План-конспект уроку (розробка уроків)

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок. Добирання заголовків до тексту

Текст
Урок 5
Тема. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту.
Заголовок. Добирання заголовків до тексту
Мета: дати учням уявлення про текст; учити розрізняти текст і
групи речень; формува- ти поняття «заголовок тексту»;
удосконалювати вміння добирати заголовок відповідно до
змісту тексту; розвивати усне мовлення, вміння будувати
зв’язне висловлювання; виховувати бережливе ставлення
до природи.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Буква до букви — І
виникло слово.
Слово до слова —
Звучить рідна мова.
і. січовик
II. актуалізація опорних знань
— Що таке мова?
— Для чого нам потрібна мова?
— яким буває мовлення?
Гра «Яке це мовлення?»
Хлопчики підводять руку, якщо почують про усне мовлення;
дівчатка — про писемне.
• Двоє учнів розмовляють.
• Учителька пише на дошці.
• Бабуся розмовляє по телефону.
• Тато читає газету.
• Діти пишуть у зошиті.
III. повідомлення теми, мети уроку
— Наша мова складається з речень. Сьогодні ми дізнаємося,
що саме утворюють декілька речень. Але спочатку проведемо хви-
линку каліграфії.
IV. Хвилинка каліграфії
— Напишіть каліграфічно.
У у Ук укр їн
V. робота над словниковими словами
Загадка
• У світі одна — наша мати вона. (Україна)
— Україна — це край, у якому ми живемо. З якої букви будемо
писати назву нашого краю?
Запишіть речення, вписуючи пропущені слова: українці, Укра-
їна, український.
… — одна з найбільших країн європи. Основне населення дер-
жави — … . Державна мова — … .
VI. сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1 Робота з дидактичним матеріалом
Бджола — це комаха.
До нас у вікно залетіла
муха.
Мурахи — лісові мешканці.
різнобарвний метелик сів на
квітку.
Мурашки — лісові санітари.
Вони
поїдають шкідливих гусениць і тлю.
Мурашник — це їх місто.
Зруйнувати мурашник — загине
мурашина сім’я.
— Скільки речень у 1-му стовпчику? (4)
— Про кого йдеться в кожному реченні? (про бджолу, муху,
мурах, метелика)
— Скільки малюнків можна намалювати? (4)
— чи можна дібрати заголовок до цих речень?
— Прочитайте, що написано у 2-му стовпчику.
— Скільки тут речень? (4)
— Про кого йдеться в кожному реченні? (про мурашок)
— Скільки малюнків можна намалювати? (1)
— чи можна дібрати заголовок до всіх цих речень?
Висновок. Порівняйте записи.
— чим вони схожі? (Вони про комах.)
— чим вони відрізняються? (У першому стовпчику про різних
комах, це різні речення, а в другому стовпчику — всі про мурашок.
речення пов’язані за змістом.)
2 Читання правила з таблиці
Текст — це зв’язані за змістом речення. У тексті речення роз-
міщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заго-
ловок.
3 Робота з деформованим текстом
— Запишіть речення так, щоб вийшов текст. Доберіть до нього
заголовок.
Подули сильні вітри. Золотим килимом укрило воно землю.
Настала золота осінь. Облетіло листя з дерев.
VII. Фізкультхвилинка
VIII. Осмислення й узагальнення нових знань
1 Робота в парі
Діти отримують картки із завданням. Треба визначити, чи є по-
дані речення текстом.
— Прочитайте речення.
Картка 1
Жили собі дід та баба. Була у них Курочка ряба. А хто, хто
в рукавичці живе?
Картка 2
Йшов дід лісом та й загубив рукавичку. Бігла мишка, та й до
рукавички. Знесла курочка яєчко.
Картка 3
Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика-превелика. Покликав
дід трьох синів.
— чому це не текст? Доведіть це одне одному.
— Спробуємо виправити, щоб вийшов текст.
— Зайве речення закресліть, а своє допишіть так, щоб вийшов
зв’язний текст.
— чому ви легко відновили тексти? (Казки знайомі.)
2 Слухання тексту
Бібліотека — це зібрання книг, які одна людина або багато лю-
дей зібрали і зберігають. якщо ти не збираєш книги — почни зби-
рати. Тоді у тебе буде своя бібліотека. Тримай у ній книги в по-
рядку. читай їх і давай читати друзям.
— Про що йдеться в тексті?
— Доберіть заголовок.
— якими словами в тексті автор замінив слово бібліотека,
книги?
Висновок. Слова в тексті замінюють для того, щоб не повторю-
вати одне й те саме слово в сусідніх реченнях.
3 Робота в групах
— Прочитайте текст. Доберіть заголовок з поданих варіантів.
Обґрунтуйте свою відповідь.
Уже осінь. Білочка готується до зими. Цілий день вона носить
жолуді, горіхи. Сушить і складає їх у своєму дуплі. З такими запа-
сами не страшно звірятку взимку.
а) Білочка;
б) Осінь;
в) Осінні клопоти;
г) Незабаром зима.
IX. підсумок уроку
— З чого складається текст?
— Що можна дібрати до тексту?
— як пов’язані між собою речення в тексті?
— Що вам найбільше сподобалося на уроці?
— Що здалося складним?

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.