План-конспект уроку (розробка уроків)

Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення

Урок 19
Тема. Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про
види речень за метою ви- словлювання; закріпити навички
правильного інтонування речень; розвивати вміння
узагальнювати; виховувати бережливе ставлення до
іграшок.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Вже дзвінок сигнал нам дав:
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо,
роботу швидше починаймо!
II. актуалізація опорних знань
1 «Мовна розминка»
Словниковий
диктант
— Запишіть слова. Вставте пропущені букви.
В_дмідь, л_стопад, ч_рвоний, за_ць, _атьківщина, дят_л.
— Складіть звукову модель слів:
1 варіант — ведмідь;
2 варіант — заєць.
2 Творче завдання «Я міркую»
— Прочитайте. Поміркуйте, чи всі групи слів є реченнями. Ви-
пишіть тільки речення. Доведіть, що це речення.
Колобок стрибнув з підвіконня. Котиться доріжкою. Зустрів
Колобок Ведмедя. Голосно пісеньку.
III. повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ми будемо закріплювати знання про види речень за
метою висловлювання.
IV. Закріплення та систематизація отриманих знань
1 «Асоціативний кущ»
Учитель на дошці вивішує картку «речення».
— Що ви уявляєте, коли чуєте це слово?
Діти дають відповіді, а вчитель записує на дошці.
питальне речення окличне
спонукальне неокличне розповідне
2 Гра «Збери речення»
Барліг, готує, ведмідь, зимівлі, для.
Вулицю, переходь, дозволених, в, місцях.
Садку, у, малина, вашому, росте, чи.
— Запишіть правильно речення. Поясніть написання розділо-
вих знаків у кінці речення.
3 Робота над загадками
— Відгадайте загадку. Зі словом-відгадкою складіть
розповідне речення.
1 варіант. Гріє, гріє, пригріває, але променів не має.
2 варіант. Не дід, а з бородою, не корова, а молоко дає.
4 Гра «Будівельники»
— Перебудуйте розповідне речення на спонукальне.
Учні бережуть підручники. Ганнуся полила квіти. Петрик до-
поміг мамі.
— Знайдіть у кожному реченні слова-звертання.
5 Інтонування речень. Вибіркове списування
— Прочитайте виразно текст. Випишіть питальні речення.
У лісі
Гарно вранці в осінньому лісі. Повітря чисте, прозоре. Дерева
стоять, мов у казці.
— А хто з вас бував у зимовому лісі? Хочете подивитися на
цю красу?
— Поділіть на склади для переносу слова зимовому, подиви-
тися.
6 Фізкультхвилинка
7 Словесне малювання. «Моя улюблена іграшка»
— розкажіть про свою улюблену іграшку за планом:
1) яка моя улюблена іграшка?
2) як я граюся з нею?
3) чому я вибрав(ла) саме цю іграшку?
8 Самостійна робота
— Запишіть речення. Слова в дужках замініть так, щоб вони
підходили за змістом.
(Журавлі) курличе і летить, і летить. (Грак) полетіли, (поле)
опустіли. Працьовиті (рука) гори вернуть.
— Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.
9 Гра «Збери слово»
— Складіть слово, взявши з першого слова першу букву, з дру-
гого — другу, третього — третю і т. п.
рак, день, піч, море, насіння, питання, подвір’я.
V. підсумок уроку. рефлексія
— Ось і добіг кінця наш урок. Підіб’ємо підсумки. Для
цього пограємо в гру «Виправ помилки».
• Слова, пов’язані за змістом, називаються текстом? (реченням)
• речення виражає незакінчену думку. (Закінчену)
• речення, у якому про щось розповідається, називається питаль-
ним. (розповідним)
• речення, у якому про щось запитується, називається спону-
кальним. (питальним)
• речення, у якому висловлюється спонукання, називається роз-
повідним. (спонукальним)

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.