План-конспект уроку (розробка уроків)

Аналіз перевірної роботи. Спостереження за лексичним значенням слова

Урок 25
Тема. Аналіз перевірної роботи. Спостереження за лексичним значенням слова
Мета: ознайомити учнів з поняттям «лексичне значення»
слова; учити знаходити в тлумачному словнику лексичне
значення слів; розвивати мовлення, збагачувати словниковий
запас; виховувати любов до природи.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Ось і знову дзвінок лунає,
Мелодійно і срібно звучить.
Він до класу дітей скликає,
Щоб успішно нового навчить.
II. Аналіз перевірної роботи
III. Актуалізація опорних знань учнів
1 Гра «Мікрофон»
— З чого складається наше мовлення? (З речень)
— Що виражає речення? (речення виражає закінчену думку.)
— З чого складається речення? (речення складається зі слів.)
— як пишуться слова в реченні? (слова в реченні пишуться
окремо.)
— як пишеться перше слово в реченні? (перше слово в реченні
пишеться з великої букви.)
2 Складання й аналіз речень
— Складіть речення з поданих слів.
люблять, учні, школу, свою.
любить, школа, учнів, своїх.
— Доведіть, що це речення. Картка-підказка — на дошці.
Картка-підказка
Міркуй так:
• Це речення, бо виражає…
• Воно складається зі…
• Слова в речення пов’язані…
Учні аналізують і порівнюють два речення, роблять висновок,
що зміст речення змінюється залежно від розташування слів.
IV. Мотивація навчальної діяльності. повідомлення
теми уроку
— Щоб скласти речення, ви користувалися словами.
Дружать Іра і Хома,
Дружать в реченні слова…
Коли дружать діти — буде дружний клас,
А коли слова подружать —
Вийде речення у нас.
Л. Павленко
— Але для того, щоб скласти речення, нам потрібні
слова. Слова потрібні, щоб спілкуватися, передавати думки,
почуття. Про слова люди навіть придумали загадку.
• Не мед, а до всього липне.
— Щоб зрозуміти співрозмовника, достатньо 4–5 тис. слів. Але
цього замало. чим більше слів та їх значень знає людина, тим
краще вона висловлює свої думки. Таку людину називають ціка-
вим співрозмовником. Ви бажаєте бути такими? Тоді вирушаємо
у країну Слова. через слово ви дізнаєтесь навіть про те, чого ні-
коли не бачили і не чули.
V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1 Робота з дидактичним матеріалом. Дослідження
— З чого складаються слова в писемному мовленні? (із букв)
— З чого складаються слова в усному мовленні? (Зі звуків)
— чи достатньо тільки звуків і букв, щоб зрозуміти слово?
— Прочитайте вірш, який лежить у вас на парті.
ложка — це ложка,
Нею суп їдять.
Кішка — це кішка,
У неї семеро кошенят.
я вигадала слово,
Кумедне слово — плім.
Повторюю я знову
Плім, плім, плім.
Парта — це парта,
За нею я сиджу. Шапка
— це шапка, Взимку її
одягну і піду. Ось бігає
й стрибає Плім, плім,
плім. Нічого не означає
І значення не має
Це дивне плім, плім, плім.
— Що означає слово ложка? кішка? шапка?
— Що означає слово плім?
— Це не слово, воно нічого не означає, тобто не має значення.
Значення — це важлива ознака слова. Без нього немає слова як та-
кого. Усі слова мають лексичне значення.
2 Ознайомлення з тлумачним словником
1) Повідомлення вчителя про призначення тлумачного словника.
Буває, що слово відоме давно,
А знає не кожен, що значить воно.
І тут у пригоді стає визначник.
Скарбів наших мовних тлумачний словник.
Д. Білоус
2) розглядання будови словника.
3) Тлумачення 1–2 слів на вибір.
3 Хвилинка каліграфії
пп пп пп пр ре дм ет
4 Словникова робота
— Незрозумілі слова можуть зустрітися вам на будь-якому
уроці.
Предмет — це певна річ, яка використовується для чогось. (на-
приклад, ручка для письма.)
Предмет — це коло знань, що творить окрему дисципліну ви-
кладання.
— Утворіть словосполучення з цим словом.
алмий
йинво
предмет іцакийв
ийтеврд
ійисн
— Запишіть слова. Підкресліть слова, близькі за значенням, до
слова предмет.
річ, казка, урок, об’єкт, хліб.
— Закінчіть речення.
У другому класі ми вивчаємо… Це цікавий…
5 Фізкультхвилинка
6 Слухання уривка з вірша Н. Красоткіної «Ліс»
В світі є ліси казкові:
Хвойні, листяні чудові,
Мішані є і тропічні,
Саксаулові незвичні.
