Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЧАС ДІЄСЛОВА

ЧАС ДІЄСЛОВА – граматична категорія, яка виражає відношен­ня дії до моменту мовлення. Вона пов’язана із філософською кате­горією часу, що позначає об’єктивно-реальну форму буття.

Дієслівна категорія часу тісно пов’язана з іншими граматичними категоріями дієслова – особи, способу, стану. Загальна ідея часу


77

 

найповніше виражається в дієслові-носії динамічної ознаки, оскіль­ки час нерозривно пов’язаний з рухом, тобто дією. Дія може відбува­тися одночасно з моментом мовлення, може передувати йому або відбуватися після нього. Графічно це можна зобразити так:

Момент мовлення

<———————————– х————————————– >

Минуле                                                                                     Майбутнє

У сучасній українській мові є чотири основних розміри часу дієслова:

1)   теперішній {Я іду вузькою стежкою додому)-,

2)   минулий (Катерина прийшла на іспит заздалегідь);

3)   давноминулий (Колись давно ходив був на дискотеки)-,

4)   майбутній (Завтра піду до приятеля в лікарню).

У сучасній українській мові час може виражатися різними форма­ми: простими (прочитаю), складними (читатиму-майбутній час) та складеними (давноминулий – був читав, майбутній – буду читати).

Категорія часу тісно пов’язана з категорією виду дієслова, оскіль­ки форми теперішнього часу можуть утворюватися лише від дієслів недоконаного виду, що є відбиттям об’єктивної реальності – на мо­мент мовлення ми ще не знаємо, чи дія буде завершена.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.