Добре, я, почуваюся.
5) Допомоги, звертайся, потребуєш, якщо.
6) З, математики, допоможи, будь ласка, мені.
7) Допомогти, радий, завжди, тобі.
8) Тобі, вдячний, за, й, увагу, турботу.
8 Гра «Закінчи речення»
— Ми вже знаємо правила письма, правила поведінки у школі,
а сьогодні пригадаємо правила мовленнєвого спілкування, які по-
винна знати кожна культурна людина.
Коли говориш — не… (горлань).
Слів поганих — не… (вживай).
На всі боки — не… (крутись).
У вічі співрозмовнику… (дивись).
Говори спокійно, чемно,
Спілкуватись тоді буде дуже… (приємно).
V. підсумок уроку
— Хто володіє усним мовленням? (Той, хто вміє говорити, хто
знає мову.)
— яке значення для людини має писемне мовлення? (писемне
мовлення допомагає людині пізнати далеке минуле, зберегти і пе-
редати свої знання майбутнім поколінням.)

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.