План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді

Урок 16
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування
підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді
Мета: учити учнів самостійно добирати назву і підписувати
малюнок (серію малюнків) за його змістом, складати план і
розповідь за планом; розвивати й удосконалювати мовлення
учнів, збагачувати лексичний запас; прищеплювати любов
до природи.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Нам урок уже давно
час розпочинати.
Будемо знов мовлення
Наше розвивати.
II. актуалізація знань та чуттєвого досвіду учнів
Слухання й аналіз творів
1) я ВирОЩУ ВНУчКУ, ДІДУСЮ
В садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив
недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся:
— Дідусю, де взялася ця маленька вишенька?
— Із кісточки виросла, — відповів дідусь.
— То це донька старої вишні?
— Так, донька.
— А внучка у старої вишні буде?
— Буде, Олесю, — відповів дідусь, — якщо ти викохаєш оцю
маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку —
то з кісточки тієї й виросте внучка старої вишні.
Олесь замислився. У його очах дідусь побачив ласку й тривогу.
— я вирощу внучку цієї старої вишні, — сказав Олесь.
В. сухомлинський
2) яБлУНьКА
Посадив Гриць у садочку яблуньку. І зацвіла яблунька біло-
біло. А потім уродили яблучка. Смачні були яблучка на молодень-
кій яблуньці!
3) У САДУ
Наші хлоп’ята дістали лопати —
Будуть дерева в садочку саджати.
Вишні гіллясті і сливи стрункі.
Наші малята — садівники!
Хай розцвітає зелений садочок,
Житимуть в ньому співучі пташки,
Скажуть: — Спасибі, садівники!
М. Лисиця
— Про що ви дізналися з почутих текстів?
III. визначення теми і задач уроку
— Отже, якій темі ми присвятимо урок розвитку мовлення?
— Сьогодні ви навчитеся складати підписи до малюнків і ви-
словлювання за ними.
IV. сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1 Робота за малюнком
— розгляньте малюнок. (діти садять дерева.)
— Що роблять діти?
— Де вони працюють?
2 Доповнення речення новими словами
Учні саджають.
Учні саджають дерева.
Учні саджають дерева у саду.
Старші учні саджають дерева у шкільному саду.
Старші учні саджають плодові дерева у шкільному саду.
3 Робота над серією малюнків
— розгляньте серію малюнків і зробіть підписи до кожного
з них.
— Кого ви бачите на кожному малюнку?
— Що роблять діти? Дайте відповідь, використовуючи речення-
підписи.
Варіанти відповідей:
Діти йдуть до школи.
Діти доглядають молоді садженці.
Восени учні збирають урожай.
4 Перевірка складених підписів
Фізкультхвилинка
V. Застосування отриманих знань
1 Робота в групі. Складання розповіді за малюнками
2 Записування підписів під малюнками в зошитах
Ураховується зміст і граматична правильність побудови ре-
чень.
Методичний коментар
На уроці можна використати інші види робіт.
• Ігри на відновлення порядку серії картин, об’єднаних однією
темою, з подальшим складанням розповіді або її фрагмента: ві-
дібрати з ряду сюжетних картин ті, які ілюструють прочитану
вчителем розповідь, і розташувати їх у потрібній послідовності.
• Самостійно розташувати картинки у певній послідовності
і скласти розповідь.
• Вибудувати послідовність подій за однією заданою картинкою
і відібрати з декількох наборів серій сюжетних картинок ті, що
співвідносяться з першою картинкою (тобто дітям показують
одну картинку і вони самі додумують, що було до зображених
подій і що станеться після).
• Добирання до кожної картинки серії предметних зображень.
VI. підсумок уроку
— чого ви навчалися на уроці?

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.