В хвойних — сосни і ялини,
Кедри, піхти і модрини.
Пахне в лісі цім живиця,
є морошка і брусниця.
Де ростуть берізки й клени,
Тис, ялиночка зелена,
ясен, сосни і дубочки —
Це вже мішані лісочки.
А на півдні, де тепліше,
Ще буває цікавіше.
В пишнім листі все буяє,
ліс тут листяним буває.
Та летять листочки долі,
Взимку всі дерева голі.
І стоять так до весни,
Дивляться чарівні сни.
ліс — це диво, ліс — це казка.
Тож заходьте в ліс, будь ласка,
Але завжди пам’ятайте:
Диво-ліс охороняйте!
— Значення яких слів вам було незрозумілим?
— Значення цих слів ми можемо знайти в тлумачному слов-
нику.
1-й ряд шукає значення слова модрина, 2-й ряд — живиця,
3-й ряд — морошка.
— Про що цей уривок? (про ліс)
— Що таке ліс? (дерева)
— Біля дому ростуть дерева. Це ліс? (ні, ліс — це багато де-
рев.)
— У лісосмузі багато зрізаних дерев. Це ліс? (ні, повинні бути
живі рослини.)
— Де ростуть ліси? (на великих просторах землі.)
Висновок. ліс — це багато дерев, які ростуть на великих про-
сторах.
— З яких дерев складається мішаний ліс? (Берізки й клени,
тис, ялина зелена, ясен, сосни і дубочки)
— як назвати ці предмети одним словом? (дерева)
— які серед цих дерев листяні? А які — хвойні?
— Поясніть значення слова береза. (Береза — листяне дерево з бі-
лим стовбуром.)
— Поясніть значення слова сосна. (Це хвойне дерево, на гілках
якого ростуть голочки.)
— Складіть з цими словами речення і запишіть їх.
VI. Осмислення й узагальнення отриманих знань
1 Розв’язування кросворда
1) Велике могутнє дерево. (дуб)
2) Дерево, листя якого нагадує п’ять людських пальців. (Клен)
3) Дерево з плодами, схожими на лампу. (Груша)
4) Південне дерево з великими помаранчевими плодами. (Апель-
син)
5) Фруктове дерево з ягодами темно-червоного кольору. (Вишня)
6) Дерево, плодами якого є шишки. (сосна)
— Прочитайте, яке слово об’єднує всі ці слова по вертикалі.
(дерево)
2 Аудіювання. В. Сухомлинський «Дуб під вікном»
— Хто охороняє дерева в лісі? (Лісник)
— Послухайте оповідання про нього і дайте правильні відповіді
на запитання.
ДУБ ПІД ВІКНОМ
Молодий лісник побудував у лісі велику кам’яну хату і
посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника
діти, розрос- тався дубок, старів лісник. І ось через багато літ,
коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що заступив вікно.
Стало темно в кім- наті, а в ній жила красуня — лісникова онучка.
— Зрубай дуба, дідусю, — просить онучка, — темно в кімнаті.
— Завтра вранці почнемо… — відповів дідусь.
Настав ранок. Покликав дідусь трьох синів і дев’ятьох онуків,
покликав онучку-красуню й сказав:
— Будемо хату переносити в інше місце.
І пішов з лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли
три сини, дев’ять онуків і красуня-онучка.
Тестування
1. Що лісник посадив під вікном?
а) Калину;
б) березу;
в) дуб.
2. Що сталося з дубом?
а) Засох;
б) розрісся;
в) впав.
3. Що прохала зробити онука?
а) Зрубати дерево;
б) підрізати гілки;
в) полити дерево.
4. Що вирішив зробити дідусь?
а) Перенести хату в інше місце;
б) вирішив не слухати онуку;
в) зрізати дерево.
Хвилинка міркування
— як ви гадаєте, чи правильно вирішив зробити дідусь? чому?
VII. Підсумок уроку. Рефлексія
— якою країною ми сьогодні подорожували?
— Сьогодні на уроці ви дізналися, що всі слова мають зна-
чення. Без нього немає слова.
— Де ви можете подивитися значення невідомого слова?
Слів багато ти вже знаєш,
Тільки їх не забувай!
як про щось сказати маєш,
Слово правильно вживай! Бо
ж багата наша мова,
Не лінуйсь її учить.
Будь уважнішим до слова,
В світі хай воно звучить.
— якщо вам було все зрозуміло, підніміть сигнальну картку,
на якій намальована крапка.
— якщо вам потрібна допомога, не все зрозуміло,підніміть
сигнальну картку, на якій намальований знак питання.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.