Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЧИСЛО

ЧИСЛО -граматична категорія, яка виражає кількісні характерис-тики предметів думки. Число – один з виявів більш загальної мовної категорії кількості.
Категорія числа характерна для іменників, займенників, дієслів, прикметників, порядкових числівників.
Двокомпонентна структура категорії числа виявляється в укра-їнській мові, де наявні форми однини та множини. Ця структура є й найбільш поширеною в інших мовах. Існують мовні системи, в яких наявні форми двоїни, троїни і т.д
Числові форми можуть мати різні значення. Однина передає такі основні значення:
1) одиничність (У Володимира є книжка),
2) узагальненість (Студент повинен добре вчитися)’,
3) позапарність за числом (У Європі майже не залишилось родо¬вищ нафти).
Для множини виділяють такі семантичні типи:
1) збірна множина (Вороги взяли бійців у щільне коло),
2) репрезентативна множина (Кравчуки виїхали на дану на ціпе літо)’,
3) приблизна множина (Лише у вісімдесяті роки гонка озброєнь почала стихати);
4) множина ввічливості при звертанні до однієї особи (Дякую Вам за допомогу).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.