План-конспект уроку (розробка уроків)

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень.

Урок 14
Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень.
Логічний наголос у питальних реченнях
Мета: дати уявлення про питальні речення; формувати
навички інтонування питаль- ного речення; розвивати усне
мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до книги.
Хід урОКу
I. Організаційний момент
Встали, дітки, всі рівненько,
Посміхнулися гарненько,
Настрій на урок взяли
Й працювати почали.
II. актуалізація опорних знань
Гра «Слова загубились»
— Доповніть речення словами з довідки. Запишіть їх.
лісами та садками іде… осінь. На ній золоте…
На голові віночок з… … яка мила чарівниця-осінь!
(Щедра, вбрання, осінніх квітів)
— Скільки речень ви записали?
— Доведіть, що це речення.
— Прочитайте розповідні неокличні речення.
— Прочитайте розповідні окличні речення.
— який розділовий знак ставиться в кінці розповідного нео-
кличного речення?
— який розділовий знак ставиться в кінці розповідного оклич-
ного речення?
III. мотивація навчальної діяльності
1 Робота над загадкою
• Не кущ, а з листочками.
Не сорочка, а зшита. (Книга)
2 Бесіда
— як називається дім, де зберігаються підручники, художня
література? (Бібліотека)
— як називається професія людини, яка обслуговує відвідува-
чів бібліотеки? (Бібліотекар)
— як називають відвідувачів бібліотеки? (Читачі)
— як називається зала у приміщенні бібліотеки? (Читальна
зала)
3 Каліграфічна хвилинка
Бб біб лі от ек ка
— яке слово можна утворити?
4 Гра «Роз’єднай слова»
— Утворіть речення і запишіть його.
дітипідклеїликнигиушкільнійбібліотеці.
— яке це речення за метою висловлювання та інтонацією?
IV. повідомлення теми, мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новим типом речень, їх
особливостями, навчимось їх вирізняти серед інших, складати та
правильно записувати.
V. сприймання й усвідомлення нових знань
1 Колективна робота
— Прочитайте діалог.
— Доброго дня!
— Здрастуй!
— я хочу здати підручники за перший клас.
— У якому стані твої підручники?
— У належному. я їх підклеїв.
— Хочеш отримати підручники для другого класу?
— Звісно!
— Ось твій комплект. Учися добре!
— Спасибі!
— Знайдіть і прочитайте речення, у яких про щось запиту-
ється.
— як ви вважаєте, як такі речення можна назвати? (пи-
тальні)
— який знак ставимо в кінці питального речення?
Загадка
• Він після речення, цитати
Вмостився, схожий на гачок.
Всіх нас примушує питати,
А сам ні пари з вуст — мовчок!
— Випишіть питальні речення.
2 Пояснення вчителя
— речення, у якому про щось запитується, називається пи-
тальним. У кінці питального речення ставиться знак питання.
3 Робота в парі. Складання діалогу на тему «В зоопарку»
— як називаються речення-запитання? (питальні)
— як називаються речення-відповіді? (розповідні)
4 Фізкультхвилинка
VI. узагальнення і систематизація нових знань
1 Робота з дидактичним матеріалом
— Спишіть. Поставте потрібні знаки в кінці речень. Визначте
типи речень.
— Де це ти порвав штани
лазив знов по кавуни
— Кавуни не винні:
лазив я по дині
2 Інтонування речень. Самостійна
робота
Г. Бойко
— Прочитайте речення. Складіть запитання за зразком.
Де живе їжачок?
…?
…?
…?
Їжачок живе у лісі. Він їсть
мишей, змій. Білочка теж
живе у лісі. Вона їсть гриби
та горішки.
— Спишіть перші два запитання і відповіді до них.
3 Робота за таблицею
ПиТАльНІ речеННя
Уживають для того, щоб про щось запитати
Вимовляють із питальною інтонацією
Наприкінці ставлять знак питання
VII. підсумок уроку. рефлексія
— З якими новими реченнями ви ознайомилися на сьогодніш-
ньому уроці? (З питальними)
— чому ці речення називаються питальними? (Бо в них про ко-
гось чи про щось запитується.)
— Що ставимо в кінці питальних речень? (Знак питання)
— Оцініть свою роботу на уроці.
• Зелена картка — працював активно, старанно, творчо, без по-
милок.
• Жовта картка — працював і старався, іноді припускався незна-
чних помилок.
• червона картка — працював нижче своїх можливостей, був не-
уважний.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.